Používanie kariet v prehliadači Chrome pre mobily

V prehliadači Chrome môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet a po dokončení práce s nimi ich zatvoriť. Môžete zobraziť aj všetky karty a prepínať medzi nimi.

Na telefónoch s Androidom a zariadeniach iPhone môžete obrazovku obnoviť jediným prejdením prstom.

Ako otvárať a zatvárať karty

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na Ponuku Chrome Menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorom sa nachádza číslo.
 2. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Môžete tiež klepnúť na kartu, ktorú chcete zavrieť, a potom ju zatvoriť prejdením prstom doľava.

Ako zavrieť všetky karty

 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorom sa nachádza číslo. Zobrazia sa všetky otvorené karty.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky otvorte Ponuku Chrome Menu.
 3. Klepnite na možnosť Zavrieť všetky karty.
Android (verzia 5.0 a vyššia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky otvorte Ponuku Chrome Menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na kartu, ktorú chcete zavrieť, potom prejdite prstom doľava. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Zobrazenie tlačidla X v jednotlivých oknách môžete trvať niekoľko sekúnd.
iPhone

Ako otvoriť novú kartu

 1. Otvorte Ponuku Chrome Menu.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Alebo

 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky nadol a potom doľava smerom k tlačidlu + tak, aby pohyb vášho prsta pripomínal písmeno L.
 2. Po výbere tlačidla + zodvihnite prst a nová karta sa otvorí automaticky.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Môžete tiež na danej karte prejsť prstom doľava.

Alebo

 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky nadol a potom doprava smerom k tlačidlu X tak, aby pohyb vášho prsta pripomínal písmeno L.
 2. Po výbere tlačidla X zodvihnite prst a karta sa otvorí automaticky.

Ako zavrieť všetky karty

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Otvorte Ponuku Chrome Menu.
 3. Vyberte možnosť Zavrieť všetky karty.
Tablet s Androidom alebo iPad

Ako otvoriť novú kartu

Vedľa otvorených kariet klepnite na ikonu novej karty .

Ako zavrieť karty

V pravom hornom rohu ľubovoľnej karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X.

Ako zobraziť karty

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorom sa nachádza číslo.
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.
Android (verzia 5.0 a vyššia)
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.
iPhone
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.
Tablet s Androidom alebo iPad

Klepnite na kartu, ktorú chcete zobraziť.

Ako prepnúť na novú kartu

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorom sa nachádza číslo.
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
Telefón s Androidom (verzia 5.0 a vyššia)
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu karty .
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
iPhone
 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
Tablet s Androidom alebo iPad

Ako prepínať karty

Jednoducho klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.

Ako zmeniť poradie kariet

 1. Klepnite na kartu, ktorú chcete presunúť, a podržte ju.
 2. Presuňte ju na požadované miesto.

Ako obnoviť karty

iPhone a iPad
 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol do stredu.
 2. V strede obrazovky klepnite na možnosť Obnoviť.
Android

Prejdite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol do stredu.

Súvisiace články