Използване на раздели в Chrome

В Chrome можете да отваряте толкова раздели, колкото искате. Имате възможност също да преглеждате всички и да превключвате между тях. Когато отворите нов раздел, въз основа на историята на сърфирането ви се показва персонализиран нов раздел в браузъра.

Някои от начините, чрез които можете да персонализирате съдържанието в новия раздел в браузъра, са със:

 • различни теми;
 • кошницата ви;
 • картата „Рецепти“.
Научете как да персонализирате новия раздел в браузъра.

Научете как да управлявате предложените статии.

Отваряне на нов раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Организиране и след това Нов раздел.

Отваряне на нов раздел на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. В горната част до отворените раздели докоснете „Нов раздел“ Нов раздел.

Персонализиране на новия раздел

Когато прекарате пръст нагоре през адресната лента или отворите нов раздел, ще се покажат уебсайтовете, които посещавате често. Ако досега не сте използвали Chrome, ще видите някои популярни сайтове.

 • За да посетите даден сайт, докоснете иконата.
 • За да премахнете сайт, докоснете и задръжте иконата. Докоснете Премахване.

Затваряне на раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Вдясно докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Докоснете Затваряне горе вдясно на раздела, който искате да затворите. Можете да затворите раздела и с прекарване на пръст.

Затваряне на всички раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на всички раздели.

Затваряне на раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете Затваряне в раздела, който искате да затворите.

Затваряне на всички раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете и задръжте бутона за затваряне Затваряне в който и да е раздел.
 3. Докоснете Затваряне на всички раздели.

Превключване към нов раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Прекарайте пръст нагоре или надолу.
 4. Докоснете раздела, към който искате да превключите.

Превключване между раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете раздела, към който искате да превключите.

Пренареждане на раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете и задръжте раздела, който искате да преместите.
 3. С плъзгане преместете раздела на друго място.

Групиране на раздели

На устройството си с Android:

 1. Отворете приложението Chrome.
 2. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели
  • Създаване на група раздели: Докоснете и задръжте даден раздел, след което го плъзнете над този, с който искате да го групирате.
  • Добавяне на раздел към съществуваща група: Докоснете и задръжте раздела и с плъзгане го преместете в групата.
  • Наименуване на групата раздели: Докоснете групата раздели и след това „Още“ Организиране и след това Редактиране на името на групата.
  • Споделяне на група раздели: Докоснете групата раздели и след това „Още“ Организиране и след това Споделяне на групата.
  • Премахване на раздел от група: Докоснете групата раздели и след това „Още“ Организиране и след това Премахване на раздели от групата.
  • Преглед на разделите в дадена група:​​​​​​ 
   1. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
   2. Изберете група.

Опресняване на раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още.
 3. Докоснете бутона за презареждане Презареждане.

Опресняване на раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Горе вляво докоснете бутона за презареждане Презареждане.

Отваряне на нови прозорци в Chrome на таблета ви с Android

Можете да отваряте до 5 прозореца едновременно и да премествате раздели между прозорците на таблета си с Android.

Отваряне на нов прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Нов прозорец.

Преместване на раздел в друг прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. В раздела, който искате да преместите, докоснете „Още“ Още.
 3. Докоснете Преместв. в другия прозорец.
 4. Изберете прозореца, в който да преместите раздела.
 5. Докоснете Преместване на раздел.

Превключване на прозорци

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. Докоснете прозореца, който искате да отворите.

Затваряне на прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. До прозореца, който искате да затворите, докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на прозореца.
 4. За да потвърдите, докоснете Затваряне на прозореца.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false