การแปลภาษาหน้าเว็บบน Android

ข้อมูลด้านล่างใช้กับ Chrome สำหรับ Android เท่านั้น

แถบการแปลภาษาใน Chrome บนโทรศัพท์จะช่วยให้คุณอ่านเว็บได้มากขึ้น ไม่ว่าหน้าเว็บนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดก็ตาม

มองหาแถบการแปลซึ่งอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าเว็บเมื่อคุณพบหน้าเว็บที่เขียนในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาในระบบของคุณ หากต้องการแปลหน้าเว็บ ให้แตะ แปลภาษา หากต้องการปิดแถบการแปลโดยไม่แปลหน้าเว็บ ให้แตะ X หรือ ไม่ หากคุณปิดแถบการแปลสองครั้งติดต่อกัน คุณจะเห็นตัวเลือกที่จะ "ไม่ต้องแปล" ภาษาหรือไซต์นั้น

เปิดหรือปิดใช้งานแถบการแปล

  1. แตะ เมนู Chrome > การตั้งค่า > การตั้งค่าเนื้อหา (ขั้นสูง) > Google แปลภาษา.
  2. เลื่อนสวิตแปลภาษาไปยังตำแหน่ง เปิด หรือ ปิด
  3. แตะ รีเซ็ตการตั้งค่าการแปล เพื่อเรียกคืนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของแถบการแปล การรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นจะทำให้แถบการแปลปรากฏขึ้นอีกครั้งสำหรับภาษาที่คุณเลือกไม่แปลก่อนหน้านี้โดยการเลือก "ไม่ต้องแปล"

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด