Plugin QuickTime

QuickTime là trình phát đa phương tiện phương tiện của Apple, Inc. Chương trình bao gồm một plugin trình duyệt cho phép bạn xem nội dung âm thanh và video sử dụng định dạng của QuickTime. QuickTime có sẵn trên máy Mac và có thể được tải xuống dưới dạng chương trình trên máy tính chạy Windows.

Cài đặt QuickTime Player cho Windows

Plugin này là một phần của QuickTime Player. Để cài đặt plugin, bạn cần cài đặt trình phát.

 1. Tải xuống trình cài đặt QuickTime từ trang web của Apple.
 2. Khi hoàn tất tải xuống, hãy nhấp vào trình cài đặt trong thanh tài nguyên tải xuống ở cuối Chrome.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết thúc cài đặt. 

  Kiểm soát tài khoản người dùng Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép cài đặt. Nếu bạn không có đặc quyền của quản trị viên trên máy tính, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để hoàn tất cài đặt.

 4. Khởi động lại Chrome.

Bật hoặc tắt plugin QuickTime

Plugin QuickTime được bật theo mặc định sau khi bạn khởi động lại Chrome. Bạn có thể bật hoặc tắt plugin tại chrome:plugins.

 1. Nhập chrome:plugins vào thanh địa chỉ.
 2. Tìm QuickTime:
  • Nhấp vào Tắt để ngừng chạy plugin.
  • Nhấp vào Bật để bật lại plugin.