Prehliadanie pomocou kariet

Tento článok sa týka prehliadača Chrome pre mobily.

V prehliadači Chrome môžete v rámci rôznych kariet prehliadať väčší počet webových stránok. Pomocou stránky Nová karta získate okamžitý prístup k vašim obľúbeným webovým stránkam.

Karty v telefónoch

Otvorenie novej karty

Dotknite sa položky Menu > Nová karta.

Stránka Nová karta

Na nových kartách sa zobrazujú nasledujúce sekcie, ktoré vám pomôžu rýchlejšie prejsť na požadovanú stránku.

ikona Android ikona iOS Čo to znamená
Najnavštevovanejšie. Na tomto mieste sa zobrazia snímky webových stránok, ktoré navštevujete najčastejšie. Ak chcete stránky navštíviť, dotknite sa dotyčnej snímky.
Záložky. Na tomto mieste sú uvedené ikony webových stránok, ktoré ste pridali medzi záložky. Ak chcete stránky navštíviť, dotknite sa ikony záložky.
Iné zariadenia. Na tomto mieste sa zobrazia karty prehliadača Chrome, ktoré sú otvorené v ostatných zariadeniach. Ak chcete otvoriť rovnakú kartu aj vo svojom zariadení, dotknite sa ikony stránky. Poznámka: Ak chcete synchronizovať svoje otvorené karty vo všetkých zariadeniach, musíte byť prihlásený/-á do prehliadača Chrome.

Poznámka: Položky v sekcii Najnavštevovanejšie a Záložky môžete upraviť tak, že sa príslušnej položky dotknete a podržíte ju. Obnovenie otvorených kariet v iných zariadeniach môže trvať až 15 sekúnd.

Práca s kartami

Otvorenie karty inkognito (anonymné prehliadanie)

Dotknite sa položky Menu > Nová karta inkognito. Ak prehliadate web v režime inkognito, po zavretí všetkých kariet inkognito sa história prehliadania, súbory cookie a vyrovnávacia pamäť automaticky vymažú. Ku bežným záložkám a predpokladaným dopytom všeobecného poľa môžete pristupovať aj naďalej. Zmeny vykonané v záložkách sa uložia.

Zapnutie a vypnutie režimu inkognito

 1. Dotknite sa ikony prepínača kariet .
 2. Ak chcete karty inkognito presunúť do popredia, posuňte prstom sprava doľava.

  Na ostatné karty sa vrátite tak, že posuniete prstom zľava doprava.

Prechod na ďalšiu kartu

Vyberte kartu zo zoznamu všetkých kariet:

 • Android a iOS: dotknite sa ikony prepínača kariet . > Posúvajte prstom zvisle a dotknite sa karty, na ktorú chcete prepnúť.
 • Iba Android: dotknite sa panela s nástrojmi a pretiahnite ho zvisle, aby ste zobrazili všetky otvorené karty.

Karty môžete prepnúť aj posunutím:

 • Android: posunutím prstom vodorovne po hornom paneli s nástrojmi prejdete na ďalšiu kartu v zozname.
 • iOS: posunutím prstom vodorovne z okraja obrazovky prejdete na ďalšiu kartu v zozname.

Zavretie kariet

 • Zavretie jednej karty. Dotknite sa ikony prepínača kariet a potom sa dotknite tlačidla X v pravom hornom rohu karty. Kartu zavriete aj tak, že ju prstom posuniete doľava alebo doprava.
 • Zavretie všetkých kariet. Dotknite sa ikony prepínača kariet a následne položiek Menu > Zavrieť všetky karty.
Niektoré gestá, ktoré sa používajú na prepínanie medzi kartami a na prácu s nimi, nie sú dostupné na zariadeniach s obmedzenou pamäťou, ako sú napríklad zariadenia s pamäťou RAM menšiou ako 1 GB.

Karty na tabletoch

Otvorenie novej karty

Ak chcete otvoriť novú kartu, dotknite sa ikony .

Stránka Nová karta

Na nových kartách sa zobrazujú nasledujúce sekcie, ktoré vám pomôžu rýchlejšie prejsť na požadovanú stránku.

Najnavštevovanejšie. Na tomto mieste sa zobrazia snímky webových stránok, ktoré navštevujete najčastejšie. Ak chcete stránky navštíviť, dotknite sa dotyčnej snímky.

Záložky. Na tomto mieste sú uvedené ikony webových stránok, ktoré ste pridali medzi záložky. Ak chcete stránky navštíviť, dotknite sa ikony záložky.

Iné zariadenia. Na tomto mieste sa zobrazia karty prehliadača Chrome, ktoré sú otvorené v ostatných zariadeniach. Ak chcete otvoriť rovnakú kartu aj vo svojom zariadení, dotknite sa ikony stránky. Poznámka: Ak chcete synchronizovať svoje otvorené karty vo všetkých zariadeniach, musíte byť prihlásený/-á do prehliadača Chrome.

Poznámka: Položky v sekcii Najnavštevovanejšie a Záložky môžete upraviť tak, že sa príslušnej položky dotknete a podržíte ju. Obnovenie otvorených kariet v iných zariadeniach môže trvať až 15 sekúnd.

Práca s kartami

Zmena usporiadania kariet

 1. Dotknite sa karty, ktorú chcete presunúť, a podržte ju.
 2. Keď budú ostatné karty sivé, presuňte kartu na inú pozíciu.

Ak chcete kartu posunúť, môžete sa jej aj dotknúť a posunúť ju prstom smerom nadol. Potom kartu presuňte na inú pozíciu.

Zavretie karty

Ak chcete kartu zavrieť, dotknite sa tlačidla X.

Prehliadanie v súkromnom režime s kartami inkognito

Otvorenie karty inkognito

Dotknite sa položky Menu > Nová karta inkognito. Ak prehliadate web v režime inkognito, po zavretí všetkých kariet inkognito sa história prehliadania, súbory cookie a vyrovnávacia pamäť automaticky vymažú. Ku bežným záložkám a predpokladaným dopytom všeobecného poľa môžete pristupovať aj naďalej. Zmeny vykonané v záložkách sa uložia.

Zapnutie a vypnutie režimu inkognito

 • Ak chcete režim inkognito zapnúť alebo vypnúť, dotknite sa ikony prepínača kariet prepínač kariet.

Informácie nižšie sa týkajú iba prehliadača Chrome pre Android.

Domovská stránka

Na paneli s nástrojmi prehliadača sa môže zobraziť tlačidlo Domovská stránka, ktoré vás presmeruje na webové stránky vášho mobilného operátora.

Ak chcete tlačidlo Domovská stránka odstrániť, dotknite sa položiek Ponuka Chrome > Nastavenia > Zobraziť tlačidlo Domovská stránka (základné nastavenia) > prepínač posuňte do polohy VYPNUTÉ.

Informácie uvedené nižšie sa týkajú iba aplikácie Chrome pre systém iOS.

Karty inkognito*

Z dôvodu obmedzení platformy zdieľajú bežné karty a karty inkognito* miestny ukladací priestor pre jazyk HTML5. Tento priestor webové stránky väčšinou využívajú na ukladanie súborov vo vašom zariadení (vyrovnávacia pamäť na strane klienta) alebo na poskytovanie funkcií v režime offline. To znamená, že tie isté webové stránky môžu pristupovať k údajom v tomto ukladacom priestore vždy bez ohľadu na to, či sú otvorené v regulárnych kartách alebo kartách inkognito*. História prehliadania a súbory cookie kariet inkognito* sú však aj naďalej oddelené od bežných kariet a po zavretí kariet inkognito dôjde k ich vymazaniu.