Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Otvaranje i upotreba kartica

U Chromeu možete otvoriti koliko god kartica želite i zatvoriti ih kada ste gotovi. Možete i pregledavati sve kartice i prelaziti s jedne na drugu.

Otvaranje nove kartice

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 3. Dodirnite opciju Nova kartica.
Android tablet
 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri vrhu, pored otvorenih kartica, dodirnite opciju Nova kartica nova kartica.

Upotreba web-stranice nove kartice

Kad otvorite novu karticu, ispod okvira za pretraživanje prikazuju se slike web-lokacija koje često posjećujete. Ako još niste upotrebljavali Chrome, vidjet ćete neke popularne web-lokacije.

 • Da biste otvorili neku web-lokaciju, dodirnite sliku.
 • Da biste uklonili neku web-lokaciju, dodirnite i zadržite sliku. Dodirnite Ukloni.
 • Da biste vidjeli predloženi sadržaj, na primjer nedavne oznake i zanimljive članke, prijeđite prstom prema dolje na novoj kartici. Prijedlozi se temelje na vašoj Aktivnosti na webu i u aplikaciji.

Zatvaranje kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. U gornjem desnom kutu kartice koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje.
  • Karticu možete zatvoriti i tako što ćete kliznuti prstom.

Zatvaranje svih kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 4. Dodirnite Zatvori sve kartice.
Android tablet
 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na kartici koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje.

Zatvaranje svih kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na bilo kojoj kartici dodirnite i zadržite Zatvori Zatvaranje.
 3. Dodirnite Zatvori sve kartice.

Prikaz kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. Dodirnite karticu koju želite vidjeti.
Android tablet
 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri vrhu dodirnite karticu koju želite vidjeti.

Usporedno prikazivanje kartica

Ako vaš uređaj ima Android N i novije verzije, možete gledati dvije kartice istovremeno.

 1. Uključite način podijeljenog zaslona.
 2. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 4. Dodirnite Premjesti u drugi prozor.

Prelazak na novu karticu

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Promjena kartice Promjena kartice.
 3. Kliznite prstom prema gore ili dolje.
 4. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.
Android tablet
 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.

Promjena redoslijeda kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite i zadržite karticu koju želite premjestiti.
 3. Povucite tu karticu na neki drugi položaj.

Osvježavanje kartica

 1. Otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više.
 3. Dodirnite Ponovo učitaj Ponovno učitavanje.

Povezani članci