Usuwanie danych przeglądania w Chrome

Możesz usunąć historię i inne dane przeglądania, takie jak zapisane informacje z formularzy, lub po prostu usunąć dane z określonego dnia.

Co się dzieje z Twoimi danymi

Dane, które można usunąć
 • Historia przeglądania: usunięcie historii przeglądania spowoduje usunięcie tych danych:
  • ze strony Historia zostaną usunięte odwiedzone adresy internetowe,
  • skróty do odwiedzonych stron zostaną usunięte ze strony nowej karty,
  • na pasku adresu nie będą się już pokazywać podpowiedzi tych stron.
 • Karty: otwarte karty na urządzeniu zostaną zamknięte.
 • Pliki cookie i dane witryn
  • Pliki cookie: to pliki tworzone przez witryny, które odwiedzasz. Ułatwiają one korzystanie z internetu dzięki zapisywaniu informacji o przeglądaniu. Pliki cookie są usuwane.
  • Dane witryn: zostaną usunięte dane przechowywane w formatach obsługujących HTML5, w tym pamięć podręczna aplikacji oraz dane Web Storage, Web SQL Database i Indexed Database.
  • Licencje multimediów: zostaną usunięte licencje chronionych treści w formacie HTML5, np. pobranych lub odtworzonych filmów bądź muzyki.
 • Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej: Chrome pamięta fragmenty stron, aby otwierać je szybciej podczas kolejnych wizyt. Z urządzenia zostaną usunięte obrazy i tekst ze stron internetowych, które były otwierane w Chrome.
 • Zapisane hasła: zapisane hasła zostaną usunięte.
 • Autouzupełnianie danych formularzy: zostaną usunięte wpisy autouzupełniania, w tym adresy i dane kart kredytowych. Dane kart i adresy zapisane na koncie Google nie zostaną usunięte.
 • Ustawienia witryn: zostaną usunięte ustawienia i uprawnienia przypisane do stron. Dotyczy to na przykład możliwości korzystania z JavaScriptu, aparatu czy danych lokalizacji.
Dane, które nie zostaną usunięte

Z Twoją aktywnością online związane są też inne typy danych. Można je usunąć oddzielnie:

 • Historia wyszukiwania i inna aktywność w Google: wyszukiwane słowa oraz inna aktywność w usługach Google są zapisywane na koncie Google. Jak usunąć aktywność w Google

Jeśli przekazujesz komuś swoje urządzenie, pamiętaj, by usunąć swoje dane przeglądania i wylogować się z Chrome.

Usuwanie danych przeglądania

Jeśli synchronizujesz dane jakiegoś typu, usunięcie ich na urządzeniu z Androidem spowoduje, że znikną one ze wszystkich miejsc, w których są synchronizowane. Dane tego typu zostaną usunięte z innych urządzeń i Twojego konta Google.

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń dane przeglądania.
  • Aby usunąć historię przeglądania (w tym otwarte karty), określ zakres czasu i kliknij Usuń dane. Domyślny czas to 15 minut.
  • Aby wybrać konkretne typy danych, które chcesz usunąć, kliknij Więcej opcji. Wybierz typy danych przeglądania, które chcesz usunąć, i kliknij Usuń dane.

Wskazówki:

 • Aby wylogować się z konta Google na wszystkich stronach, wyloguj się z Chrome.
 • Aby szybko otworzyć okno Usuń dane przeglądania, na pasku adresu wpisz „Usuń dane przeglądania”, a następnie kliknij odpowiedni element działania. Szybkie wykonywanie zadań za pomocą Działań w Chrome
Usuwanie poszczególnych elementów

Zamiast usuwać całe kategorie danych przeglądania możesz wybrać elementy do usunięcia:

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne