Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể thiết lập Chrome để nhận thông báo (như lời nhắc cho cuộc họp) từ các trang web, ứng dụng và tiện ích.

Nếu bạn thấy quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, hãy tìm hiểu cách chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên.

Cách hoạt động của thông báo

Theo mặc định, Chrome sẽ thông báo mỗi khi trang web, ứng dụng hoặc tiện ích muốn gửi thông báo cho bạn. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này bất cứ lúc nào.

Khi bạn duyệt xem các trang web có thông báo xâm nhập hoặc gây hiểu lầm, Chrome sẽ tự động chặn cũng như khuyên bạn nên tiếp tục chặn các thông báo này.

Nếu đang duyệt web ở Chế độ ẩn danh, bạn sẽ không nhận được thông báo.

Cho phép hoặc chặn thông báo từ tất cả các trang web

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào mục Cài đặt trang web sau đó Thông báo.
 4. Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này.
  • Để cho phép gửi thông báo theo cách nhẹ nhàng hơn, hãy nhấn vào Dùng thông báo nhẹ nhàng hơn (chặn thông báo bật lên làm phiền bạn). Bạn sẽ không nhận được thông báo của một trang web sau khi bỏ qua nhiều thông báo của trang web đó, hoặc nếu những người dùng khác thường không cho phép trang web đó gửi thông báo.

Cho phép hoặc chặn thông báo từ một số trang web

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chuyển đến trang web mà bạn không muốn nhận thông báo.
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thông tin Thông tin.
 4. Nhấn vào mục Cài đặt trang web sau đó Thông báo.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn cài đặt đó tại đây, tức là trang web này không thể gửi thông báo cho bạn.
 5. Chọn Cho phép hoặc Chặn.

Tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào mục Cài đặt trang web sau đó Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 4. Tắt tùy chọn Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?