Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa dữ liệu duyệt web

Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu duyệt web của mình. Thông tin này bao gồm những dữ liệu như lịch sử duyệt web, mục nhập biểu mẫu đã lưu và các loại dữ liệu khác.

Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu của mình hoặc chỉ xóa một số dữ liệu từ một khoảng thời gian cụ thể.

Xóa dữ liệu duyệt web của bạn

 1. Mở ứng dụng Chrome Ứng dụng Chrome.
 2. Nhấn vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong "Nâng cao", nhấn vào Bảo mật tiếp đến Xoá dữ liệu duyệt web.
 4. Ở phía trên cùng, nhấn vào menu thả xuống trong "Xóa dữ liệu từ".
 5. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước. Để xóa mọi thứ, hãy chọn mọi thứ.
 6. Chọn loại thông tin mà bạn muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa dữ liệu.
Các loại dữ liệu khác nhau
 • Lịch sử duyệt web: Xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ xóa các mục sau:
  • Các địa chỉ web bạn đã truy cập bị xóa khỏi trang Lịch sử.
  • Lối tắt đến các trang đó bị xóa khỏi trang Tab mới.
  • Mọi địa chỉ IP được tìm nạp trước từ các trang đó sẽ bị xóa.
 • Cookie và dữ liệu trang web:
 • Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache: Trình duyệt ghi nhớ các phần của các trang web nhằm giúp chúng tải nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo. Văn bản và hình ảnh từ các trang web bạn đã truy cập trong Chrome bị xóa.
 • Mật khẩu đã lưu: Các bản ghi mật khẩu bạn đã lưu sẽ bị xóa.
 • Dữ liệu biểu mẫu tự động điền: Tất cả các mục Tự động điền của bạn và bản ghi nội dung mà bạn đã nhập vào biểu mẫu trên web đều bị xóa.

Xóa các mục cụ thể khỏi dữ liệu duyệt web của bạn

Thay vì xóa toàn bộ danh mục dữ liệu duyệt web, bạn có thể chọn các mục cụ thể để xóa. 

Xem thêm hướng dẫn:

Xóa thông tin khác

Bạn không thể xóa các mục sau bằng cách sử dụng "Xóa dữ liệu duyệt web".

Cài đặt nội dung
Cài đặt nội dung sẽ xử lý cách trang web có thể đặt cookie, sử dụng vị trí, sử dụng máy ảnh của bạn và nhiều thứ khác. Để xóa, hãy quản lý cài đặt nội dung của bạn.
Lịch sử và công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm mặc định của bạn được sử dụng khi bạn thực hiện tìm kiếm bằng thanh địa chỉ. Nếu bạn sử dụng từ khóa cụ thể để tạo cụm từ tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm khác có thể được sử dụng. Các trang web bạn truy cập cũng có thể tự đăng ký làm công cụ tìm kiếm và hiển thị lịch sử duyệt web của bạn. Để thay đổi hoặc xóa một công cụ tìm kiếm, bạn có thể cập nhật cài đặt công cụ tìm kiếm của bạn.

Lịch sử tìm kiếm được lưu trữ trên Google sẽ không bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt web của mình trong Chrome. Để xóa các tìm kiếm trước đây, hãy xóa hoạt động tìm kiếm.

Tiện ích (dành riêng cho máy tính)
Tiện ích có thể lưu trữ dữ liệu trên máy tính hoặc trong Tài khoản Google của bạn. Để xóa, hãy gỡ cài đặt tiện ích.
Hoạt động trên Google

Khi bạn xóa dữ liệu duyệt web, các loại dữ liệu bạn chọn sẽ được xóa khỏi Chrome, Tài khoản Google và các thiết bị được đồng bộ hóa của bạn.

Các dạng lịch sử duyệt web khác, chẳng hạn như hoạt động và tìm kiếm trước đây trên các dịch vụ và sản phẩm khác của Google, sẽ được lưu vào Tài khoản của bạn nếu cài đặt Hoạt động web và ứng dụng được bật. Hoạt động này sẽ không bị xóa khi bạn xóa dữ liệu duyệt web. Để xem và kiểm soát các hoạt động đã lưu của bạn, hãy truy cập Hoạt động của tôi.

Hệ quả từ việc xóa

 • Nếu bạn đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị, việc xóa dữ liệu trên một thiết bị sẽ xóa dữ liệu đó khỏi tất cả các thiết bị vào lần tiếp theo các thiết bị đồng bộ hóa. Bạn có thể chọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa.
 • Cài đặt trang web đã lưu, chẳng hạn như quyền truy cập vị trí hoặc micrô, sẽ không bị xóa tại đây. Bạn có thể xóa các cài đặt trang web đã lưu bằng cách cập nhật cài đặt nội dung của bạn.
 • Xóa cookie sẽ đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web. Trên thiết bị di động, nếu bạn đăng nhập vào Chrome thì bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Google.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?