Bruk kamera og mikrofon

Du kan bruke kamera og mikrofon på nettsteder i Chrome. 

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Gå til et nettsted som vil bruke mikrofonen din og kameraet ditt.
 3. Når du blir bedt om det, velger du Tillat eller Blokkér.
  • Tillatte nettsteder: Nettsteder kan begynne å ta opp når du er på nettstedet. Hvis du er i en annen Chrome-fane eller en annen app, kan ikke nettstedet begynne å ta opp.
  • Blokkerte nettsteder: Noen nettsteder slutter å fungere hvis du blokkerer dem. Det kan for eksempel føre til at du ikke kan bli med i videokonferanser.

Endre kamera- og mikrofontillatelser for nettsteder

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer etterfulgt av Innstillinger.
 3. Klikk på Avansert nederst.
 4. Under «Personvern og sikkerhet» klikker du på Nettstedsinnstillinger.
 5. Klikk på Kamera eller Mikrofon.
  • Slå Spør før bruk av eller på.
  • For å fjerne eksisterende unntak eller tillatelser, klikk på Slett Slett til høyre for nettstedet.

Hvis du bruker en Chrome-enhet på jobben eller skolen, kan det hende at nettverksadministratoren angir kamera- og mikrofoninnstillingene for deg. I så fall kan du ikke endre dem her. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter.

Endre tilgangen for Adobe Flash til kamera og mikrofon

Hvis du besøker et nettsted som bruker Adobe Flash Player, kan den også be om å bruke mikrofonen din og kameraet ditt.

Velg Tillat eller Blokkér for å angi om Flash kan bruke kameraet ditt og mikrofonen din.

 • Mikrofon Flash-mikrofonikon: Velg hvilken mikrofon som skal brukes, og juster volumet.
 • Kamera Flash-kameraikon: Velg hvilket kamera som skal brukes.

Hvis du bruker en Chrome-enhet på jobben eller skolen, kan det hende at nettverksadministratoren angir kamera- og mikrofoninnstillingene for deg. I så fall kan du ikke endre dem her. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter.

Løs problemer med mikrofonen

Hvis mikrofonen ikke fungerer, kan du prøve disse trinnene:

Trinn 1: Sørg for at lyden ikke er kuttet

Hvis du bruker hodetelefoner, må du sørge for at bryteren for å kutte lyden på ledningen er slått av. Sørg også for at lyden ikke er kuttet på nettstedet (for eksempel Google Hangouts eller Skype).

Trinn 2: Kontrollér systeminnstillingene

Sørg for at mikrofonen er satt som standard opptaksenhet, og at opptaksnivåene er riktige:

Trinn 3: Kontakt produsenten

Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du produsenten av mikrofonen.