Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Sinkronizacija i prikaz kartica i povijesti na više uređaja

Kada se prijavite na Chrome verzije 18 ili novije, možete vidjeti kartice koje ste otvorili na drugim računalima, telefonima i tabletima na kojima ste prijavljeni.

Pristupanje karticama koje su već otvorene na drugim uređajima

Možete pristupiti svim otvorenim karticama s ostalih sinkroniziranih uređaja kao što su računala, telefoni i tableti.

Na računalu
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 4. Postavite pokazivač na Povijest.
 5. Kliknite karticu koju želite otvoriti.
Na Android telefonu ili tabletu
 1. Na uređaju Android otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Nova kartica.
 4. Pri dnu dodirnite Nedavne kartice nedavne kartice.
 5. Kliknite karticu koju želite otvoriti.
Na iPhoneu i iPadu
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Nova kartica.
 4. Pri dnu dodirnite Nedavne kartice nedavne kartice.
 5. Kliknite karticu koju želite otvoriti.


Uključivanje ili isključivanje sinkronizacije kartica

Kartice koje otvorite na jednom uređaju prema zadanim će postavkama biti dostupne na svim vašim uređajima na kojima ste prijavljeni na Chrome. Možete promijeniti što će se sinkronizirati na uređajima kada ste prijavljeni.

Prikaz i otvaranje povijesti na više uređaja

Možete pristupiti povijesti s drugih sinkroniziranih uređaja kao što su računala, telefoni i tableti.

Na računalu
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 4. Kliknite Povijest a zatim Povijest.
 5. Kliknite vezu koju želite otvoriti.
Na Android telefonu ili tabletu
 1. Na uređaju Android otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Povijest.
 4. Kliknite vezu koju želite otvoriti.
Na iPhoneu i iPadu
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Povijest.
 4. Kliknite vezu koju želite otvoriti.


Uključivanje ili isključivanje sinkronizacije povijesti

Ako vam je u postavkama sinkronizacije uključena sinkronizacija povijesti, povijest vam je dostupna na više uređaja. Možete uključiti ili isključiti sinkronizaciju povijesti na svakom svojem uređaju.

Ako upotrebljavate šifru za sinkronizaciju, web-lokacije koje ste posjetili na drugim uređajima vidjet ćete samo ako ste unijeli njihove web-adrese u traku za pretraživanje.

Povezani članci