Plugin-programmet Microsoft Silverlight

Silverlight är ett plugin-program som tillhandahålls av .NET framework som gör att du kan visa vissa typer av multimedia, t.ex. video i hög kvalitet eller interaktiva webbappar i webbläsaren. På vissa webbplatser måste du ha plugin-programmet för att kunna visa innehållet ordentligt.

Installera Silverlight

Anvisningar för Windows

 1. Hämta installationsprogrammet för Silverlight från Microsoft.
 2. När hämtningen är klar klickar du på installationsprogrammet i hämtningsfältet längst ned i Chrome.
 3. Följ anvisningarna på skärmen om du vill installera Silverlight.
 4. Windows User Account Control kan visas och begära behörighet för att installera programmet. Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du systemadministratören för att slutföra installationen.

 5. Markera kryssrutan Aktivera Microsoft Update om du vill se till att plugin-programmet hålls uppdaterat.

Anvisningar för Mac

 1. Hämta installationsprogrammet för Silverlight från Microsoft.
 2. När hämtningen är klar klickar du på installationsprogrammet i hämtningsfältet längst ned i Chrome.
 3. Dubbelklicka på installationsprogrammet.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Aktivera eller inaktivera plugin-programmet Silverlight

Plugin-programmet Silverlight är aktiverat som standard. Du kan aktivera eller inaktivera plugin-programmet på chrome:plugins.

 1. Ange chrome:plugins i adressfältet.
 2. Leta reda på Silverlight:
  • Klicka på Inaktivera om du vill avsluta plugin-programmet.
  • Klicka på Aktivera om du vill aktivera plugin-programmet på nytt.