Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Sinkronizacija i prikaz kartica i povijesti na više uređaja

Ako se prijavite na Chrome, možete vidjeti web-lokacije koje ste posjetili prethodno i otvarati iste kartice na računalima, telefonima i tabletima.

Između ostalog, možete raditi sljedeće:

 • Na telefonu možete nastaviti raditi na karticama na kojima ste radili na računalu.
 • Stranicu koju ste gledali na telefonu možete pronaći i pregledati na računalu.

Prikaz posjećenih stranica sa svih vaših uređaja

Prema zadanim postavkama, ako se prijavite na Chrome, vaša vam je povijest dostupna na svim uređajima.

Ako upotrebljavate šifru za sinkronizaciju, web-lokacije koje ste posjetili na drugim uređajima vidjet ćete samo ako ste unijeli njihove web-adrese u traku za pretraživanje.

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Prijavite se u Chrome:
  1. Dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Prijavite se u Chrome.
  2. Dodirnite račun koji želite upotrebljavati.
  3. Dodirnite Nastavi a zatim U redu, shvaćam
  4. U gornjem lijevom kutu dodirnite Natrag Natrag.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Povijest.

Saznajte kako izbrisati povijest ili pregledavati bez spremanja povijesti.

Zaustavljanje dijeljenja povijesti na više uređaja

Ako ne želite sinkronizirati povijest s jednog od uređaja, u postavkama sinkronizacije svakog uređaja poništite potvrdni okvir stavke "Povijest". Saznajte više o promjeni sinkroniziranih podataka.

Prikaz kartica otvorenih na drugim uređajima

Prema zadanim postavkama, ako se prijavite na Chrome, kartice otvorene na jednom uređaju možete posjetiti na drugom uređaju.

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Prijavite se u Chrome:
  1. Dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Prijavite se u Chrome.
  2. Dodirnite račun koji želite upotrebljavati.
  3. Dodirnite Nastavi a zatim U redu, shvaćam
  4. U gornjem lijevom kutu dodirnite Natrag Natrag.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Nedavne kartice.

Zaustavljanje dijeljenja kartica na više uređaja

Ako ne želite sinkronizirati kartice s jednog od svojih uređaja, u postavkama sinkronizacije svakog uređaja poništite potvrdni okvir opcije "Otvorene kartice". Saznajte više o promjeni sinkroniziranih podataka.

Povezani članci