Преводач

Информацията по-долу се отнася само за Chrome за Android.

Parlez-vous français ? Вградената лента за превод на Google Chrome на мобилното ви устройство ви помага да прочетете повече в мрежата, независимо от езика на уеб страницата.

Потърсете я в горната или долната част на прозореца, когато попаднете на страница, която не е написана на системния ви език. За да преведете страницата, докоснете Превод. За да скриете лентата, без да се превежда страницата, докоснете X или Не. Ако два пъти подред скриете лентата за превод, ще видите опцията „Никога да не се превежда от“ за този език или сайт.

Активиране или деактивиране на лентата за превод

  1. Докоснете менюто на Chrome > Настройки > (Разширени) Настройки за съдържанието > Google Преводач.
  2. Плъзнете превключвателя в позицията ВКЛЮЧЕНО или ИЗКЛЮЧЕНО.
  3. Докоснете Повторно задаване на настройките за превод, за да възстановите поведението на лентата по подразбиране. Така тя ще се показва отново за езиците, за които по-рано сте избрали опцията „Никога да не се превежда от“.