สร้าง ดู และแก้ไขบุ๊กมาร์ก

ให้ Chrome จดจำเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบและเข้าชมบ่อย

เมื่อคุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์ก รายการเหล่านั้นจะปรากฏใน Chrome ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

 1. เปิดแอป Chrome Chrome
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้าชมอีกในอนาคต
 3. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์ก

เปิดบุ๊กมาร์ก

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์ก
 3. หาและแตะบุ๊กมาร์ก
  • หากต้องการเปิดแท็บใหม่หรือแท็บที่ไม่ระบุตัวตน ให้แตะบุ๊กมาร์กค้างไว้

หากไม่พบบุ๊กมาร์กที่ต้องการแสดงว่าอาจอยู่ในโฟลเดอร์อื่น วิธีเปลี่ยนโฟลเดอร์คือแตะ "กลับ" กลับ ที่ด้านบนซ้าย แล้วแตะโฟลเดอร์ที่มีบุ๊กมาร์กที่ต้องการ

แก้ไขบุ๊กมาร์ก
 1. แตะบุ๊กมาร์กค้างไว้
 2. แตะแก้ไขบุ๊กมาร์ก
 3. เปลี่ยนชื่อ โฟลเดอร์ หรือ URL
 4. แตะเสร็จสิ้นที่ด้านบน
ลบบุ๊กมาร์ก

หลังจากที่ลบบุ๊กมาร์กแล้ว จะนำกลับคืนมาไม่ได้

 • หากต้องการลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ ให้เลื่อนนิ้วไปทางซ้าย แล้วแตะลบ
 • หากต้องการลบบุ๊กมาร์ก 2 รายการขึ้นไป ให้แตะเลือกที่ด้านล่าง จากนั้นแตะบุ๊กมาร์กที่ต้องการลบ จากนั้น ลบ

จัดเรียงบุ๊กมาร์กใหม่ภายในโฟลเดอร์

 1. แตะเลือกที่ด้านล่าง
 2. ที่ด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้แตะ "ลาก" ลาก ค้างไว้
 3. ลากบุ๊กมาร์กไปที่ที่คุณต้องการ
ย้ายบุ๊กมาร์กไปโฟลเดอร์อื่น
 1. แตะบุ๊กมาร์กค้างไว้ แตะแก้ไขบุ๊กมาร์ก
 2. ข้างๆ "โฟลเดอร์" ให้แตะ "เลือกโฟลเดอร์" เลือกโฟลเดอร์
 3. แตะโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายบุ๊กมาร์กไป

วิธีย้ายบุ๊กมาร์ก 2 รายการขึ้นไป

 1. แตะเลือกที่ด้านล่าง
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะเพิ่มเติม จากนั้น ย้าย 
 4. แตะโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายบุ๊กมาร์กไป

 

หาบุ๊กมาร์กที่สูญหาย

บุ๊กมาร์กที่ลบแล้วจะกู้คืนไม่ได้ หากบุ๊กมาร์กของคุณหายไปด้วยเหตุผลอื่น ให้ลองใช้เคล็ดลับด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Chrome

หากคุณซิงค์บุ๊กมาร์กกับบัญชี Google ให้ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome แล้ว ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้ Chrome
 3. แตะบัญชีที่บันทึกบุ๊กมาร์กไว้
 4. แตะต่อไป จากนั้น รับทราบ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์กใหม่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "บุ๊กมาร์กในอุปกรณ์เคลื่อนที่" คุณตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กทั้งหมดได้โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์ก
 3. หากคุณอยู่ในโฟลเดอร์ ให้แตะ "กลับ" กลับ ที่ด้านบนซ้าย
 4. เปิดแต่ละโฟลเดอร์และหาบุ๊กมาร์ก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร