Använda flikar i Chrome

Öppna så många flikar som du vill i Chrome. Du kan även visa alla flikar och byta mellan dem. När du öppnar en ny flik visas sidan Ny flik som anpassas utifrån din webbhistorik.

Nedan ser du några av sätten på vilka du kan anpassa innehållet på sidan Ny flik:

 • Olika teman
 • din kundvagn
 • kortet Recept
Läs mer om hur du anpassar sidan Ny flik.

Läs mer om hur du hanterar artikelförslag.

Öppna en ny flik eller ett nytt fönster

Öppna en ny flik
Klicka på Ny flik Ny flik högst upp i Google Chrome-fönstret, bredvid fliken längst till höger. Du kan också använda ett kortkommando:
 • Windows och Linux: Ctrl + t
 • Mac: + t
Öppna en flik i ett nytt fönster

Klicka och dra fliken till en plats utanför Google Chrome-fönstret.

Öppna ett nytt fönster med hjälp av ett kortkommando:

 • Windows och Linux: Ctrl + n
 • Mac: + n
Öppna en fil på en ny flik
Dra filen från skrivbordet eller en mapp på datorn till en flik i Google Chrome. Om detta går visas markören Lägg till Lägg till.

Bläddra till och markera filen på datorn. Öppna en ny flik och använd följande kortkommando:

 • Windows och Linux: Ctrl + o
 • Mac: + o
Öppna en länk på en ny flik
 • Windows och Linux: Håll ned Ctrl och klicka på en länk
 • Mac: Håll ned och klicka på en länk

Ordna dina flikar och fönster

Ordna flikar
Du kan ändra ordning på flikarna genom att dra dem åt höger eller vänster högst upp i webbläsarfönstret.

Fästa en flik: Högerklicka på fliken och välj Fäst. Fästa flikar är mindre och webbplatsens ikon är det enda som visas på dem.

Lossa en flik: Högerklicka på fliken och välj Lossa.

Flytta en flik till ett annat fönster:

 1. Se till att båda fönstren är inloggade på samma profil.
 2. Högerklicka på fliken som du vill flytta.
 3. Scrolla till Flytta fliken till ett annat fönster.
 4. Välj vilket fönster du vill flytta fliken till.
Gruppera flikar
Du kan ordna flikar i grupper.
 
 1. Öppna Chrome Chrome på datorn.
 2. Klicka på Ny flik Ny flik.
 3. Högerklicka på en flik och välj Lägg till i ny grupp.
  • Om du vill redigera flikgruppen högerklickar du på den färgade cirkeln eller namnet till vänster. Du kan göra följande:
   • Namnge gruppen.
   • Lägga till fler flikar i gruppen.
   • Ta bort gruppen.
  • Om du vill lägga till en flik i en grupp drar du fliken till gruppen.
  • Om du vill ta bort en flik från en grupp högerklickar du på fliken och väljer Ta bort från gruppen.
Komprimera och utöka flikgrupper

Du kan komprimera flikgrupperna så att endast gruppens namn eller den färgade cirkeln visas i flikhuvudet. 

 1. Skapa en flikgrupp.
 2. Om du vill utöka eller komprimera flikgruppen väljer du gruppens namn eller den färgade cirkel.
Söka bland öppna flikar med Sök bland flikar

När du har flera flikar öppna i Chrome kan du söka efter fliken du vill ha.

 1. Öppna Chrome Chrome.
 2. Klicka på Sök bland flikar Nedåtpil till höger om den sista öppna fliken.
 3. Ange sökord för webbplatsen du vill ha.
 4. I listan över öppna flikar kan du göra följande:
  • Öppna en flik genom att klicka på den.
  • Stäng en flik genom att klicka på Stäng "" till höger på fliken.
Söka bland öppna flikar från adressfältet
 1. Öppna Chrome Chrome.
 2. Skriv @tabs i adressfältet.
 3. Tryck på tabb eller blanksteg. Du kan även klicka på Sök bland flikar Sök i förslagen.
 4. Ange sökord för fliken du vill hitta.
 5. Välj fliken i listan.
Ordna dina fönster
Du kan organisera fönster du har öppna genom att namnge dem. Namnet visas på datorn när du
 • håller muspekaren över det minimerade fönstret
 • trycker på Alt + Tabb för att byta till ett annat fönster
 • högerklickar på en flik och väljer Flytta fliken till ett annat fönster.

Så här namnger du ett fönster:

 1. Öppna fönstret som du vill namnge eller öppna ett nytt fönster.
 2. Högerklicka på det tomma utrymmet högst upp bredvid Ny flik Ny flik och välj sedan Namnge fönster.
  • Du kan även välja Mer Ordna uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Namnge fönster.
 3. Namnge fönstret.

Stänga en flik eller ett fönster

Stänga en flik

Klicka på Stäng Stäng uppe till höger på fliken. Du kan också använda ett kortkommando:

 • Windows och Linux: Ctrl + w
 • Mac: ⌘ + w
Stänga ett fönster
 • Stäng alla flikarna i fönstret.
 • Klicka på Stäng Stäng uppe i hörnet på fönstret.
  • Windows och Linux: Uppe till höger.
  • Mac: Uppe till vänster.

  Du kan även använda kortkommandon när du vill stänga ett fönster:

  • Windows och Linux: Alt + F4
  • Mac: + Skift + w
Stänga Google Chrome

Du kan stänga Google Chrome helt.

 1. Öppna Chrome-menyn.
  • Windows och Linux: Klicka på Mer Ordna i menyraden högst upp.
  • Mac: Klicka på Chrome i menyraden högst upp.
 1. Stäng Google Chrome.
 • Windows och Linux: Klicka på Avsluta.
 • Mac: Klicka på Avsluta Google Chrome.

Du kan även stänga Google Chrome med följande kortkommando:

 • Windows och Linux: Alt + f och sedan x
 • Mac: + q
Återställa en flik eller ett fönster

Om du stänger en flik eller ett fönster av misstag kan du öppna fliken/fönstret igen med följande kortkommando:

 • Windows och Linux: Ctrl + Skift + t
 • Mac: + Skift + t
Tvinga en sida eller app att avsluta

Om en flik, ett fönster eller ett tillägg inte fungerar kan du tvinga fram en avstängning med hjälp av Aktivitetshanteraren i Chrome. 

 1. Klicka på Mer Ordna uppe till höger.
 2. Klicka på Fler verktyg följt av Aktivitetshanteraren.
 3. Välj sidan, tillägget eller appen som du vill stänga.
 4. Klicka på Avsluta processen.

Relaterade resurser

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
237
false