Použitie stránky Nová karta

Možno ste si všimli, že stránka Nová karta sa zmenila. Všetky funkcie, ktoré poznáte a ktoré máte radi, sú v tejto novej verzii prehliadača Chrome zachované, ale zjednodušili sme vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

Začnite do vyhľadávacieho poľa zadávať vyhľadávací dopyt. Zadaný dopyt sa zobrazí vo všeobecnom poli. Môžete tiež zadať adresu URL a prejsť tak na webovú stránku.

Vedeli ste, že môžete vyhľadávať aj priamo zo všeobecného poľa?

Váš predvolený poskytovateľ vyhľadávania má možnosť prispôsobiť stránku Nová karta. Ak je vaším predvoleným poskytovateľom vyhľadávania spoločnosť Google, zobrazí sa logo a vyhľadávacie pole, podobne ako na stránke www.google.com. Ak váš predvolený poskytovateľ vyhľadávania nie je spoločnosť Google, stránka Nová karta môže mať iné rozloženie.

 Najviac navštevované

Pod vyhľadávacím poľom sú zobrazené miniatúry webových stránok, ktoré často navštevujete. Ak chcete webové stránky navštíviť, stačí kliknúť na príslušnú miniatúru.

Ak chcete odstrániť najviac navštevované stránky, umiestnite kurzor myši na príslušnú miniatúru a kliknite na ikonu X v pravom hornom rohu miniatúry.

 Aplikácie

Windows, Mac a Linux

K ikonám aplikácií, ktoré ste nainštalovali zo služby Internetový obchod Chrome môžete pristupovať kliknutím na záložku Aplikácie na paneli so záložkami. Na stránke Aplikácie prehliadača Chrome môžete aplikácie otvoriť kliknutím na ich príslušné ikony. Ak nevidíte záložku Aplikácie, kliknite pravým tlačidlom na panel so záložkami a potom kliknite na položku Zobraziť skratku aplikácií.

Ak ste si nainštalovali aplikácie do prehliadača Google Chrome na inom počítači, môžete sa prihlásiť do prehliadača Chrome a povoliť synchronizáciu, čím automaticky pridáte tieto aplikácie na stránku Aplikácie v prehliadači Chrome na počítači, ktorý práve používate.

Ak chcete zmeniť spôsob otvorenia aplikácie, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie a vyberte možnosť Otvoriť ako bežnú kartu, Otvoriť ako pevnú kartu, Otvoriť ako okno alebo Otvoriť zobrazenie na celú obrazovku. Ak chcete zobraziť ďalšie nastavenia, kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom a vyberte položku Možnosti.

Ak chcete z prehliadača Chromeodinštalovať aplikáciu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte možnosť Odstrániť z prehliadača Chrome.

Chromebooky

K ikonám aplikácií, ktoré ste nainštalovali zo služby Internetový obchod Chrome môžete pristupovať kliknutím na spúšťač .

 Panel so záložkami

V predvolenom nastavení sa v hornej časti stránky Nová karta zobrazujú vaše obľúbené webové stránky.

 Opätovné otvorenie nedávno zavretej karty

Ak ste niektorú kartu omylom zavreli a chcete ju rýchlo znova otvoriť, použite klávesovú skratku Crtl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T) alebo postupujte takto:

  1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
  2. Vyberte položku Nedávne karty.
  3. Zo zoznamu Naposledy zatvorené vyberte požadovanú kartu.

Opakovaním týchto krokov môžete otvoriť ďalšie nedávno zavreté karty.

Ak ste sa prihlásili do prehliadača Chrome, môžete pristupovať k celej histórii a kartám otvoreným na ďalších zariadeniach, na ktorých ste sa prihlásili do prehliadača Chrome. Urobíte to kliknutím na možnosť Nedávne karty > Viac.