ใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน

คุณใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ ใน Chrome ได้ 

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูป
 3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกอนุญาตหรือบล็อก
  • เว็บไซต์ที่อนุญาต: เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกได้เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ หากคุณใช้แท็บ Chrome แท็บอื่นหรือแอปอื่น เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก: เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะใช้งานไม่ได้หากถูกบล็อก เช่น คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้

เปลี่ยนสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนของเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกกล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟน
  • เปิดหรือปิดถามก่อนที่จะเข้าถึง
  • หากต้องการนำข้อยกเว้นหรือสิทธิ์ที่มีอยู่ออก ให้คลิก "ลบ" ลบ ทางด้านขวาของเว็บไซต์

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนให้แก่คุณ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนของ Adobe Flash

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้ Adobe Flash Player โปรแกรมดังกล่าวอาจขอสิทธิ์ใช้ไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูปของคุณด้วย

คุณจะอนุญาตหรือปฏิเสธ Flash สำหรับการใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนก็ได้

 • ไมโครโฟน ไอคอนไมโครโฟน Flash: เลือกไมโครโฟนที่จะใช้และปรับระดับเสียง
 • กล้องถ่ายรูป ไอคอนกล้องถ่ายรูป Flash: เลือกกล้องที่จะใช้

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนให้แก่คุณ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟน

หากไมโครโฟนไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

หากคุณใช้ชุดหูฟัง โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์ปิดเสียงบนสายหูฟังปิดอยู่ และตรวจสอบด้วยว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ในเว็บไซต์ (เช่น Google Hangouts หรือ Skype)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์บันทึกเริ่มต้นและระดับการบันทึกถูกต้องแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อผู้ผลิต

หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อผู้ผลิตไมโครโฟน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร