Zarządzanie kartami w Chrome

W Chrome możesz mieć otwartych wiele kart naraz. Możesz też sprawdzać wszystkie karty i przełączać się między nimi. Gdy otwierasz nową kartę, Chrome otwiera spersonalizowaną stronę Nowa karta.

Oto niektóre sposoby dostosowywania zawartości strony Nowa karta:

 • różne motywy,
 • Twój koszyk,
 • Twoje skróty.
Jak dostosować stronę nowej karty

Dowiedz się, jak zarządzać proponowanymi artykułami

Typowe czynności wykonywane z kartami

Podczas wyszukiwania w Chrome możesz wykonywać podstawowe czynności.

Otwieranie nowej karty
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Uporządkuj a potem Nowa karta Nowa karta.

Wskazówka: możesz też otworzyć nową kartę, klikając Nowa karta Nowa karta u góry okna Chrome.

Zamykanie karty
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty. Pojawią się wszystkie otwarte karty.
 3. W prawym górnym rogu karty, którą chcesz zamknąć, kliknij Zamknij Zamknij. Aby zamknąć kartę, możesz też przesunąć palcem.
Zamykanie wszystkich kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty. Pojawią się wszystkie otwarte karty.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Zamknij wszystkie karty.
Przełączanie się na nową kartę
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty. Pojawią się wszystkie otwarte karty.
 3. Przesuń palcem do wybranej karty i kliknij ją.
Zmiana kolejności kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Naciśnij i przytrzymaj kartę, którą chcesz przenieść.
 4. Przeciągnij kartę w inne miejsce.
Grupowanie kart
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
  • Tworzenie grupy kart: naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją na inną kartę, aby dodać je do jednej grupy.
  • Dodawanie karty do istniejącej grupy: naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do grupy.
  • Wyświetlanie kart w grupie:
   1. Kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
   2. Wybierz grupę.
  • Aby usunąć kartę z grupy:
   1. Kliknij grupę kart.
   2. Naciśnij i przytrzymaj kartę, którą chcesz usunąć.
   3. Przeciągnij kartę do obszaru „Usuń z grupy” u dołu ekranu.
Otwieranie linku w grupie kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Przejdź do linku, który chcesz otworzyć.
 3. Naciśnij i przytrzymaj link.
 4. Kliknij Otwórz w nowej karcie w grupie.
Ponowne ładowanie kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Więcej Więcej a potem Odśwież Odśwież.

Wykonywanie działań zbiorczych na kartach

Aby wykonywać działania zbiorcze, kliknij Więcej lub naciśnij i przytrzymaj karty.

Zamykanie kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Kliknij Więcej a potem Wybierz karty.
 4. Wybierz karty, które chcesz zamknąć.
 5. Kliknij Więcej a potem Zamknij karty.
Grupowanie kart
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Naciśnij i przytrzymaj dowolną kartę lub kliknij Więcej .
 4. Kliknij Wybierz karty.
 5. Wybierz karty, które chcesz zgrupować.
 6. Kliknij Więcej a potem Grupuj karty.
Rozgrupowywanie kart
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Otwórz grupę kart zawierającą karty, które chcesz rozgrupować.
 4. Naciśnij i przytrzymaj dowolną kartę lub kliknij Więcej a potem Wybierz karty.
 5. Wybierz karty, które chcesz rozgrupować.
 6. Kliknij Więcej a potem Rozgrupuj karty.
Zamykanie kart w grupie
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Otwórz grupę kart zawierającą karty, które chcesz zamknąć.
 4. Kliknij Więcej a potem Wybierz karty.
 5. Wybierz karty, które chcesz usunąć z grupy.
 6. Kliknij Więcej a potem Zamknij karty.
Udostępnianie kart
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Naciśnij i przytrzymaj dowolną kartę lub kliknij Więcej a potem Wybierz karty.
 4. Wybierz karty, które chcesz udostępnić.
 5. Kliknij Więcej a potem Udostępnij karty.
 6. Wybierz usługę, w której chcesz karty udostępnić.
Udostępnianie kart w grupie
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Otwórz grupę kart zawierającą wybrane przez Ciebie karty.
 4. Kliknij Wybierz karty.
 5. Wybierz karty, które chcesz udostępnić.
 6. Kliknij Więcej a potem Udostępnij karty.
Dodawanie kart do zakładek
 1. Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Przełącz karty Przełącz karty.
 3. Naciśnij i przytrzymaj dowolną kartę lub kliknij Więcej a potem Wybierz karty.
 4. Wybierz karty, które chcesz dodać do zakładek.
 5. Kliknij Więcej a potem Zakładki.

Otwieranie nowych okien Chrome na tablecie z Androidem

Na tablecie z Androidem możesz otworzyć maksymalnie 5 okien i przenosić karty z jednego okna do drugiego.

Otwórz nowe okno

 1. Na tablecie z Androidem otwórz Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Nowe okno.

Przenoszenie karty do innego okna

 1. Na tablecie z Androidem otwórz Chrome Chrome.
 2. Na karcie, którą chcesz przenieść, kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Przenieś do innego okna.
 4. Wybierz okno, do którego chcesz przenieść kartę.
 5. Kliknij Przenieś kartę.

Przełączanie okien

 1. Na tablecie z Androidem otwórz Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Zarządzaj oknami.
 3. Kliknij okno, które chcesz otworzyć.

Zamykanie okna

 1. Na tablecie z Androidem otwórz Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Zarządzaj oknami.
 3. Obok okna, które chcesz zamknąć, kliknij Więcej Więcej a potem Zamknij okno.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Zamknij okno.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1333467353161000368
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237