Menu z aplikacjami

Menu z aplikacjami Chrome to centrum wszystkich Twoich aplikacji w tej przeglądarce, umożliwiające szybki dostęp do nich z pulpitu. Podczas instalowania aplikacji z Chrome Web Store masz możliwość pobrania Menu z aplikacjami. Wymaga ono zalogowania się do Chrome, by włączyć aplikacje, które potrzebują dostępu do Twojego konta Google.

Zarządzanie aplikacjami

Gdy pobierzesz nową aplikację, która włącza Menu z aplikacjami Chrome, będą w nim wyświetlane także aplikacje ze strony Nowa karta. Zarządzanie aplikacjami w Menu z aplikacjami jest proste.

  • Dodawanie aplikacji: kliknij przycisk Chrome Web Store na liście aplikacji i przejrzyj aplikacje w sklepie.
  • Usuwanie aplikacji: kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy (lub kliknij ją dwoma palcami, jeśli używasz Chromebooka) i wybierz Usuń z Chrome.
  • Wyświetlanie aplikacji: aby zobaczyć aplikacje, kliknij białe paski u dołu listy.
  • Porządkowanie aplikacji: kliknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przenieś ją, by zmienić jej pozycję na liście.
  • Znajdowanie aplikacji: wpisz nazwę aplikacji w polu wyszukiwania nad listą aplikacji. Wybierz aplikację (jej ikonę) z wyników wyszukiwania.

Ustawienia

Poszczególne ustawienia Menu z aplikacjami można szybko zmienić w menu Chrome Chrome menu wewnątrz Menu z aplikacjami.

  • Logowanie: użyj konta Google, by zalogować się w Chrome i Menu z aplikacjami. Wybierz tę opcję, by zsynchronizować aplikacje i inne ustawienia między komputerami.
  • Użytkownicy: w przypadku wielu użytkowników w Chrome każdy z nich ma własne aplikacje i ustawienia Menu z aplikacjami. Aby mieć dostęp do aplikacji, użytkownicy muszą zalogować się w Chrome. Jeśli chcesz przełączyć użytkowników, kliknij menu Chrome w Menu z aplikacjami, kliknij Ustawienia, wybierz użytkownika w obszarze „Użytkownicy” i kliknij Przełącz użytkownika.
  • Ustawienia zaawansowane: możesz łatwo dostosować ustawienia Menu z aplikacjami dotyczące prywatności, sieci, języka i pobierania.

Więcej informacji

Nie widzę Menu aplikacji. Jak je przywrócić?

Aby ponownie przypiąć Menu z aplikacjami do paska zadań, kliknij menu Start > Wszystkie programy > Google Chrome > najedź na „Menu z aplikacjami Chrome” >, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Przypnij na pasku zadań.

Jak usunąć Menu z aplikacjami?

Domyślnie Menu z aplikacjami jest przypięte na pasku zadań Windows 7/8. Aby je stamtąd usunąć, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Odepnij ten program od paska zadań.

Dlaczego niektóre elementy w Menu z aplikacjami są wyświetlane z ikoną strzałki?

Ikony ze strzałką to te same skróty do stron internetowych, które były na stronie Nowa karta. Po kliknięciu otworzą się na nowych kartach przeglądarki.

Dlaczego muszę logować się do Chrome, by używać Menu z aplikacjami?

Zalogowanie do Chrome umożliwia uruchamianie aplikacji z pulpitu, logowanie się do wszystkich aplikacji korzystających z tożsamości Google oraz synchronizowanie aplikacji, zakładek, historii, haseł i innych ustawień między urządzeniami.

Czy mogę używać Menu z aplikacjami bez synchronizowania wszystkich danych Chrome?