Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία σελιδοδεικτών

Επιτρέψτε στο Chrome να απομνημονεύει τους αγαπημένους σας ιστοτόπους και τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε συχνά.

Όταν συγχρονίζεστε με το Chrome, θα λαμβάνετε τους σελιδοδείκτες, τους κωδικούς πρόσβασης και πολλά άλλα σε όλες τις συσκευές σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που θέλετε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον.
 3. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτης Σελιδοδείκτης.

Άνοιγμα σελιδοδείκτη

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες  Σελιδοδείκτες.
 3. Βρείτε και πατήστε έναν σελιδοδείκτη.
  • Για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα ή μια καρτέλα ανώνυμης περιήγησης, αγγίξτε παρατεταμένα τον σελιδοδείκτη.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον σελιδοδείκτη που θέλετε, μπορεί να βρίσκεται σε άλλον φάκελο. Για να αλλάξετε φακέλους, επάνω αριστερά, πατήστε Πίσω Πίσω. Πατήστε τον φάκελο με τον σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επεξεργασία σελιδοδείκτη
 1. Αγγίξτε παρατεταμένα έναν σελιδοδείκτη.
 2. Πατήστε Επεξεργασία σελιδοδείκτη.
 3. Αλλάξτε το όνομα, τον φάκελο ή τη διεύθυνση URL.
 4. Στο επάνω μέρος, πατήστε Τέλος.
Διαγραφή σελιδοδείκτη

Αφού διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, δεν μπορείτε να τον επαναφέρετε.

 • Για να διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, σύρετε προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.
 • Για να διαγράψετε δύο ή περισσότερους σελιδοδείκτες, στο κάτω μέρος, πατήστε Επιλογή. Πατήστε τους σελιδοδείκτες που θέλετε να διαγράψετε και μετά Διαγραφή.

Δημιουργία φακέλου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2.  Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες και μετά Επιλέξτε έναν φάκελο
 3. Στην κάτω αριστερή γωνία, επιλέξτε Νέος φάκελος.

Αναδιάταξη σελιδοδεικτών μέσα σε έναν φάκελο

 1. Στο κάτω μέρος, πατήστε Επιλογή.
 2. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μεταφοράς Μεταφορά.
 3. Σύρετε τον σελιδοδείκτη στη θέση που θέλετε.
Μετακίνηση σελιδοδείκτη σε διαφορετικό φάκελο
 1. Αγγίξτε παρατεταμένα έναν σελιδοδείκτη. Πατήστε Επεξεργασία σελιδοδείκτη.
 2. Δίπλα από το στοιχείο Φάκελος, πατήστε Επιλογή φακέλου Επιλογή φακέλου.
 3. Πατήστε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται ο σελιδοδείκτης.

Για να μετακινήσετε δύο ή περισσότερους σελιδοδείκτες:

 1. Στο κάτω μέρος, πατήστε Επιλογή.
 2. Επιλέξτε τους σελιδοδείκτες.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Περισσότερα και μετά Μετακίνηση
 4. Πατήστε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζονται οι σελιδοδείκτες.

Σχετικοί πόροι

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
237
false