ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แก้ไขปัญหาการซิงค์ของ Chrome

หากคุณเห็นข้อผิดพลาดในการซิงค์หรือหากการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไม่แสดงขึ้นในอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุณสามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาได้

หากหน้าเริ่มต้นใช้งาน หน้าแรก หรือเครื่องมือค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน แสดงว่าคุณอาจมีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ ดูวิธีค้นหาและนำมัลแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์และนำการตั้งค่าเดิมกลับมา

แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะชื่อของคุณที่ด้านบน
 4. แตะซิงค์
 5. ถัดจาก "การซิงค์ไม่ทำงาน" ให้ทำตามวิธีการ

คุณไม่เห็นข้อผิดพลาดในการซิงค์

หากบุ๊กมาร์ก ประวัติการค้นหา หรือข้อมูลการท่องเว็บอื่นๆ ไม่ซิงค์อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองปิดการซิงค์แล้วเปิดใหม่

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะชื่อของคุณที่ด้านบน
 4. แตะซิงค์
 5. ถัดจาก "ซิงค์" ให้ปิดการตั้งค่า
 6. เปิดแอป "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 7. แตะแอป จากนั้น Chrome
 8. แตะบังคับให้หยุด จากนั้น ตกลง
 9. เปิดแอป Chrome Chrome
 10. ที่ด้านขวาบน แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 11. แตะชื่อของคุณที่ด้านบน
 12. แตะซิงค์
 13. ถัดจาก "ซิงค์" ให้เปิดการตั้งค่า

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ผล ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ของ Android ในอุปกรณ์

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า" การตั้งค่า ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะบัญชี
 3. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. ตรวจดูว่าได้เลือกช่อง "ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ" แล้ว

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร