Používanie kariet v prehliadači Chrome pre mobily

V prehliadači Chrome môžete mať pomocou kariet súčasne otvorených viacero webstránok.

Ako otvárať a zatvárať karty

Môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet. Po dokončení práce ich pozatvárajte.

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. Otvorte Ponuku Chrome.
  Môže to byť ikona alebo tlačidlo. Vyzerá takto Menu alebo takto Menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako si zobraziť všetky otvorené karty

Klepnite na ikonu prepínača kariet.
Nachádza sa v pravom hornom rohu a mohla by vyzerať takto alebo takto Tabs.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet.
  Nachádza sa v pravom hornom rohu a mohla by vyzerať takto alebo takto Tabs.
 2. Klepnite na tlačidlo X v pravom rohu karty, ktorú chcete zavrieť. (Prípadne kartu posuňte prstom smerom doľava.)

Ako zavrieť všetky karty

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet.
  Nachádza sa v pravom hornom rohu a mohla by vyzerať takto alebo takto Tabs.
 2. Otvorte Ponuku Chrome.
  Môže to byť ikona alebo tlačidlo. Vyzerá takto Menu alebo takto Menu.
 3. Klepnite na možnosť Zavrieť všetky karty.
Android (verzia 5.0 a vyššia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. Otvorte Ponuku Chrome Menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako si zobraziť všetky otvorené karty

Klepnite na zariadení na položku Prehľad Tabs.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. Klepnite na zariadení na položku Prehľad Tabs.
 2. Klepnite na tlačidlo X v pravom rohu. (Prípadne kartu posuňte prstom smerom doľava.)
iPhone

Ako otvoriť novú kartu

 1. Otvorte Ponuku Chrome Chrome menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako si zobraziť všetky otvorené karty

Klepnite v pravom hornom rohu na ikonu prepínača kariet .

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na tlačidlo X v pravom rohu karty, ktorú chcete zavrieť. (Prípadne kartu posuňte prstom smerom doľava.)

Ako zavrieť všetky karty

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Otvorte Ponuku Chrome Chrome menu.
 3. Vyberte možnosť Zavrieť všetky karty.
Tablet s Androidom alebo iPad

Ako otvoriť novú kartu

Vedľa otvorených kariet klepnite na ikonu novej karty .

Ako zavrieť karty

Jednoducho klepnite na tlačidlo X na kartách, ktoré chcete zavrieť.

Ako prepnúť na novú kartu

Môžete posúvať zobrazenie na kartách, ktoré máte otvorené, a prepínať medzi nimi.

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)
 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet.
  Nachádza sa v pravom hornom rohu a mohla by vyzerať takto alebo takto Tabs.
 2. Posuňte zobrazenie zvisle.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
Telefón s Androidom (verzia 5.0 a vyššia)
 1. Klepnite na zariadení na položku Prehľad Tabs.
 2. Posuňte zobrazenie zvisle.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
iPhone
 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Posuňte zobrazenie zvisle.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
Tablet s Androidom alebo iPad

Ako prepínať karty

Jednoducho klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.

Ako zmeniť poradie kariet

 1. Klepnite na kartu, ktorú chcete presunúť, a podržte ju.
 2. Presuňte ju na požadované miesto.

Súvisiace články