Използване на раздели в Chrome

В Chrome можете да отваряте толкова раздели, колкото искате. Имате възможност също да преглеждате всички и да превключвате между тях. Когато отворите нов раздел, въз основа на историята на сърфирането ви се показва персонализиран нов раздел в браузъра.

Някои от начините, чрез които можете да персонализирате съдържанието в новия раздел в браузъра, са със:

 • различни теми;
 • кошницата ви;
 • картата „Рецепти“.
Научете как да персонализирате новия раздел в браузъра.

Научете как да управлявате предложените статии.

Отваряне на нов раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Организиране и след това Нов раздел.

Забележка: В случай че често отваряте нови раздели, прекият път за нов раздел  може да се показва вдясно от лентата за търсене. Ако иконата  не се показва и искате я да добавите:

 1. Докоснете „Още“ Организиране и след това Настройки и след това Пряк път към лентата с инструменти.
 2. Изберете Нов раздел.

Отваряне на нов раздел на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. В горната част до отворените раздели докоснете „Нов раздел“ Нов раздел.

Затваряне на раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Вдясно докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Докоснете Затваряне горе вдясно на раздела, който искате да затворите. Можете да затворите раздела и с прекарване на пръст.

Затваряне на всички раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на всички раздели.

Затваряне на раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете Затваряне в раздела, който искате да затворите.

Затваряне на всички раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете и задръжте бутона за затваряне Затваряне в който и да е раздел.
 3. Докоснете Затваряне на всички раздели.
Възстановяване на затворени раздели
 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Вдясно от лентата за търсене докоснете иконата за меню Още и след това Скорошни раздели.
 3. Под „Наскоро затворени“ докоснете даден раздел или група раздели.

Превключване към нов раздел

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели. Ще видите отворените си раздели в Chrome.
 3. Прекарайте пръст нагоре или надолу.
 4. Докоснете раздела, към който искате да превключите.

Превключване между раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете раздела, към който искате да превключите.

Пренареждане на раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете и задръжте раздела, който искате да преместите.
 3. С плъзгане преместете раздела на друго място.

Групиране на раздели

 1. Отворете приложението Chrome на устройството си с Android.
 2. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
  • Създаване на група раздели: Докоснете и задръжте даден раздел, след което го плъзнете над този, с който искате да го групирате.
  • Добавяне на раздел към съществуваща група: Докоснете и задръжте раздела и с плъзгане го преместете в групата.
  • Преглед на разделите в дадена група:
   1. Докоснете бутона за превключване между раздели Превключване между раздели.
   2. Изберете група.
  • За да премахнете раздел от група:
   1. Докоснете групата раздели.
   2. Докоснете и задръжте раздела, който искате да премахнете.
   3. Преместете с плъзгане раздела до областта „Премахване от групата“ в долната част на екрана.

Опресняване на раздели

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още.
 3. Докоснете бутона за презареждане Презареждане.

Опресняване на раздели на таблет с Android

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Горе вляво докоснете бутона за презареждане Презареждане.

Отваряне на нови прозорци в Chrome на таблета ви с Android

Можете да отваряте до 5 прозореца едновременно и да премествате раздели между прозорците на таблета си с Android.

Отваряне на нов прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Нов прозорец.

Преместване на раздел в друг прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. В раздела, който искате да преместите, докоснете „Още“ Още.
 3. Докоснете Преместв. в другия прозорец.
 4. Изберете прозореца, в който да преместите раздела.
 5. Докоснете Преместване на раздел.

Превключване на прозорци

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. Докоснете прозореца, който искате да отворите.

Затваряне на прозорец

 1. Отворете Chrome Chrome на таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Управление на прозорците.
 3. До прозореца, който искате да затворите, докоснете „Още“ Още и след това Затваряне на прозореца.
 4. За да потвърдите, докоснете Затваряне на прозореца.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false
false