Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upotreba kartica i prijedloga

U Chromeu možete otvoriti koliko god kartica želite. Možete i pregledavati sve kartice i prelaziti s jedne na drugu.

Otvaranje nove kartice

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 3. Dodirnite opciju Nova kartica.
Android tablet
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri vrhu, pored otvorenih kartica, dodirnite Nova kartica nova kartica.

Prikaz web-lokacija koje često posjećujete

Kad otvorite novu karticu, ispod okvira za pretraživanje prikazuju se slike web-lokacija koje često posjećujete. Ako još niste upotrebljavali Chrome, vidjet ćete neke popularne web-lokacije.

 • Da biste otvorili neku web-lokaciju, dodirnite sliku.
 • Da biste uklonili neku web-lokaciju, dodirnite i zadržite sliku. Dodirnite Ukloni.

Prikaz i uređivanje predloženih članaka

 • Da biste vidjeli predloženi sadržaj, na primjer nedavne oznake i zanimljive članke, prijeđite prstom prema gore na novoj kartici. Ako ste prijavljeni u Chrome, prijedlozi se temelje na vašoj Aktivnosti na webu i u aplikacijama.
 • Da biste uklonili stavku, prijeđite prstom po njoj ulijevo ili udesno.
 • Da biste spremili stavke za čitanje offline, dodirnite i zadržite članak a zatim Preuzmi vezu. Saznajte više o čitanju stranica offline.

Zatvaranje kartica

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. U gornjem desnom kutu kartice koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje.
  • Karticu možete zatvoriti i tako što ćete kliznuti prstom.

Zatvaranje svih kartica

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 4. Dodirnite Zatvori sve kartice.
Android tablet
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na kartici koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje.

Zatvaranje svih kartica

 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na bilo kojoj kartici dodirnite i zadržite Zatvori Zatvaranje.
 3. Dodirnite Zatvori sve kartice.

Prikaz kartica

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. Dodirnite karticu koju želite vidjeti.
Android tablet
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri vrhu dodirnite karticu koju želite vidjeti.

Istovremeni prikaz dviju kartica

Ako vaš uređaj ima Android N i noviju verziju, možete usporedno gledati dvije kartice.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri dnu zaslona dodirnite i zadržite Pregled Pregled. Prikazat će se dva zaslona.
 3. U gornjem desnom kutu Chromeove kartice dodirnite Više Više.
 4. Dodirnite Premjesti u drugi prozor.

Prelazak na novu karticu

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice.
 3. Kliznite prstom prema gore ili dolje.
 4. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.
Android tablet
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.

Promjena redoslijeda kartica

 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite i zadržite karticu koju želite premjestiti.
 3. Povucite tu karticu na neki drugi položaj.

Osvježavanje kartica

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 3. Dodirnite Ponovo učitaj Ponovno učitavanje.

Povezani članci