Błąd 128 (net__ERR_SSL_UNSAFE_NEGOTIATION)

Problem

Pewne pakiety oprogramowania zabezpieczającego i antywirusowego nie współpracują dobrze z przeglądarką Chrome. W wyniku tego Gmail i inne witryny Google mogą wyświetlać komunikat „Błąd 128”.

Do tej pory potwierdziliśmy, że problem taki powodują niektóre konfiguracje programów NetNanny, Kaspersky i ESET Smart Security. Instrukcje dotyczące naprawiania tego problemu można znaleźć poniżej. Jeśli masz problemy z innymi programami, zapoznaj się z forum.

Rozwiązania

Kaspersky

 1. Otwórz program Kaspersky Internet Security 2011.
 2. W prawej górnej części okna sterującego kliknij opcję Settings (Ustawienia).
 3. Przejdź na kartę Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
 4. Wybierz opcję Threats and Exclusions (Zagrożenia i wykluczenia).
 5. W sekcji Exclusions (Wykluczenia) kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 6. Kliknij kartę Trusted applications (Zaufane aplikacje).
 7. Kliknij opcję Add (Dodaj), a następnie wybierz opcję Applications (Aplikacje).
 8. Z listy aplikacji wybierz pozycję Google Chrome.
 9. Zaznacz pole wyboru „Do not scan network traffic” (Nie skanuj ruchu sieciowego).
 10. Powinien zostać wyświetlony komunikat „Do not scan all network traffic” (Nie skanuj całego ruchu sieciowego). Kliknij link „all” (całego) i zmień go na wartość encrypted (szyfrowanego).

NetNanny

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu NetNanny ikona programu netnanny na pasku systemowym, który powinien znajdować się w prawej dolnej części ekranu.
 2. Wybierz z menu opcję Admin Tools (Narzędzia administracyjne).
 3. W wyświetlonym oknie ustawień kliknij opcję Web browsing (Przeglądanie internetu) w sekcji „Filtering” (Filtrowanie).
 4. Na karcie „Additional Settings” (Ustawienia dodatkowe), w sekcji „Secure Internet Content (HTTPS)” (Zabezpieczona treść internetowa, HTTPS) wybierz opcję „Allow secure content” (Zezwalaj na zabezpieczoną treść).

ESET Smart Security

 1. Otwórz program ESET Smart Security 4.
 2. Po lewej stronie okna kliknij opcję Setup (Konfiguracja).
 3. Kliknij opcję Toggle Advanced mode (Przełącz na tryb zaawansowany).
 4. Po przejściu w tryb zaawansowany kliknij opcję Enter entire advanced setup tree (Wprowadź całe drzewo zaawansowanej konfiguracji).
 5. Odszukaj sekcję „Protocol filtering” (Filtrowanie protokołu) po lewej stronie, rozwiń ją i wybierz opcję SSL.
 6. Po prawej stronie wybierz opcję „Do not scan SSL protocol” (Nie skanuj protokołu SSL).