Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie zakładek

Chrome może zapamiętywać Twoje ulubione i często odwiedzane strony.

Gdy utworzysz lub zmienisz zakładki, będą one widoczne w Chrome na wszystkich Twoich urządzeniach.

Dodawanie zakładki

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Otwórz stronę, którą będziesz często odwiedzać.
 3. Na prawo od paska adresu kliknij ikonę gwiazdki Gwiazdka.

Znajdowanie zakładki

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki.
 3. Znajdź zakładkę i kliknij ją.

Aby szybciej otwierać zakładki, użyj paska zakładek. Zakładki pojawią się pod paskiem adresu. Kliknij zakładkę, by ją otworzyć. Aby włączyć lub wyłączyć pasek zakładek, kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Pokaż pasek zakładek.

Edytowanie zakładki
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. Na prawo od zakładki kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół and then Edytuj.
Usuwanie zakładki

Usuniętej zakładki nie można przywrócić.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. Na prawo od zakładki kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół and then Usuń.

Porządkowanie zakładek

Zmiana kolejności zakładek
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. Przeciągnij zakładkę w górę lub w dół. Możesz też przeciągnąć zakładkę do folderu po lewej stronie.

Jeśli używasz paska zakładek, możesz przeciągać zakładki, by ustawić je w określonej kolejności.

Dodawanie zakładek do folderów
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Organizuj and then Dodaj nowy folder.

Jeśli używasz paska zakładek, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, by dodać folder. Kliknij Dodaj folder.

Układanie zakładek alfabetycznie
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Organizuj and then Sortuj według nazwy.

Znajdowanie zgubionej zakładki

Usuniętych zakładek nie można przywrócić. Jeśli nie możesz znaleźć zakładki z innego powodu, wypróbuj te czynności.

Krok 1. Zaloguj się w Chrome

Jeśli zakładki są zsynchronizowane z Twoim kontem Google, pamiętaj, by zalogować się w Chrome:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij nazwę lub ikonę Osoby Kontakty.
 3. Kliknij Zaloguj się w Chrome.
 4. Zaloguj się na konto Google, na którym zapisana jest zakładka.
Krok 2. Pokaż pasek zakładek

Jeśli zwykle używasz paska zakładek, upewnij się, że nie jest ukryty:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Pokaż pasek zakładek.
Krok 3. Sprawdź foldery zakładek

Nowe zakładki są zapisywane w folderze, w którym została zapisana ostatnia zakładka. Sprawdź wszystkie foldery zakładek:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej and then Zakładki and then Menedżer zakładek.
 3. Po lewej stronie otwórz każdy folder i poszukaj zakładki.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?