Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία σελιδοδεικτών

Επιτρέψτε στο Chrome να απομνημονεύει τους αγαπημένους σας ιστοτόπους και τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε συχνά.

Όταν συγχρονίζεστε με το Chrome, θα λαμβάνετε τους σελιδοδείκτες, τους κωδικούς πρόσβασης και πολλά άλλα σε όλες τις συσκευές σας.

 

Προσθήκη σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που θέλετε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον.
 3. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Προσθήκη αστεριού Αστέρι.

Άνοιγμα σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Σελιδοδείκτες.
  • Εάν η γραμμή διευθύνσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε Προσθήκη αστεριού Αστέρι.
 3. Βρείτε και πατήστε τον σελιδοδείκτη.
Επεξεργασία σελιδοδείκτη

Στα δεξιά του σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Επεξεργασία.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

Σημαντικό: Αφού διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε.

Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Διαγραφή.

Μετακίνηση σελιδοδείκτη σε διαφορετικό φάκελο
 1. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Μετακίνηση.
 2. Πατήστε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται ο σελιδοδείκτης.
Αλλαγή διάταξης σελιδοδεικτών
 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Σελιδοδείκτες.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τον σελιδοδείκτη που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Σύρετε τον σελιδοδείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Δημιουργία φακέλου

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Σελιδοδείκτες.
 3. Πατήστε στον σελιδοδείκτη που θέλετε να μετακινήσετε σε έναν νέο φάκελο.
 4. Πατήστε Περισσότερα και έπειτα Μετακίνησηκαι έπειταΔημιουργία νέου φακέλου.

Εύρεση χαμένου σελιδοδείκτη

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των διαγραμμένων σελιδοδεικτών. Εάν ο σελιδοδείκτης σας λείπει για άλλο λόγο, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Chrome

Εάν έχετε συγχρονίσει τους σελιδοδείκτες σας στον Λογαριασμό σας Google, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Chrome:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις και έπειτα Σύνδεση στο Chrome.
 3. Πατήστε τον λογαριασμό στον οποίο αποθηκεύσατε τον σελιδοδείκτη.
 4. Πατήστε Συνέχεια και έπειτα Εντάξει, το κατάλαβα.
Βήμα 2: Ελέγξτε τους φακέλους σελιδοδεικτών

Οι νέοι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στον φάκελο "Σελιδοδείκτες κινητής συσκευής". Για να ελέγξετε όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Σελιδοδείκτες.
  • Εάν η γραμμή διευθύνσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε Προσθήκη αστεριού Αστέρι.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε έναν φάκελο, επάνω αριστερά, πατήστε Πίσω Πίσω.
 4. Ανοίξτε κάθε φάκελο και αναζητήστε τον σελιδοδείκτη.

Σχετικοί πόροι