Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Mẹo và thủ thuật dành cho Chrome

Đăng nhập vào Google Chrome
Truy cập vào dấu trang và ứng dụng từ bất kỳ máy tính nào bằng cách đăng nhập. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Chrome trên một thiết bị sẽ được đồng bộ hóa với tất cả thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập vào Chrome.
Tìm hiểu thêm


   
Tạo hồ sơ của riêng bạn
Nếu bạn thường xuyên dùng chung máy tính với ai đó, hãy thêm người dùng mới vào Chrome để tách riêng cài đặt của bạn. Hồ sơ người dùng cũng thuận tiện nếu bạn muốn tách riêng cài đặt duyệt web cho công việc và cài đặt duyệt web cá nhân của mình.
Tìm hiểu thêm


   
Tùy chỉnh riêng Chrome với ứng dụng, chủ đề và tiện ích
Tô điểm trình duyệt của bạn với chủ đề màu sắc hoặc tải xuống cũng như sử dụng tiện ích và ứng dụng web. Ứng dụng web là các chương trình được thiết kế để sử dụng trong trình duyệt Chrome và tiện ích là các tính năng bổ sung mà bạn có thể thêm vào. Bạn có thể tìm thấy một loạt cả 3 ứng dụng, chủ đề và tiện ích trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Tìm hiểu thêm


   
Mở một số trang hoặc tiếp tục từ trang bạn đã dừng lại
Bạn có thể mở trang yêu thích của mình mỗi khi bạn khởi động Chrome hoặc xem các trang đã được mở khi bạn đóng Chrome lần cuối
Tìm hiểu thêm


   
Duyệt web ở chế độ riêng tư hoặc xóa dữ liệu trình duyệt của bạn
Nếu không muốn Google Chrome lưu hồ sơ nội dung bạn truy cập và tải xuống, bạn có thể duyệt web ở chế độ ẩn danh. Hoặc, bạn có thể xóa bộ nhớ cache, lịch sử và các dữ liệu trình duyệt khác của mình.
Tìm hiểu thêm về chế độ ẩn danhxóa thông tin của bạn

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?