Bruk kamera og mikrofon

Du kan bruke kamera og mikrofon på nettsteder i Chrome. 

Du kan bruke kamera og mikrofon til funksjoner i Chrome, som talesøk eller QR-kodeskanneren.

  1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
  2. Gå til et nettsted som vil bruke mikrofonen din eller kameraet ditt.
  3. Når du blir bedt om det, trykker du på Tillat eller Blokkér.

Hvis du har slått av mikrofon- eller kameratilgang, kan du slå på mikrofon- eller kameratillatelsene i enhetsinnstillingene.