Sử dụng máy ảnh và micrô

Bạn có thể sử dụng máy ảnh và micrô cho các trang web trên Chrome. 

Bạn có thể sử dụng máy ảnh và micrô cho các tính năng trong Chrome, chẳng hạn như Tìm kiếm bằng giọng nói hoặc trình quét mã QR.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Truy cập vào trang web muốn sử dụng micrô hoặc máy ảnh của bạn.
  3. Khi được nhắc, hãy nhấn vào Cho phép hoặc Chặn.

Nếu đã tắt quyền truy cập vào micrô hoặc máy ảnh, bạn có thể bật quyền truy cập vào micrô hoặc máy ảnh trong phần cài đặt thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
237
false
false