Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi dấu trang, dấu trang đó sẽ hiển thị trong Chrome trên tất cả thiết bị của bạn.

Thêm dấu trang

 1. Mở Chrome trên máy tính của bạn.
 2. Truy cập vào trang web mà bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Nhấp vào biểu tượng Gắn dấu sao Gắn dấu sao ở bên phải của thanh địa chỉ.

Tìm dấu trang

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang.
 3. Tìm và nhấp vào một dấu trang.

Để mở dấu trang nhanh hơn, bạn hãy sử dụng thanh dấu trang. Dấu trang của bạn sẽ hiển thị bên dưới thanh địa chỉ. Hãy nhấp vào một dấu trang để mở. Để bật hoặc tắt thanh dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Hiển thị thanh dấu trang.

Chỉnh sửa dấu trang
 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Chỉnh sửa ở bên phải của dấu trang.
Xóa dấu trang

Bạn không thể khôi phục dấu trang sau khi đã xóa đi.

 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Ở bên phải dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Xóa.

Sắp xếp dấu trang

Sắp xếp lại các dấu trang của bạn bằng cách sau:
 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Kéo một dấu trang lên trên hoặc xuống dưới. Bạn cũng có thể kéo dấu trang vào một thư mục ở bên trái.

Nếu sử dụng thanh dấu trang thì bạn có thể kéo các dấu trang theo thứ tự bạn muốn.

Đặt dấu trang vào thư mục
 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Tổ chức sau đó Thêm thư mục mới.

Nếu sử dụng thanh dấu trang thì bạn có thể thêm thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thanh dấu trang. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm thư mục.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái
 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Tổ chức sau đó Sắp xếp theo tên.

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google của mình, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính của bạn.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 3. Nhấp vào Đăng nhập Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã lưu dấu trang.
Bước 2: Hiển thị thanh dấu trang

Nếu bạn thường sử dụng thanh dấu trang, hãy đảm bảo rằng thanh này không bị ẩn bằng cách sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Hiển thị thanh dấu trang.
Bước 3: Kiểm tra các thư mục dấu trang của bạn

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục dấu trang gần đây nhất mà bạn đã lưu dấu trang. Hãy kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn bằng cách sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Ở bên trái, hãy mở từng thư mục và tìm dấu trang của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?