ใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน

คุณใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ ใน Chrome ได้ 

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูป
 3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกอนุญาตหรือบล็อก
  • เว็บไซต์ที่อนุญาต: เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกได้เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ หากคุณใช้แท็บ Chrome แท็บอื่นหรือแอปอื่น เว็บไซต์จะเริ่มบันทึกไม่ได้
  • เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก: เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะใช้งานไม่ได้หากถูกบล็อก เช่น คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้

เปลี่ยนสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนของเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกกล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟน
  • เปิดหรือปิดถามก่อนที่จะเข้าถึง
  • หากต้องการนำข้อยกเว้นหรือสิทธิ์ที่มีอยู่ออก ให้คลิก "ลบ" ลบ ทางด้านขวาของเว็บไซต์

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนให้แก่คุณ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เปิดการใช้สิทธิ์ในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้ MacOS Mojave และกล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟนในค่ากำหนดของระบบไม่ได้ตั้งเปิดไว้ Chrome อาจขอสิทธิ์ในการใช้กล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟน หากต้องการใช้กล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟนใน Chrome ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกค่ากำหนดในการเปิด 
 2. หากต้องการเปิดใช้สิทธิ์กล้องถ่ายรูปหรือไมค์ ให้ทำดังนี้ 
  • กล้องถ่ายรูป: คลิกกล้องถ่ายรูป จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "Google Chrome" 
  • ไมโครโฟน: คลิกไมโครโฟน จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "Google Chrome" 
 3. คอมพิวเตอร์อาจถามว่าต้องการออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไหม หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกออกเลย 
เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนของ Adobe Flash

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้ Adobe Flash Player โปรแกรมดังกล่าวอาจขอสิทธิ์ใช้ไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูปของคุณด้วย

คุณจะอนุญาตหรือปฏิเสธ Flash สำหรับการใช้กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนก็ได้

 • ไมโครโฟน ไอคอนไมโครโฟน Flash: เลือกไมโครโฟนที่จะใช้และปรับระดับเสียง
 • กล้องถ่ายรูป ไอคอนกล้องถ่ายรูป Flash: เลือกกล้องที่จะใช้

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนให้แก่คุณ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟน

หากไมโครโฟนไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

หากคุณใช้ชุดหูฟัง โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์ปิดเสียงบนสายหูฟังปิดอยู่ และตรวจสอบด้วยว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ในเว็บไซต์ (เช่น Google Hangouts หรือ Skype)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์บันทึกเริ่มต้นและระดับการบันทึกถูกต้องแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อผู้ผลิต

หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อผู้ผลิตไมโครโฟน

แก้ปัญหาที่เกิดกับกล้องถ่ายรูป

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณให้กับเว็บไซต์ใน Chrome 

ตรวจดูว่าได้ให้สิทธิ์เข้าถึงกล้องถ่ายรูปแก่เว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้งานแล้ว คุณอนุญาตให้ทุกเว็บไซต์ใช้กล้องถ่ายรูปได้หรือจะอนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ที่คุณใช้งานอยู่ก็ได้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของเว็บไซต์ 

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ

ตรวจดูว่าได้เลือกกล้องที่ต้องการใช้และระดับการใช้งานถูกต้องแล้วโดยทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 3: แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hangouts Meet

หากประสบปัญหา โปรดดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hangouts Meet

ขั้นตอนที่ 4: โทรใหม่อีกครั้งและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 1. ออกจากวิดีโอคอลและเข้าร่วมอีกครั้ง
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อผู้ผลิต

ติดต่อผู้ผลิตกล้องถ่ายรูป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร