Zapnutie a vypnutie funkcie Nesledovať

Pri prehliadaní webu v počítačoch alebo zariadeniach s Androidom môžete webom poslať žiadosť, aby nezhromažďovali ani nesledovali vaše dáta prehliadania. Táto funkcia je predvolene vypnutá.

Spôsob využitia vašich dát však závisí od toho, ako na žiadosť zareagujú príslušné weby. Mnohé budú aj napriek tomu zhromažďovať a používať vaše dáta prehliadania na zlepšenie zabezpečenia, poskytovanie obsahu, služieb, reklám a odporúčaní na príslušných weboch a na generovanie štatistík prehľadov.

Väčšina webov a webových služieb vrátane tých, ktoré patria Googlu, nezmenia po prijatí žiadosti Nesledovať svoje správanie. Chrome neposkytuje podrobnosti o tom, ktoré weby a webové služby rešpektujú žiadosti Nesledovať, ani ako ich interpretujú.

Možnosť Nesledovať momentálne nie je k dispozícii na zariadení iPhone ani iPad.