สร้าง ดู และแก้ไขบุ๊กมาร์ก

ให้ Chrome จดจำเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบและเข้าชมบ่อย

เมื่อคุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์ก รายการเหล่านั้นจะปรากฏใน Chrome ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการเข้าชมอีกในอนาคต
 3. ทางด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้คลิก "ติดดาว" ดาว

หาบุ๊กมาร์ก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก
 3. ค้นหาและคลิกบุ๊กมาร์ก

หากต้องการเปิดบุ๊กมาร์กได้เร็วขึ้น ให้ใช้แถบบุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กจะแสดงใต้แถบที่อยู่ คลิกบุ๊กมาร์กเพื่อเปิด หากต้องการเปิดหรือปิดแถบบุ๊กมาร์ก ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์กจากนั้นแสดงแถบบุ๊กมาร์ก

แก้ไขบุ๊กมาร์ก
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น แก้ไข
ลบบุ๊กมาร์ก

หลังจากที่คุณลบบุ๊กมาร์กแล้ว จะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ลบ

จัดระเบียบบุ๊กมาร์ก

จัดเรียงบุ๊กมาร์กใหม่
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ลากบุ๊กมาร์กขึ้นหรือลงหรือลากบุ๊กมาร์กไปไว้ในโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย นอกจากนี้ยังคัดลอกและวางบุ๊กมาร์กตามลำดับที่ต้องการได้อีกด้วย

หากใช้แถบบุ๊กมาร์ก คุณจะลากบุ๊กมาร์กไปไว้ในลำดับที่ต้องการได้

ใส่บุ๊กมาร์กไว้ในโฟลเดอร์
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม  เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่

หากใช้แถบบุ๊กมาร์ก คุณจะเพิ่มโฟลเดอร์ได้โดยคลิกขวาที่แถบบุ๊กมาร์ก คลิกเพิ่มโฟลเดอร์

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม  เพิ่มเติม จากนั้น จัดเรียงตามชื่อ

หาบุ๊กมาร์กที่หายไป

บุ๊กมาร์กที่ลบแล้วจะกู้คืนไม่ได้ หากบุ๊กมาร์กของคุณหายไปด้วยเหตุผลอื่น ให้ลองใช้เคล็ดลับด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Chrome

หากคุณซิงค์บุ๊กมาร์กกับบัญชี Google ให้ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome แล้ว ดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกชื่อหรือไอคอน "ผู้คน" บุคคล
 3. คลิกลงชื่อเข้าใช้ Chrome
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่บันทึกบุ๊คมาร์กนั้นไว้
ขั้นตอนที่ 2: แสดงแถบบุ๊กมาร์ก

หากคุณใช้แถบบุ๊กมาร์กเป็นปกติอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้ซ่อนแถบบุ๊กมาร์กไว้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น แสดงแถบบุ๊กมาร์ก
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์กใหม่จะอยู่ในโฟลเดอร์ล่าสุดที่คุณใช้บันทึกบุ๊กมาร์ก คุณตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กทั้งหมดได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ทางด้านซ้าย ให้เปิดแต่ละโฟลเดอร์และหาบุ๊กมาร์ก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร