Sinkronizacija kartica na svim uređajima

Šaljete li stalno sami sebi veze e-poštom kako biste ih mogli otvoriti na nekom drugom računalu? Kad ste prijavite u Chrome, možete vidjeti kartice koje ste otvorili na drugim računalima ili mobilnom uređajima s Chromeom za Android ili iOS.

Omogućavanje sinkronizacije kartica

Prijavite se u Chrome istim Google računom na svim uređajima koje želite sinkronizirati. Potom označite postavke sinkronizacije na svakom uređaju:

 • Na uređajima sa sustavima Windows, Mac, Linux ili Chrome
  1. Idite na izbornik preglednika Chrome Chrome menu > Postavke.
  2. Kliknite Napredne postavke sinkronizacije i provjerite je li označen potvrdni okvir "Otvorene kartice". Napomena: da biste onemogućili sinkronizaciju kartica, poništite odabir okvira "Otvorene kartice".
 • Na Chromeu za Android
  1. Dodirnite izbornik Chrome > Postavke > vaša e-adresa.
  2. Dodirnite Sinkronizacija i označite potvrdni okvir "Otvorene kartice". Napomena: da biste onemogućili sinkronizaciju kartica, poništite odabir potvrdnog okvira "Otvorene kartice".
 • Na Chromeu za iOS
  1. Dodirnite izbornik Chrome > Postavkevaša e-adresa > Napredno.
  2. Pomaknite prekidač "Sinkroniziraj sve" na Uključeno. Ako ne želite sve sinkronizirati, pomaknite prekidač na ISKLJUČENO odaberite podatke koje želite sinkronizirati, konkretno "Otvorene kartice". Napomena: da biste isključili sinkroniziranje kartica, pomaknite prekidač "Otvorene kartice" na Isključeno.

Pristup otvorenim karticama na drugim uređajima

Otvorenim karticama možete pristupiti s drugih sinkroniziranih uređaja.

 1. Idite na izbornik preglednika Chrome Chrome menu .
 2. Kliknite Nedavne kartice.
 3. Kliknite karticu koju želite otvoriti s navedenog uređaja.

Sljedeći koraci