ใช้แท็บใน Chrome

คุณเปิดแท็บใน Chrome ได้มากเท่าที่ต้องการ รวมทั้งดูแท็บทั้งหมดและสลับระหว่างแท็บได้ด้วย

ดูวิธีจัดการบทความที่แนะนำ

เปิดแท็บใหม่

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น แท็บใหม่

เปิดแท็บใหม่ในแท็บเล็ต Android

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านบน ให้แตะ "แท็บใหม่" แท็บใหม่ ข้างแท็บที่เปิดไว้แล้ว

ปรับแต่งหน้าแท็บใหม่

เมื่อเลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่หรือเปิดแท็บใหม่ คุณจะเห็นเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อย แต่หากยังไม่เคยใช้ Chrome คุณจะเห็นเว็บไซต์ยอดนิยมแทน

 • หากต้องการไปที่เว็บไซต์ใด ให้แตะไอคอนของเว็บไซต์นั้น
 • หากต้องการนำเว็บไซต์ใดออก ให้แตะไอคอนของเว็บไซต์นั้นค้างไว้ แตะนำออก

ปิดแท็บ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านขวา คุณจะเห็นแท็บ Chrome ที่เปิดอยู่
 3. แตะ "ปิด" ปิด ที่ด้านขวาบนของแท็บที่ต้องการปิด หรือจะเลื่อนแท็บเพื่อปิดก็ได้

ปิดแท็บทั้งหมด

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ คุณจะเห็นแท็บ Chrome ที่เปิดอยู่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดแท็บทั้งหมด

ปิดแท็บในแท็บเล็ต Android

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "ปิด" ปิด ที่แท็บที่ต้องการปิด

ปิดแท็บทั้งหมด

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "ปิด" ปิด ค้างไว้ที่แท็บใดก็ได้
 3. แตะปิดแท็บทั้งหมด

สลับไปที่แท็บใหม่

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ คุณจะเห็นแท็บ Chrome ที่เปิดอยู่
 3. เลื่อนขึ้นหรือลง
 4. แตะแท็บที่ต้องการเปลี่ยนไปดู

เปลี่ยนแท็บในแท็บเล็ต Android

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. แตะแท็บที่ต้องการเปลี่ยนไปดู

เรียงลำดับแท็บใหม่

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. แตะแท็บที่คุณต้องการย้ายค้างไว้
 3. ลากแท็บไปยังตำแหน่งอื่น

รีเฟรชแท็บ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่
 3. แตะ "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ

รีเฟรชแท็บในแท็บเล็ต Android

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร