Dùng chung Chrome với người khác

Khi có hồ sơ, bạn có thể lưu giữ riêng biệt mọi thông tin của mình trên Chrome, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác.

Hồ sơ lý tưởng khi:

 • Dùng chung máy tính với nhiều người.
 • Lưu giữ riêng biệt các tài khoản khác nhau, chẳng hạn như tài khoản công việc và cá nhân.

Những nội dung người khác có thể thấy khi bạn dùng chung Chrome với họ

Chỉ dùng chung thiết bị của bạn với những người mà bạn tin tưởng. Nếu ai đó có thiết bị của bạn thì họ có thể chuyển sang bất kỳ hồ sơ nào khác trên Chrome từ thiết bị đó. Nếu mở hồ sơ của bạn trên Chrome thì họ có thể xem các thông tin chẳng hạn như trang web bạn đã truy cập.

Thêm người hoặc hồ sơ

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Thêm.
 4. Chọn một tên và ảnh.
 5. Nhấp vào Thêm. Một cửa sổ mới sẽ mở ra và yêu cầu bạn bật tính năng đồng bộ hóa.
 6. (Không bắt buộc) Bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome bằng một Tài khoản Google cho hồ sơ mới. Dấu trang, lịch sử, mật khẩu cùng các tùy chọn cài đặt khác của họ sẽ tự động đồng bộ hóa.

Bạn đang sử dụng Chromebook? Bạn có thể dùng chung Chromebook với người khác bằng cách thêm họ vào Chromebook của bạn.

Chuyển sang một hồ sơ khác hoặc một người khác

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Chọn hồ sơ hoặc người mà bạn muốn chuyển sang.

Bạn đang sử dụng Chromebook? Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc trên Chromebook của mình.

Đổi tên hoặc ảnh

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Chuyển sang hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
  2. Chọn hồ sơ hoặc người mà bạn muốn chuyển sang.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 4. Trong mục "Mọi người", hãy nhấp vào Tên và hình ảnh trên Chrome.
 5. Nhập tên mới hoặc chọn một ảnh mới. Thay đổi này sẽ tự động lưu.

Xóa người hoặc hồ sơ

Sau khi bạn xóa người nào đó khỏi Chrome, dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác của họ cũng sẽ bị xóa khỏi máy tính.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào biểu tượng Quản lý mọi người Quản lý hồ sơ.
 4. Trỏ đến người mà bạn muốn xóa.
 5. Ở trên cùng bên phải của người đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa người này.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa người này.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?