Korzystanie z kamery i mikrofonu

Na niektórych stronach w Chrome możesz używać kamery i mikrofonu.

Ważne: od 2021 r. firma Adobe nie obsługuje już wtyczki Flash Player. Treści Flash, w tym dźwięk i filmy, nie będą odtwarzane w żadnej wersji Chrome. Więcej informacji znajdziesz na blogu Chrome.

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. Wejdź na stronę, która chce korzystać z mikrofonu i kamery.
 3. Po wyświetleniu prośby wybierz Zezwalaj lub Blokuj.
  • Dozwolone witryny: mogą rozpocząć nagrywanie, gdy znajdujesz się w witrynie. Jeśli przejdziesz na inną kartę Chrome lub do innej aplikacji, witryna nie może zacząć nagrywania.
  • Zablokowane witryny: niektóre witryny po zablokowaniu mogą nie działać. Na przykład nie będzie można dołączyć do wideokonferencji.

Zmiana uprawnień strony do korzystania z kamery i mikrofonu

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ustawienia witryn a potem Kamera lub Mikrofon.
 4. Wybierz opcję, która ma być ustawieniem domyślnym.
  • Sprawdź zablokowane i dozwolone witryny.
  • Aby usunąć dodany wyjątek lub przyznane uprawnienia: na prawo od strony kliknij Usuń Usuń .
  • Aby zezwolić na zablokowaną witrynę: w sekcji „Nie zezwolono” wybierz nazwę witryny i zmień uprawnienia kamery lub mikrofonu na „Zezwalaj”.

Jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, opcje kamery i mikrofonu mógł już ustawić administrator sieci. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Włączanie uprawnień w ustawieniach komputera
Chrome może poprosić o pozwolenie na korzystanie z kamery lub mikrofonu. Aby używać kamery lub mikrofonu w Chrome:
 1. W oknie kliknij Otwórz preferencje.
 2. Aby włączyć uprawnienia kamery lub mikrofonu:
  • Kamera: kliknij Kamera a potem zaznacz pole wyboru „Google Chrome”.
  • Mikrofon: kliknij Mikrofon a potem zaznacz pole wyboru „Google Chrome”.
 3. Może pojawić się pytanie, czy chcesz zakończyć zapisywanie zmian. Aby zapisać zmiany, kliknij Zakończ teraz.
Wybieranie domyślnego mikrofonu

Możesz wybrać domyślny mikrofon, którego będziesz używać na różnych stronach.

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Uporządkuj a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ustawienia witryny a potem Mikrofon.
 4. Aby wybrać mikrofon domyślny, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem

Jeśli mikrofon nie działa, wypróbuj te rozwiązania:

Krok 1. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony

Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, sprawdź, czy wyciszenie nie zostało włączone przełącznikiem na kablu. Upewnij się też, że nie jest wyciszona strona internetowa (np. Google Meet lub Skype).

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Upewnij się, że mikrofon jest domyślnym urządzeniem nagrywającym i że poziom nagrywania jest prawidłowy:

Krok 3. Skontaktuj się z producentem

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z producentem mikrofonu.

Rozwiązywanie problemów z kamerą

Krok 1. Sprawdź uprawnienia strony w Chrome

Stronie, której chcesz używać, zezwól na dostęp do kamery. Możesz zezwolić na korzystanie z kamery wszystkim stronom lub tylko tej konkretnej.

Więcej informacji o uprawnieniach strony

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Wybierz kamerę, której chcesz używać, i ustaw odpowiednie poziomy:

Krok 3. Rozwiąż problemy z Google Meet

W razie potrzeby dowiedz się, jak rozwiązać problemy z Google Meet.

Krok 4. Zamknij i otwórz rozmowę oraz uruchom ponownie komputer

 1. Wyjdź z rozmowy wideo, a następnie dołącz do niej jeszcze raz.
 2. Uruchom ponownie komputer.

Krok 5. Skontaktuj się z producentem

Skontaktuj się z producentem kamery.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne