Bruk kamera og mikrofon

Du kan bruke kamera og mikrofon på nettsteder i Chrome. 

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på en Android-enhet.
 2. Gå til et nettsted som vil bruke mikrofonen din og kameraet ditt.
 3. Når du blir bedt om det, trykker du på Tillat eller Blokkér.
  • Tillatte nettsteder: Nettsteder kan begynne å ta opp når du er på nettstedet. Hvis du er i en annen Chrome-fane eller en annen app, kan ikke nettstedet begynne å ta opp.
  • Blokkerte nettsteder: Noen nettsteder slutter å fungere hvis du blokkerer dem. Det kan for eksempel føre til at du ikke kan bli med i videokonferanser.

Endre kamera- og mikrofontillatelser for nettsteder

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på en Android-enhet.
 2. Til høyre for adressefeltet trykker du på Mer Organiser og så Innstillinger.
 3. Trykk på Nettstedsinnstillinger.
 4. Trykk på Mikrofon eller Kamera .
 5. Trykk for å slå mikrofonen eller kameraet av eller på.
  • Hvis du ser nettstedet du vil bruke, under Blokkert, trykker du på nettstedet og så Tilgang til mikrofonen din og så Tillat .

Hvis du har slått av mikrofontilgang på enheten, kan du kontrollere apptillatelsene dine på Android for å bruke mikrofonen.

Hvis du bruker en Chrome-enhet på jobben eller skolen, kan det hende at nettverksadministratoren angir kamera- og mikrofoninnstillingene for deg. I så fall kan du ikke endre dem her. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter.