ล้างข้อมูลการท่องเว็บ

คุณสามารถควบคุมประวัติการเข้าชมและข้อมูลการท่องเว็บอื่นๆ เช่น ข้อความในแบบฟอร์มที่บันทึกไว้

ลบข้อมูลทั้งหมด หรือลบเพียงบางส่วนจากช่วงเวลาหนึ่งๆ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่ลบได้

พื้นฐาน

 • ประวัติการเข้าชม: การล้างประวัติการเข้าชมจะลบข้อมูลต่อไปนี้
  • ระบบจะนำที่อยู่เว็บที่คุณเข้าชมออกจากหน้าประวัติการเข้าชม
  • ระบบจะนำทางลัดไปยังหน้าเหล่านั้นออกจากหน้าแท็บใหม่
  • การคาดคะเนในแถบที่อยู่เว็บของเว็บไซต์เหล่านั้นจะไม่แสดงอีก
 • คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
 • รูปภาพและไฟล์แคช: Chrome มีการเก็บบางส่วนของหน้าเว็บไว้เพื่อให้เปิดได้เร็วขึ้นในระหว่างการเข้าชมครั้งถัดไป ระบบจะนำข้อความและรูปภาพจากหน้าที่คุณเคยเข้าชมใน Chrome ออก

ขั้นสูง

ส่วน "ขั้นสูง" มีประเภทข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลต่อไปนี้

 • รหัสผ่านที่บันทึกไว้: ระบบจะลบบันทึกรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้
 • ข้อมูลที่ใช้ป้อนแบบฟอร์มอัตโนมัติ: ระบบจะลบข้อมูลที่ป้อนอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่และบัตรเครดิต แต่จะไม่ลบบัตรจากบัญชี Google Pay
 • การตั้งค่าเว็บไซต์: ระบบจะลบการตั้งค่าและสิทธิ์ที่คุณให้เว็บไซต์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ของไซต์ในการเรียกใช้ JavaScript, ใช้กล้อง หรือรู้ตำแหน่งของคุณ
ข้อมูลที่ระบบจะไม่ลบ

ข้อมูลประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ ซึ่งสามารถแยกลบได้ ดังต่อไปนี้

 • ประวัติการค้นหาและกิจกรรมอื่นๆ ของ Google: การค้นหาและกิจกรรมอื่นๆ ในบริการของ Google จะบันทึกในบัญชี Google ของคุณ เรียนรู้วิธีลบกิจกรรม Google

หากคุณจะยกอุปกรณ์ให้ผู้อื่น อย่าลืมลบข้อมูลการท่องเว็บและออกจากระบบ Chrome

ลบข้อมูลการท่องเว็บ

หากคุณซิงค์ข้อมูลประเภทหนึ่งไว้ การลบข้อมูลประเภทนั้นในอุปกรณ์ Android จะลบข้อมูลนั้นจากทุกที่ที่ซิงค์ด้วย โดยระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวออกจากอุปกรณ์อื่นๆ และบัญชี Google ของคุณ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" ให้แตะความเป็นส่วนตัว จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการนำออก
 6. แตะล้างข้อมูล

ลบทีละรายการ

คุณสามารถเลือกรายการที่จะลบดังต่อไปนี้ แทนการลบข้อมูลการท่องเว็บออกทุกหมวดหมู่

ลบจากอุปกรณ์เครื่องเดียว

การลบข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งจะลบข้อมูลนั้นออกจากอุปกรณ์อื่นที่ซิงค์ไว้ด้วย หากต้องการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์หนึ่งโดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวออกจากอุปกรณ์อื่นด้วยให้ทำดังนี้

 1. ปิดการซิงค์ในอุปกรณ์
 2. ลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร