Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία σελιδοδεικτών

Επιτρέψτε στο Chrome να απομνημονεύει τους αγαπημένους σας ιστοτόπους και τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε συχνά.

Όταν συγχρονίζεστε με το Chrome, θα λαμβάνετε τους σελιδοδείκτες, τους κωδικούς πρόσβασης και πολλά άλλα σε όλες τις συσκευές σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που θέλετε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον.
 3. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Προσθήκη αστεριού Αστέρι.

Άνοιγμα σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
  • Εάν η γραμμή διευθύνσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε Προσθήκη αστεριού Αστέρι.
 3. Βρείτε και πατήστε τον σελιδοδείκτη.
Επεξεργασία σελιδοδείκτη

Στα δεξιά του σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

Σημαντικό: Αφού διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε.

Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή.

Μετακίνηση σελιδοδείκτη σε διαφορετικό φάκελο
 1. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετακίνηση.
 2. Πατήστε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται ο σελιδοδείκτης.
Αλλαγή διάταξης σελιδοδεικτών
 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τον σελιδοδείκτη που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Σύρετε τον σελιδοδείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Δημιουργία φακέλου

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
 3. Πατήστε στον σελιδοδείκτη που θέλετε να μετακινήσετε σε έναν νέο φάκελο.
 4. Πατήστε Περισσότερα και μετά Μετακίνησηκαι μετάΔημιουργία νέου φακέλου.

Σχετικοί πόροι

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
237
false