Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để xóa lịch sử duyệt web?

Đi tới Chrome menu > Công cụ > Xóa dữ liệu duyệt web hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Shift+Delete (Mac: ⌘-Shift-Delete). Chọn các mục mà bạn muốn xóa và nhấp Xóa dữ liệu duyệt web.

Dấu trang (đánh dấu là yêu thích) của tôi ở đâu?

Đi tới Chrome menu > Dấu trang hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Shift+B (Mac: ⌘-Shift-B) để gắn thanh dấu trang dưới thanh địa chỉ.

Làm cách nào để nhập dấu trang (đánh dấu là yêu thích)?

Đi tới Chrome menu > Dấu trang > Nhập dấu trang và cài đặt. Chọn ứng dụng chứa dấu trang của bạn và chọn Mục ưa thích/dấu trang.

Làm cách nào để biến Chrome trở thành trình duyệt mặc định?

Đi tới Chrome menu > Cài đặt. Trong phần "Default browser", nhấp vào nút Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của tôi.

Làm cách nào để đặt trang chủ?

Nếu bạn muốn thấy một nhóm trang mỗi khi bạn mở Chrome, hãy đi tới Chrome menu > Cài đặt > Khi khởi động > Mở trang hoặc tập hợp các trang cụ thể và nhấp vào Đặt trang. Nhập địa chỉ của trang web và nhấp OK.

Nếu bạn muốn thấy nút "Trang chủ" Home button, đi tới Chrome menu > Cài đặt > Giao diện và chọn hộp kiểm Hiển thị nút Trang chủ. Nhấp Thay đổi để cập nhật trang mà bạn muốn sử dụng làm trang chủ.

Làm cách nào để bật/tắt cookie?

Đi tới Chrome menu > Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao. Trong phần "Bảo mật", nhấp Cài đặt nội dung để điều chỉnh cài đặt cookie.

Làm cách nào để thay đổi chủ đề?

Truy cập Thư viện chủ đề của Cửa hàng Chrome trực tuyến. Nhấp vào một chủ đề để xem trước chủ đề đó. Nếu thích chủ đề đó, nhấp Chọn chủ đề để áp dụng chủ đề.

Làm cách nào để kích hoạt cửa sổ bật lên?

Khi Chrome chặn cửa sổ bật lên, biểu tượng xuất hiện trong thanh địa chỉ. Bạn có thể nhấp vào để cho phép cửa sổ bật lên xuất hiện. Để tùy chỉnh cài đặt cửa sổ bật lên cho các trang web cụ thể, đi tới Chrome menu > Cài đặt. Trong phần "Bảo mật", nhấp Cài đặt nội dung để điều chỉnh cài đặt cửa sổ bật lên.

Làm cách nào để bắt đầu chế độ ẩn danh (duyệt web ở chế độ riêng tư)?

Đi tới Chrome menu > Cửa sổ ẩn danh mới hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Shift+N (Mac: ⌘-Shift-N). Ở chế độ Ẩn danh, lịch sử duyệt web và tải xuống cũng như cookie sẽ không được lưu trữ khi bạn đóng Chrome.

Làm cách nào để phóng to và thu nhỏ (thu phóng trang và thu phóng văn bản)?

Để điều chỉnh cài đặt thu phóng mặc định cho tất cả các trang web mà bạn truy cập (thu phóng toàn bộ), đi tới Chrome menu > Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao > Nội dung web. Sử dụng Kích thước phông chữ để điều chỉnh kích thước văn bản và Thu phóng trang để điều chỉnh kích thước của tất cả mọi thứ trên trang web của bạn, bao gồm cả hình ảnh và video. Nếu bạn chỉ muốn phóng to hoặc thu nhỏ trên trang bạn đang xem, đi tới Chrome menu và sử dụng các nút hoặc trong phần Thu phóng. Bạn cũng có thể nhấn các phím tắt Ctrl+ để phóng to và Ctrl- để thu nhỏ (Mac: + để phóng to - để thu nhỏ).

Làm cách nào để cập nhật Google Chrome?

Sẽ có sẵn các bản cập nhật nếu trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt hiển thị một mũi tên nhỏ hướng lên trên. Nhấp vào mũi tên đó và chọn Cập nhật Google Chrome. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công bằng cách nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu và chọn Giới thiệu về Google Chrome.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích