Tham quan các tính năng của Chrome

Nhận các mẹo về cách đăng nhập Chrome để đồng bộ hóa dữ liệu duyệt web của bạn, thiết lập các tùy chọn khởi động của bạn và tùy chỉnh trình duyệt của bạn với chủ đề, tiện ích mở rộng và ứng dụng.

Khám phá tính năng của Chrome

Bài viết này có hữu ích không?