ใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน

คุณใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนกับเว็บไซต์ต่างๆ ใน Chrome ได้ 

สําคัญ: ในปี 2021 Adobe ได้สิ้นสุดการสนับสนุนปลั๊กอิน Flash Player ลงแล้ว เนื้อหา Flash ซึ่งรวมถึงเสียงและวิดีโอจะไม่เล่นใน Chrome เวอร์ชันใดๆ อีกต่อไป ไปที่บล็อกของ Chrome เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูป
 3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกอนุญาตหรือบล็อก
  • เว็บไซต์ที่อนุญาต: เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกได้เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ หากคุณใช้แท็บอื่นใน Chrome หรือใช้แอปอื่น เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก: เว็บไซต์บางแห่งจะใช้งานไม่ได้หากถูกบล็อก เช่น คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้

เปลี่ยนสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนของเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น กล้องหรือไมโครโฟน
 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกและอนุญาต
  • หากต้องการนำข้อยกเว้นหรือสิทธิ์ที่มีอยู่ออก ให้คลิก "ลบ" ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ลบ
  • หากต้องการอนุญาตเว็บไซต์ที่คุณได้บล็อกไว้แล้ว: ในส่วน "ไม่ได้รับอนุญาต" ให้เลือกชื่อของเว็บไซต์และเปลี่ยนสิทธิ์ของกล้องหรือไมโครโฟนเป็น "อนุญาต"

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลเครือข่ายอาจตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนให้แก่คุณ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เปิดการใช้สิทธิ์ในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
Chrome อาจขอสิทธิ์เพื่อใช้กล้องหรือไมโครโฟนของคุณ หากต้องการใช้กล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟนใน Chrome ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกเปิดค่ากำหนด
 2. หากต้องการเปิดใช้สิทธิ์กล้องถ่ายรูปหรือไมค์ ให้ทำดังนี้
  • กล้องถ่ายรูป: คลิกกล้องถ่ายรูป จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "Google Chrome"
  • ไมโครโฟน: คลิกไมโครโฟน จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "Google Chrome"
 3. คอมพิวเตอร์อาจถามว่าต้องการออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไหม หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกออกเลย
เลือกไมโครโฟนเริ่มต้น

คุณเลือกไมโครโฟนเริ่มต้นเพื่อใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น ไมโครโฟน
 4. หากต้องการเลือกไมโครโฟนเริ่มต้น ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟน

หากไมโครโฟนไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

หากใช้ชุดหูฟัง ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์ปิดเสียงบนสายหูฟังปิดอยู่ และตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว (เช่น Google Meet หรือ Skype)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์บันทึกเริ่มต้นและระดับการบันทึกถูกต้องแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อผู้ผลิต

หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อผู้ผลิตไมโครโฟน

แก้ปัญหาที่เกิดกับกล้องถ่ายรูป

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณให้กับเว็บไซต์ใน Chrome

ตรวจสอบว่าได้ให้สิทธิ์เข้าถึงกล้องถ่ายรูปแก่เว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้งานแล้ว คุณอนุญาตให้ทุกเว็บไซต์ใช้กล้องถ่ายรูปได้ หรือจะอนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ที่คุณใช้งานอยู่ก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบว่าได้เลือกกล้องที่ต้องการใช้และระดับเสียงที่ถูกต้องแล้วด้วยวิธีดังนี้

ขั้นตอนที่ 3: แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google Meet

หากประสบปัญหา โปรดดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google Meet

ขั้นตอนที่ 4: โทรใหม่อีกครั้งและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 1. ออกจากวิดีโอคอลและเข้าร่วมอีกครั้ง
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อผู้ผลิต

ติดต่อผู้ผลิตกล้องถ่ายรูป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก