Izrada, prikaz i uređivanje oznaka

Chrome možete postaviti da pamti vaše omiljene i često posjećivane web-lokacije.

Kad izradite ili promijenite oznaku, ona će se prikazivati u Chromeu na svim vašim uređajima.

Dodavanje oznake

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite web-lokaciju koju želite posjećivati i ubuduće.
 3. Desno od adresne trake kliknite zvjezdicu Zvjezdica.

Pronalaženje oznake

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake.
 3. Pronađite i kliknite oznaku.

Za brže otvaranje oznaka možete upotrebljavati traku oznaka. Oznake će se prikazivati ispod adresne trake. Kliknite oznaku da biste je otvorili. Da biste uključili ili isključili traku oznaka, kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Prikaži traku oznaka.

Uređivanje oznake
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. Desno od oznake kliknite donju strelicu Strelica dolje a zatim Uređivanje.
Brisanje oznake

Nakon što izbrišete oznaku, više je ne možete vratiti.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. Desno od oznake kliknite donju strelicu Strelica dolje a zatim Izbriši.

Organiziranje oznaka

Promjena rasporeda oznaka
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. Povucite oznaku prema gore ili dolje. Oznaku možete povući i u mapu s lijeve strane.

Ako upotrebljavate traku oznaka, oznake možete povući i poredati kako želite.

Stavljanje oznaka u mape
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Organizacija a zatim Dodaj novu mapu.

Ako upotrebljavate traku oznaka, mapu možete dodati desnim klikom na traku oznaka. Kliknite Dodaj mapu.

Organiziranje oznaka po abecednom redu
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Organizacija a zatim Poredaj prema nazivu.

Pronalaženje izgubljene oznake

Izbrisane se oznake ne mogu vratiti. Ako oznake nema zbog nekog drugog razloga, pokušajte napraviti sljedeće.

1. korak: prijavite se u Chrome

Ako ste sinkronizirali oznake s Google računom, provjerite jeste li se prijavili u Chrome:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite ime ili Osobe Osobe.
 3. Kliknite Prijavite se u Chrome.
 4. Prijavite se svojim Google računom na koji ste spremili oznake.
2. korak: prikažite traku oznaka

Ako inače upotrebljavate traku oznaka, provjerite je li skrivena:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Prikaži traku oznaka.
3. korak: pregledajte mape oznaka

Nove se oznake spremaju u posljednju mapu u koju ste spremili oznaku. Pregledajte sve mape oznaka:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 3. S lijeve strane otvorite svaku mapu i potražite oznaku.