Dùng chung Chrome với người khác

Khi có hồ sơ, bạn có thể lưu giữ riêng biệt mọi thông tin của mình trên Chrome, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác.

Hồ sơ lý tưởng khi:

 • Dùng chung máy tính với nhiều người.
 • Lưu giữ riêng biệt các tài khoản khác nhau, chẳng hạn như tài khoản công việc và cá nhân.

Những nội dung người khác có thể thấy khi bạn dùng chung Chrome với họ

Chỉ dùng chung thiết bị của bạn với những người mà bạn tin tưởng. Nếu ai đó có thiết bị của bạn thì họ có thể chuyển sang bất kỳ hồ sơ nào khác trên Chrome từ thiết bị đó. Nếu mở hồ sơ của bạn trên Chrome thì họ có thể xem các thông tin chẳng hạn như trang web bạn đã truy cập.

Thêm hồ sơ mới

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Thêm.
 4. Nếu bạn chọn Đồng bộ hóa với Tài khoản Google, thì hồ sơ sẽ tự động mang tên Tài khoản của bạn.
 5. Chọn một tên, ảnh và bảng phối màu. 

Nếu bạn chọn bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome bằng một Tài khoản Google cho hồ sơ mới, thì các dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác sẽ tự động đồng bộ hóa. 

Bạn đang sử dụng Chromebook? Bạn có thể dùng chung Chromebook với người khác bằng cách thêm họ vào chiếc Chromebook của bạn.

Chuyển sang hồ sơ khác

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Chọn hồ sơ mà bạn muốn chuyển sang.

Bạn đang sử dụng Chromebook? Bạn có thể dùng nhiều tài khoản cùng lúc trên chiếc Chromebook.

Thay đổi tên, ảnh hoặc màu

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ
 3. Bên cạnh mục "Hồ sơ khác", hãy chọn biểu tượng Quản lý hồ sơ Quản lý hồ sơ
 4. Ở trên cùng bên phải của hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa.
 5. Nhập tên mới hoặc chọn một giao diện màu hoặc ảnh mới. Hệ thống sẽ tự động lưu các thay đổi.

Xóa hồ sơ

Sau khi bạn xóa một hồ sơ khỏi Chrome, các dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác của hồ sơ đó sẽ bị xóa khỏi máy tính.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Chọn biểu tượng Quản lý hồ sơ Quản lý hồ sơ.
 4. Trỏ đến hồ sơ mà bạn muốn xóa.
 5. Ở trên cùng bên phải của hồ sơ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.
 6. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xóa.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false