Xóa dữ liệu duyệt web

Bài viết này áp dụng cho Chrome dành cho điện thoại di động.

Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu duyệt web của mình như lịch sử duyệt web, dữ liệu trang web và dữ liệu tự động điền đồng thời có thể xóa dữ liệu đó trong vài bước đơn giản.

Chrome dành cho Android

 1. Chạm vào Trình đơn Chrome > Cài đặt.
 2. Chạm vào Bảo mật (Nâng cao).
 3. Chạm Xóa dữ liệu duyệt web.

  Clear browsing data

  Clear browsing data (tablet)

Bạn có thể thấy tất cả lịch sử duyệt web của mình bằng cách nhập chrome:history vào thanh địa chỉ.

Chrome dành cho iOS

 1. Chạm vào Trình đơn Chrome > Cài đặt.
 2. Chạm vào Bảo mật.
 3. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa.
 4. Chạm vào Xóa.

 

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?