שיתוף Chrome

בעזרת פרופילים, כל משתמש יכול לשמור בנפרד את המידע שלו ב-Chrome - כמו סימניות, היסטוריה, סיסמאות והגדרות נוספות.

מומלץ להשתמש בפרופילים כאשר:

 • מספר אנשים משתמשים באותו מחשב.
 • רוצים לשמור על הפרדה בין חשבונות - למשל, חשבון עסקי וחשבון פרטי.

מה אחרים יכולים לראות כשמשתפים את Chrome

יש לשתף את המכשיר רק עם אנשים שסומכים עליהם. אם מישהו משתמש במכשיר שלכם, הוא יכול להיכנס לכל אחד מהפרופילים שמוגדרים ב-Chrome. אם הוא פותח את הפרופיל שלכם ב-Chrome, תהיה לו גישה למידע כמו האתרים שבהם ביקרתם.

הוספת אדם או פרופיל

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. לוחצים על ניהול אנשים.
 4. לוחצים על הוספת אדם.
 5. בוחרים שם ותמונה.
 6. לוחצים על שמירה. חלון חדש ייפתח ותוצג בו בקשה להפעיל את הסנכרון.
 7. (אופציונלי) מפעילים את הסנכרון ב-Chrome דרך חשבון Google של הפרופיל החדש. הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות של הפרופיל יסונכרנו באופן אוטומטי.

משתמשים ב-Chromebook? כדי לשתף את ה-Chromebook עם אנשים אחרים, מוסיפים אותם ל-Chromebook.

מעבר לאדם או לפרופיל אחר

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.

משתמשים ב-Chromebook? ב-Chromebook תוכלו להשתמש במספר חשבונות בו זמנית.

שינוי של שם או תמונה

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. עוברים לפרופיל שרוצים לערוך:
  1. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
  2. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.
 3. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 4. בקטע "אנשים" לוחצים על שם ותמונה ב-Chrome.
 5. מזינים שם חדש או בוחרים תמונה חדשה. תתבצע שמירה אוטומטית של השינוי.

הסרה של אדם או פרופיל

אחרי שמסירים אדם מ-Chrome, הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ושאר ההגדרות שלו נמחקות מהמחשב.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. לוחצים על ניהול אנשים.
 4. מציבים את סמן העכבר על האדם שרוצים להסיר.
 5. בפינה השמאלית העליונה של תמונת אותו אדם, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הסרת משתמש זה.
 6. לאישור הפעולה, לוחצים על הסרת משתמש זה.

קישורים רלוונטיים