ลดการใช้เน็ตมือถือด้วยโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ตของ Chrome

โปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์และโหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อที่ช้า

วิธีการทำงานของโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณใช้โปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต การเข้าชมเว็บไซต์บางแห่งจะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google ก่อนที่จะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ หากหน้าเว็บโหลดช้า เซิร์ฟเวอร์ของ Google จะลดความซับซ้อนของหน้าเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลลงในอุปกรณ์ของคุณให้น้อยลง โดยส่วนใหญ่หน้าเว็บจะยังมีลักษณะและทำงานเหมือนเดิม

หากคุณกำลังใช้โปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่า

 • หากคุณเรียกดูแบบส่วนตัว โปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ตจะไม่ทำงาน
 • เว็บไซต์บางแห่งอาจค้นหาตำแหน่งของคุณได้ยาก
 • คุณอาจใช้หน้าเว็บในเครือข่ายเฉพาะที่ไม่ได้ เช่น เว็บไซต์ภายในของบริษัท
 • คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับบริการเน็ตแบบพรีเมียมที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และอาจลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการมือถือไม่ได้ด้วย

เปิดโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" ให้แตะโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต
 4. เปิดโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต

หากอยู่ในหน้าเว็บที่มีการลดความซับซ้อน คุณจะย้อนกลับไปยังหน้าเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า หากต้องการดูหน้าเดิม ที่ด้านบนให้แตะ Lite จากนั้น โหลดหน้าเดิม

ดูปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ประหยัดได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ต ที่ด้านล่างคุณจะเห็นรายการเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมและปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ประหยัดได้

รายงานปัญหา

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ความช่วยเหลือและความคิดเห็น จากนั้น ส่งความคิดเห็น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร