Bruk kamera og mikrofon

Du kan bruke kamera og mikrofon på nettsteder i Chrome. 

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Gå til et nettsted som vil bruke mikrofonen din og kameraet ditt.
 3. Når du blir bedt om det, velger du Tillat eller Blokkér.
  • Tillatte nettsteder: Nettsteder kan begynne å ta opp når du er på nettstedet. Hvis du er i en annen Chrome-fane eller en annen app, kan ikke nettstedet begynne å ta opp.
  • Blokkerte nettsteder: Noen nettsteder slutter å fungere hvis du blokkerer dem. Det kan for eksempel føre til at du ikke kan bli med i videokonferanser

Endre kamera- og mikrofontillatelsene for nettsteder

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Under «Personvern og sikkerhet» klikker du på Nettstedsinnstillinger.
 4. Klikk på Kamera eller Mikrofon.
  • Slå på eller av Spør før det gis tilgang.
  • Gjennomgå nettstedene du har blokkert eller tillatt.
  • Slik fjerner du eksisterende unntak eller tillatelser: Klikk på Slett Slett til høyre for nettstedet.
  • Slik tillater du et nettsted du allerede har blokkert: Under «Blokkert» velger du nettstedets navn og endrer kamera- eller mikrofontillatelsen til «Tillat».

Hvis du bruker en Chrome-enhet på jobben eller skolen, kan det hende nettverksadministratoren angir kamera- og mikrofoninnstillingene for deg. I så fall kan du ikke endre dem her. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter.

Slå på tillatelser i datamaskininnstillingene

Hvis du bruker MacOS Mojave og kameraet eller mikrofonen ikke er slått på i systeminnstillingene, kan det hende Chrome ber om tillatelse til å bruke kameraet eller mikrofonen. Slik bruker du kameraet eller mikrofonen i Chrome:
 1. Velg Åpne innstillinger i dialogboksen. 
 2. Slik slår du på kamera- eller mikrofontillatelser: 
  • Kamera: Klikk på Kamera og så velg avmerkingsboksen ved siden av «Google Chrome». 
  • Mikrofon: Klikk på Mikrofon og så velg avmerkingsboksen ved siden av «Google Chrome». 
 3. Datamaskinen spør deg kanskje om du vil avslutte for å lagre endringene. For å lagre endringene, klikk på Avslutt nå
Velg en standard mikrofon

Du kan velge en standard mikrofon som skal brukes på forskjellige nettsteder.

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Organiser og så Innstillinger.
 3. Under «Personvern og sikkerhet» klikker du på Nettstedsinnstillinger og så Mikrofon.
 4. For å velge en standard mikrofon, klikk på nedoverpilen Pil ned.

Endre kamera- og mikrofontilgangen for Adobe Flash

Hvis du besøker et nettsted som bruker Adobe Flash Player, kan det også be om å bruke mikrofonen din og kameraet ditt.

Velg Tillat eller Ikke tillat for å angi om Flash kan bruke kameraet ditt og mikrofonen din.

 • Mikrofon Flash-mikrofonikon: Velg hvilken mikrofon som skal brukes, og juster volumet.
 • Kamera Flash-kameraikon: Velg hvilket kamera som skal brukes.

Hvis du bruker en Chrome-enhet på jobben eller skolen, kan det hende nettverksadministratoren angir kamera- og mikrofoninnstillingene for deg. I så fall kan du ikke endre dem her. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter.

Løs problemer med mikrofonen

Hvis mikrofonen ikke fungerer, kan du prøve disse trinnene:

Trinn 1: Sørg for at lyden ikke er kuttet

Hvis du bruker hodetelefoner, må du sørge for at bryteren på ledningen for kutting av lyd er av. Du må også sørge for at du ikke har kuttet lyden på nettstedet (for eksempel Google Hangouts eller Skype).

Trinn 2: Kontrollér systeminnstillingene

Sørg for at mikrofonen er angitt som standard opptaksenhet, og at opptaksnivåene er riktige:

Trinn 3: Kontakt produsenten

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte produsenten av mikrofonen.

Løs problemer med kameraet ditt

Trinn 1: Sjekk nettstedstillatelsene dine i Chrome 

Sørg for å gi kameratilgang på nettstedet du vil bruke. Du kan tillate at alle nettsteder bruker kameraet ditt, eller bare det bestemte nettstedet du er på. 

Finn ut mer om nettstedtillatelser.  

Trinn 2: Kontrollér systeminnstillingene

Sørg for å velge kameraet du vil bruke, og at nivåene er riktige:

Trinn 3: Feilsøk problemer med Hangouts Meet

Hvis du har problemer, kan du finne ut hvordan du feilsøker problemer med Hangouts Meet.

Trinn 4: Start samtalen og datamaskinen på nytt

 1. Gå ut av videosamtalen og bli med i den igjen.
 2. Start datamaskinen på nytt.

Trinn 5: Kontakt produsenten

Kontakt produsenten av kameraet.