Sử dụng tab trong Chrome dành cho thiết bị di động

Bạn có thể mở nhiều tab như bạn muốn trong Chrome và đóng chúng khi bạn đã hoàn tất. Bạn cũng có thể xem tất cả các tab và chuyển đổi giữa chúng.

Mở và đóng tab

Điện thoại Android (4.4 trở xuống)

Mở tab mới

 1. Ở góc trên bên phải của màn hình, nhấp vào menu Chrome .
 2. Chạm vào Tab mới.

Đóng một tab

 1. Ở góc trên bên phải màn hình của bạn, chạm vào hộp có một số bên trong.
 2. Ở góc trên bên phải của tab bạn muốn đóng, chạm vào X. Bạn cũng có thể chạm vào tab bạn muốn đóng, sau đó vuốt sang trái.

Đóng tất cả các tab

 1. Ở góc trên bên phải màn hình của bạn, chạm vào hộp có một số bên trong. Bạn sẽ thấy tất cả các tab đang mở của bạn.
 2. Ở góc trên bên phải màn hình, mở menu Chrome .
 3. Chạm vào Đóng tất cả các tab.
Android (5.0 trở lên)

Mở tab mới

 1. Ở góc trên bên phải của màn hình, mở menu Chrome .
 2. Chạm vào Tab mới.

Đóng một tab

 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs. Trên điện thoại Samsung, chuyển đến góc dưới bên trái của màn hình và chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab .
 2. Chạm vào tab bạn muốn đóng, sau đó vuốt sang trái. Hoặc ở góc trên bên phải của tab bạn muốn đóng, chạm vào X. Có thể mất một vài giây để X hiển thị trong từng cửa sổ.

Bạn cũng có thể tách riêng các tab trong Chrome của mình khỏi trình chuyển đổi ứng dụng:

 1. Chạm vào menu Chrome .
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chạm vào Hợp nhất tab và ứng dụng để tắt.

 

iPhone

Mở tab mới

 1. Mở menu Chrome More.
 2. Chạm vào Tab mới.

Hoặc

 1. Từ đầu màn hình, vuốt xuống và sang trái theo hình chữ L về phía +.
 2. Khi + được chọn, nhấc ngón tay của bạn lên và một tab mới sẽ tự động mở.

Đóng một tab

 1. Chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs.
 2. Ở góc trên bên phải của tab bạn muốn đóng, chạm vào X. Hoặc bạn cũng có thể vuốt sang trái trên tab.

Hoặc

 1. Từ đầu màn hình, vuốt xuống và sang phải theo hình chữ L về phía X.
 2. Khi X được chọn, nhấc ngón tay của bạn lên và một tab sẽ tự động đóng.

Đóng tất cả các tab

 1. Chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs.
 2. Mở menu Chrome More.
 3. Chọn Đóng tất cả các tab.
Máy tính bảng Android hoặc iPad

Mở tab mới

Bên cạnh (các) tab đang mở của bạn, hãy chạm vào biểu tượng tab mới .

Đóng tab

Trên bất kỳ tab nào bạn muốn đóng, ở góc trên bên phải, chạm vào X.

Xem tab

Điện thoại Android (4.4 trở xuống)
 1. Ở góc trên bên phải màn hình của bạn, chạm vào hộp có một số bên trong.
 2. Chạm vào bất kỳ tab nào bạn muốn xem.
Android (5.0 trở lên)
 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs. Trên điện thoại Samsung, chuyển đến góc dưới bên trái của màn hình và chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab .
 2. Chạm vào bất kỳ tab nào bạn muốn xem.

Bạn cũng có thể tách riêng các tab trong Chrome của mình khỏi trình chuyển đổi ứng dụng:

 1. Chạm vào menu Chrome .
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chạm vào Hợp nhất tab và ứng dụng để tắt.
iPhone
 1. Ở góc trên bên phải màn hình, chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs.
 2. Chạm vào bất kỳ tab nào bạn muốn xem.
Máy tính bảng Android hoặc iPad

Chạm vào tab bạn muốn xem.

Chuyển sang tab mới

Điện thoại Android (4.4 trở xuống)
 1. Ở góc trên bên phải màn hình, chạm vào hộp có một số bên trong.
 2. Cuộn lên hoặc xuống.
 3. Chạm vào tab bạn muốn chuyển sang.
Điện thoại Android (5.0 trở lên)
 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs. Trên điện thoại Samsung, chuyển đến góc dưới bên trái của màn hình và chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab .
 2. Cuộn lên hoặc xuống.
 3. Chạm vào tab bạn muốn chuyển sang.

Bạn cũng có thể tách riêng các tab trong Chrome của mình khỏi trình chuyển đổi ứng dụng:

 1. Chạm vào menu Chrome .
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chạm vào Hợp nhất tab và ứng dụng để tắt.
iPhone
 1. Chạm vào biểu tượng trình chuyển đổi tab Tabs.
 2. Cuộn lên hoặc xuống.
 3. Chạm vào tab bạn muốn chuyển sang.

Bạn cũng có thể vuốt sang trái hoặc phải ở đầu màn hình để chuyển đổi giữa các tab.

Máy tính bảng Android hoặc iPad

Chuyển đổi tab

Chỉ cần chạm vào tab bạn muốn chuyển sang.

Sắp xếp lại tab

 1. Chạm và giữ tab bạn muốn di chuyển.
 2. Kéo tab đến vị trí khác.

Trên iPad, Bạn cũng có thể vuốt sang trái hoặc phải ở đầu màn hình để chuyển đổi giữa các tab.

Làm mới tab

iPhone và iPad
 1. Từ đầu màn hình, vuốt xuống giữa.
 2. Ở giữa màn hình, chạm vào Làm mới.
Android

Từ đầu màn hình, vuốt xuống giữa.

Bài viết liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?