Xóa dữ liệu duyệt web

Bạn có thể kiểm soát lịch sử và các dữ liệu duyệt web khác của mình, chẳng hạn như các mục nhập biểu mẫu đã lưu.

Xóa tất cả dữ liệu của bạn hoặc chỉ xóa một số dữ liệu kể từ thời điểm cụ thể

Điều gì sẽ xảy ra với thông tin của bạn

Dữ liệu có thể bị xóa

Cơ bản

 • Lịch sử duyệt web: Việc xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ xóa các dữ liệu sau:
  • Các địa chỉ web bạn đã truy cập sẽ bị xóa khỏi trang Lịch sử.
  • Lối tắt đến các trang đó sẽ bị xóa khỏi trang Tab mới.
  • Các gợi ý của thanh địa chỉ cho những trang web đó sẽ không còn hiển thị.
 • Cookie và dữ liệu trang web
 • Tệp và hình ảnh lưu trong bộ nhớ đệm: Chrome ghi nhớ các phần của trang nhằm giúp mở các phần đó nhanh hơn trong lần tiếp theo bạn truy cập. Văn bản và hình ảnh từ các trang web bạn đã truy cập trong Chrome sẽ bị xóa.

Nâng cao

Mục "Nâng cao" bao gồm các loại dữ liệu cơ bản cộng với các loại dữ liệu sau:

 • Mật khẩu đã lưu: Các bản ghi mật khẩu bạn đã lưu sẽ bị xóa.
 • Dữ liệu biểu mẫu tự động điền: Các mục Tự động điền sẽ bị xóa, bao gồm cả địa chỉ và thẻ tín dụng. Các thẻ trong tài khoản Google Pay của bạn sẽ không bị xóa.
 • Cài đặt trang web: Những cài đặt và quyền bạn cấp cho các trang web sẽ bị xóa. Ví dụ: liệu một trang web có thể chạy JavaScript, sử dụng máy ảnh hoặc biết vị trí của bạn hay không.
 • Giấy phép phương tiện: Các giấy phép cho nội dung được bảo vệ bằng HTML5, chẳng hạn như phim hoặc nhạc mà bạn đã phát hoặc tải xuống, sẽ bị xóa.
Dữ liệu không bị xóa

Có nhiều loại dữ liệu khác liên quan đến hoạt động trực tuyến của bạn. Các loại dữ liệu khác này có thể bị xóa riêng biệt:

Nếu bạn định đem cho thiết bị của mình, hãy nhớ xóa dữ liệu duyệt web, sau đó đăng xuất khỏi Chrome.

Xóa dữ liệu duyệt web của bạn

Nếu bạn đồng bộ hóa một loại dữ liệu, thì khi bị xóa khỏi thiết bị Android của bạn, loại dữ liệu đó cũng bị xóa khỏi tất cả những nơi bạn đồng bộ hóa. Loại dữ liệu đó sẽ bị xóa khỏi các thiết bị khác và Tài khoản Google của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong phần "Nâng cao", hãy nhấn vào Bảo mật tiếp đến Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn phạm vi thời gian, như Giờ trước hoặc Toàn bộ thời gian.
 5. Chọn loại thông tin mà bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa dữ liệu.

Xóa từng mục riêng lẻ

Thay vì xóa toàn bộ danh mục dữ liệu duyệt web, bạn có thể chọn các mục cụ để xóa:

Xóa khỏi một thiết bị

Việc xóa thông tin khỏi một thiết bị sẽ xóa thông tin đó ở mọi nơi thông tin được đồng bộ hóa. Cách xóa dữ liệu khỏi một thiết bị mà không cần xóa dữ liệu đó ở mọi nơi:

 1. Tắt tính năng đồng bộ hóa trên thiết bị.
 2. Xóa dữ liệu khỏi thiết bị.
Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?