Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie zakładek

Chrome może zapamiętywać Twoje ulubione i często odwiedzane strony.

Gdy włączysz synchronizację w Chrome, Twoje zakładki, hasła i inne informacje będą widoczne na wszystkich Twoich urządzeniach.

 

Dodawanie zakładki

 1. Otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. Otwórz stronę, którą chcesz odwiedzić ponownie w przyszłości.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj do zakładek Zakładka.

Otwieranie zakładki

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki Zakładki.
 3. Znajdź zakładkę i kliknij ją.
  • Aby otworzyć stronę na nowej karcie lub karcie incognito, naciśnij i przytrzymaj zakładkę.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej zakładki, sprawdź w innym folderze. Aby zmienić folder, kliknij Wstecz Wstecz w lewym górnym rogu. Wybierz folder z zakładką, którą chcesz otworzyć.

Edytowanie zakładki
 1. Kliknij i przytrzymaj zakładkę.
 2. Wybierz Edytuj zakładkę.
 3. Zmień nazwę, folder lub adres URL.
 4. U góry kliknij Gotowe.
Usuwanie zakładki

Usuniętej zakładki nie można przywrócić.

 • Aby usunąć jedną zakładkę, przesuń palcem w lewo, a następnie kliknij Usuń.
 • Aby usunąć więcej niż jedną zakładkę, u dołu kliknij Wybierz. Kliknij zakładki, które chcesz usunąć a potem Usuń.

Tworzenie folderu

 1. Otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2.  Kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki Zakładki a potem Wybierz folder
 3. W lewym dolnym rogu wybierz Nowy folder.

Zmienianie kolejności zakładek w folderze

 1. U dołu kliknij Wybierz.
 2. Po prawej stronie zakładki naciśnij i przytrzymaj ikonę Przeciągnij Przeciągnij.
 3. Przeciągnij zakładkę w wybrane miejsce.
Przenoszenie zakładki do innego folderu
 1. Kliknij i przytrzymaj zakładkę. Wybierz Edytuj zakładkę.
 2. Obok opcji „Folder” kliknij Wybierz folder Wybierz folder.
 3. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładkę.

Aby przenieść dwie lub więcej zakładek:

 1. U dołu kliknij Wybierz.
 2. Wybierz zakładki.
 3. U dołu kliknij Więcej a potem Przenieś
 4. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładki.

Znajdowanie zgubionej zakładki

Usuniętych zakładek nie można przywrócić. Jeśli nie możesz znaleźć zakładki z innego powodu, wypróbuj te czynności.

Krok 1. Zaloguj się w Chrome

Jeśli zakładki są zsynchronizowane z Twoim kontem Google, pamiętaj, by zalogować się w Chrome:

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia a potem Zaloguj się w Chrome.
 3. Kliknij konto, na którym jest zapisana zakładka.
 4. Kliknij Dalej a potem Rozumiem.
Krok 2. Sprawdź foldery zakładek

Nowe zakładki są zapisywane w folderze „Zakładki na komórce”. Aby sprawdzić wszystkie foldery zakładek:

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki Zakładki.
 3. Jeśli jesteś w folderze, kliknij Wstecz Wstecz w lewym górnym rogu.
 4. Otwórz każdy folder i poszukaj zakładki.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?