ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงและท่องเว็บเร็วขึ้นด้วยโหมด Lite ของ Chrome

คุณอาจใช้อินเทอร์เน็ตมือถือน้อยลงและโหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นเมื่อท่องเว็บในโหมด Lite

วิธีการทำงานของโหมด Lite

เมื่อคุณใช้โหมด Lite การเข้าชมเว็บไซต์บางส่วนจะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google ก่อนที่จะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ หากหน้าเว็บโหลดช้า เซิร์ฟเวอร์ของ Google อาจลดความซับซ้อนของหน้าเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลลงในอุปกรณ์ของคุณให้น้อยลง โดยส่วนใหญ่หน้าเว็บจะยังมีลักษณะและทำงานเหมือนเดิม

หากคุณกำลังใช้โหมด Lite โปรดทราบว่า

 • ถ้าคุณท่องเว็บแบบส่วนตัว โหมด Lite จะไม่ทำงาน
 • บางเว็บไซต์อาจไม่พบตำแหน่งของคุณ
 • คุณอาจใช้หน้าเว็บในเครือข่ายเฉพาะที่ไม่ได้ เช่น เว็บไซต์ภายในของบริษัท
 • คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตแบบพรีเมียมที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และอาจลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการไม่ได้ด้วย
 • Chrome จะส่ง URL ไปยัง Google เพื่อให้โหลดได้เร็วขึ้น เมื่อคุณไปที่หน้าเว็บที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ HTTPS Chrome จะไม่แชร์คุกกี้หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ Google โดยจะส่งเฉพาะ URL เท่านั้น

เปิดโหมด Lite

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" ให้แตะโหมด Lite
 4. เปิดโหมด Lite

หากอยู่ในหน้าเว็บที่มีการลดความซับซ้อน คุณจะย้อนกลับไปยังหน้าเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า หากต้องการดูหน้าต้นฉบับ ที่ด้านบน ให้แตะ Lite จากนั้น โหลดหน้าต้นฉบับ

ดูปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ประหยัดได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะโหมด Lite ที่ด้านล่างคุณจะเห็นรายการเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมและปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ประหยัดได้

รายงานปัญหา

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ความช่วยเหลือและความคิดเห็น จากนั้น ส่งความคิดเห็น

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร