Používanie kariet v prehliadači Chrome pre mobily

V prehliadači Chrome môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet a po dokončení práce s nimi ich zatvoriť. Môžete zobraziť aj všetky karty a prepínať medzi nimi.

Ako otvárať a zatvárať karty

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na Ponuku Chrome .
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorm sa nachádza číslo.
 2. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Môžete tiež klepnúť na kartu, ktorú chcete zavrieť, a potom ju zatvoriť prejdením prstom doľava.

Ako zavrieť všetky karty

 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorm sa nachádza číslo. Zobrazia sa všetky otvorené karty.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky otvorte Ponuku Chrome .
 3. Klepnite na možnosť Zavrieť všetky karty.
Android (verzia 5.0 a vyššia)

Ako otvoriť novú kartu

 1. V pravom hornom rohu obrazovky otvorte Ponuku Chrome .
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na kartu, ktorú chcete zavrieť, potom prejdite prstom doľava. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Zobrazenie tlačidla X v jednotlivých oknách môže trvať niekoľko sekúnd.

Môžete tiež oddeliť karty prehliadača Chrome od prepínača aplikácií:

 1. Klepnite na Ponuku Chrome .
 2. Klepnite na položku Nastavenia.
 3. Klepnite na možnosť Zlúčiť karty a aplikácie, čím túto funkciu vypnete.

 

iPhone

Ako otvoriť novú kartu

 1. Otvorte Ponuku Chrome More.
 2. Klepnite na položku Nová karta.

Alebo

 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky nadol a potom doľava smerom k tlačidlu + tak, aby pohyb vášho prsta pripomínal písmeno L.
 2. Po výbere tlačidla + zodvihnite prst a nová karta sa otvorí automaticky.

Ako zatvoriť jednu kartu

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs.
 2. V pravom hornom rohu karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X. Môžete tiež na danej karte prejsť prstom doľava.

Alebo

 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky nadol a potom doprava smerom k tlačidlu X tak, aby pohyb vášho prsta pripomínal písmeno L.
 2. Po výbere tlačidla X zodvihnite prst a karta sa otvorí automaticky.

Ako zavrieť všetky karty

 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs.
 2. Otvorte Ponuku Chrome More.
 3. Vyberte možnosť Zavrieť všetky karty.
Tablet s Androidom alebo iPad

Ako otvoriť novú kartu

Vedľa otvorených kariet klepnite na ikonu novej karty .

Ako zavrieť karty

V pravom hornom rohu ľubovoľnej karty, ktorú chcete zavrieť, klepnite na tlačidlo X.

Ako zobraziť karty

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorm sa nachádza číslo.
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.
Android (verzia 5.0 a vyššia)
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.

Môžete tiež oddeliť karty prehliadača Chrome od prepínača aplikácií:

 1. Klepnite na Ponuku Chrome .
 2. Klepnite na položku Nastavenia.
 3. Klepnite na možnosť Zlúčiť karty a aplikácie, čím túto funkciu vypnete.
iPhone
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs.
 2. Klepnite na ľubovoľnú kartu, ktorú chcete zobraziť.
Tablet s Androidom alebo iPad

Klepnite na kartu, ktorú chcete zobraziť.

Ako prepnúť na novú kartu

Telefón s Androidom (verzia 4.4 alebo nižšia)
 1. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na pole, v ktorom sa nachádza číslo.
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.
Telefón s Androidom (verzia 5.0 a vyššia)
 1. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs. Na telefónoch Samsung prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a klepnite na ikonu prepínača kariet .
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.

Môžete tiež oddeliť karty prehliadača Chrome od prepínača aplikácií:

 1. Klepnite na Ponuku Chrome .
 2. Klepnite na položku Nastavenia.
 3. Klepnite na možnosť Zlúčiť karty a aplikácie, čím túto funkciu vypnete.
iPhone
 1. Klepnite na ikonu prepínača kariet Tabs.
 2. Posuňte zobrazenie nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.

Môžete tiež prepínať karty prejdením prstom doľava alebo doprava v hornej časti obrazovky.

Tablet s Androidom alebo iPad

Ako prepínať karty

Jednoducho klepnite na kartu, na ktorú chcete prepnúť.

Ako zmeniť poradie kariet

 1. Klepnite na kartu, ktorú chcete presunúť, a podržte ju.
 2. Presuňte ju na požadované miesto.

Na zariadeniach iPad môžete tiež prepínať karty prejdením prstom doľava alebo doprava v hornej časti obrazovky.

Ako obnoviť karty

iPhone a iPad
 1. Prejdite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol do stredu.
 2. V strede obrazovky klepnite na možnosť Obnoviť.
Postup v systéme Android

Prejdite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol do stredu.

Súvisiace články