Управление на разделите в Chrome

Можете да отворите няколко раздела в Chrome, да ги проверявате и да превключвате между тях. Когато отворите нов раздел, Chrome показва персонализирана страница в него.

Някои от начините, чрез които можете да персонализирате съдържанието в новия раздел в браузъра, са със:

 • различни теми;
 • кошницата ви;
 • преки пътища.
Научете как да персонализирате новия раздел в браузъра.

Научете как да управлявате предложените статии.

Често изпълнявани действия при работа с раздели

Извършвайте основни действия, когато търсите в мрежата с Chrome.

Отваряне на нов раздел
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Организиране и след това „Нов раздел“ Нов раздел.

Пояснение: Можете също да отворите нов раздел, като докоснете Нов раздел в горната част на прозореца на Chrome.

Затваряне на раздел
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще се покажат всички отворени раздели.
 3. Докоснете Затваряне горе вдясно на раздела, който искате да затворите. Можете да затворите раздела и с прекарване на пръст.
Затваряне на всички раздели
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще се покажат всички отворени раздели.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на всички раздели.
Превключване към нов раздел
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще се покажат всички отворени раздели.
 3. Прекарайте пръст до желания раздел и го докоснете.
Пренареждане на раздели
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Докоснете и задръжте раздела, който искате да преместите.
 4. С плъзгане преместете раздела на друго място.
Групиране на разделите
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
  • Създаване на група раздели: Докоснете и задръжте даден раздел, след което го плъзнете над този, с който искате да го групирате.
  • Добавяне на раздел към съществуваща група: Докоснете и задръжте раздела и с плъзгане го преместете в групата.
  • Преглед на разделите в дадена група:
   1. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
   2. Изберете група.
  • За да премахнете раздел от група:
   1. Докоснете групата раздели.
   2. Докоснете и задръжте раздела, който искате да премахнете.
   3. Преместете с плъзгане раздела до областта „Премахване от групата“ в долната част на екрана.
Отваряне на връзка в група раздели
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Навигирайте до връзката, която искате да отворите.
 3. Докоснете и задръжте връзката.
 4. Докоснете Отваряне в нов раздел в група.
Презареждане на раздели
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това „Презареждане“ Презареждане.

Извършване на групови действия с раздели

Можете да извършвате групови действия, когато докоснете „Още“ или докоснете и задържите даден раздел.

Затваряне на раздели
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Докоснете „Още“ и след това Избиране на раздели.
 4. Изберете разделите, които искате да затворите.
 5. Докоснете „Още“ и след това Затваряне на разделите.
Групиране на разделите
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Докоснете и задръжте произволен раздел или докоснете „Още“ .
 4. Докоснете Избиране на раздели.
 5. Изберете разделите, които искате да групирате.
 6. Докоснете „Още“ и след това Групиране на разделите.
Разгрупиране на разделите
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Отворете групата с разделите, които искате да разгрупирате.
 4. Докоснете и задръжте произволен раздел или докоснете „Още“ и след това Избиране на раздели.
 5. Изберете разделите, които искате да разгрупирате.
 6. Докоснете „Още“ и след това Разгрупиране на разделите.
Затваряне на разделите в дадена група
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Отворете групата с разделите, които искате да затворите.
 4. Докоснете „Още“ и след това Избиране на раздели.
 5. Изберете разделите, които искате да изтриете от групата.
 6. Докоснете „Още“ и след това Затваряне на разделите.
Споделяне на раздели
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Докоснете и задръжте произволен раздел или докоснете „Още“ и след това Избиране на раздели.
 4. Изберете разделите, които искате да споделите.
 5. Докоснете „Още“ и след това Споделяне на разделите.
 6. Изберете къде да ги споделите.
Споделяне на разделите в дадена група
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Отворете групата с желаните от вас раздели.
 4. Докоснете Избиране на раздели.
 5. Изберете разделите, които искате да споделите.
 6. Докоснете „Още“ и след това Споделяне на разделите.
Отметка към разделите
 1. Отворете Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
 3. Докоснете и задръжте произволен раздел или докоснете „Още“ и след това Избиране на раздели.
 4. Изберете разделите, към които искате да запазите отметка.
 5. Докоснете „Още“ и след това Отметка към разделите.

Отваряне на нови прозорци в Chrome на таблета ви с Android

Можете да отваряте до 5 прозореца едновременно и да премествате раздели между прозорците на таблета си с Android.

Отваряне на нов прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Нов прозорец.

Преместване на раздел в друг прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. В раздела, който искате да преместите, докоснете „Още“ Още.
 3. Докоснете Преместв. в другия прозорец.
 4. Изберете прозореца, в който да преместите раздела.
 5. Докоснете Преместване на раздел.

Превключване на прозорци

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. Докоснете прозореца, който искате да отворите.

Затваряне на прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. До прозореца, който искате да затворите, докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на прозореца.
 4. За да потвърдите, докоснете Затваряне на прозореца.

Сродни ресурси

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню