Hantera flikar i Chrome

Du kan öppna flera flikar i Chrome. Du kan även visa och växla mellan alla flikar. När du öppnar en ny flik öppnas den anpassade sidan Ny flik i Chrome.

Nedan ser du några av sätten på vilka du kan anpassa innehållet på sidan Ny flik:

 • Olika teman
 • din kundvagn
 • dina kortkommandon.
Läs mer om hur du anpassar sidan Ny flik.

Läs mer om hur du hanterar artikelförslag.

Vanliga åtgärder med flikar

Utför grundläggande åtgärder när du söker på webben med Chrome.

Öppna en ny flik
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Mer Ordna uppe till höger följt av Ny flik Ny flik.

Tips! Du kan även öppna en ny flik genom att trycka på Ny flik Ny flik högst upp i Chrome-fönstret.

Stänga en flik
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet. Alla öppna flikar visas.
 3. Tryck på Stäng Stäng uppe till höger på fliken du vill stänga. Du kan också stänga fliken genom att svepa bort den.
Stänga alla flikar
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet. Alla öppna flikar visas.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Stäng alla flikar.
Byta till en ny flik
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet. Alla öppna flikar visas.
 3. Svep till fliken du vill öppna och tryck på den.
Byta ordning på flikar
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Tryck länge på fliken som du vill flytta.
 4. Dra fliken till ett annat ställe.
Gruppera flikar
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik.
  • Skapa en flikgrupp: Tryck länge på en flik och dra och placera den sedan på en annan flik för att skapa en grupp.
  • Lägga till en flik i en befintlig grupp: Tryck länge på fliken och dra den till gruppen.
  • Se flikar i en grupp:
   1. Tryck på Byt flik Byt flik.
   2. Välj en grupp.
  • Ta bort en flik från en grupp:
   1. Tryck på flikgruppen.
   2. Tryck länge på den flik du vill ta bort.
   3. Dra fliken till området Ta bort från gruppen längst ned på skärmen.
Öppna en länk i en flikgrupp
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Navigera till en länk som du vill öppna.
 3. Tryck länge på länken.
 4. Tryck på Öppna i en ny flik i en grupp.
Läsa in flikar igen
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Läs in igen Läs in igen.

Utföra massåtgärder på flikar

Du kan utföra massåtgärder genom att trycka på Mer eller trycka länge på flikar.

Stänga flikar
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Tryck på Mer följt av Välj flikar.
 4. Välj de flikar du vill stänga.
 5. Tryck på Mer följt av Stäng flikar.
Gruppera flikar
 1. Öppna Chrome Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Tryck länge på en flik eller tryck på Mer .
 4. Tryck på Välj flikar.
 5. Välj de flikar du vill gruppera.
 6. Tryck på Mer följt av Gruppera flikar.
Dela upp flikar
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Öppna en flikgrupp med flikarna du vill dela upp.
 4. Tryck länge på en flik eller tryck på Mer följt av Välj flikar.
 5. Välj de flikar du vill dela upp.
 6. Tryck på Mer följt av Dela upp flikar.
Stänga flikar i en grupp
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Öppna en flikgrupp med flikarna du vill stänga.
 4. Tryck på Mer följt av Välj flikar.
 5. Välj de flikar du vill stänga i gruppen.
 6. Tryck på Mer följt av Stäng flikar.
Dela flikar
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Tryck länge på en flik eller tryck på Mer följt av Välj flikar.
 4. Välj de flikar du vill dela.
 5. Tryck på Mer följt av Dela flikar.
 6. Välj var du vill dela dem.
Dela flikar i en grupp
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Öppna en flikgrupp med flikarna du vill dela.
 4. Tryck på Välj flikar.
 5. Välj de flikar du vill dela.
 6. Tryck på Mer följt av Dela flikar.
Infoga bokmärken för flikar
 1. Öppna Chrome på Android-enheten.
 2. Tryck på Byt flik Byt flik till höger om adressfältet.
 3. Tryck länge på en flik eller tryck på Mer följt av Välj flikar.
 4. Välj de flikar du vill infoga bokmärken för.
 5. Tryck på Mer följt av Infoga bokmärken för flikar.

Öppna nya fönster på din surfplatta med Android i Chrome

Du kan öppna upp till fem fönster samtidigt och flytta flikar från ett fönster till ett annat på en surfplatta med Android.

Öppna ett nytt fönster

 1. Öppna Chrome Chrome på en surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Nytt fönster.

Flytta en flik till ett annat fönster

 1. Öppna Chrome Chrome på en surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer på fliken du vill flytta.
 3. Tryck på Flytta till annat fönster.
 4. Välj vilket fönster du vill flytta fliken till.
 5. Tryck på Flytta flik.

Växla fönster

 1. Öppna Chrome Chrome på en surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Hantera fönster.
 3. Tryck på det fönster du vill öppna.

Stänga ett fönster

 1. Öppna Chrome Chrome på en surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Hantera fönster.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Stäng fönstret bredvid fönstret som du vill stänga.
 4. Bekräfta genom att trycka på Stäng fönstret.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny