Cài đặt Chrome cho iOS

Bạn có thể tải Chrome dành cho iOS qua App Store của Apple và cài đặt Chrome trên iPad, iPhone và iPod Touch của mình.

 1. Kiểm tra yêu cầu hệ thống của bạn.

  Chrome dành cho iOS sẵn có trên iPad/iPhone/iPod Touch với iOS 6 hoặc cao hơn ở tất cả ngôn ngữ mà App Store của Apple hỗ trợ.

 2. Tải xuống Chrome dành cho iOS.

  Cài đặt trực tiếp từ iPad/iPhone/iPod Touch của bạn

  1. Truy cập App Store của Apple trên thiết bị của bạn.
  2. Chạm vào MIỄN PHÍ.
  3. Chạm vào CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG.
  4. Nhập Mật khẩu ID Apple của bạn và chạm vào OK.
 3. Mở Chrome.

  Khi đã hoàn tất quá trình cài đặt, chạm vào biểu tượng Chrome Chrome for iOS trên màn hình chính của bạn để mở ứng dụng.