Správa záložek

Webové stránky přidané do záložek můžete upravovat, mazat a uspořádat. Postup přidání webové stránky do záložek

Úprava informací o záložkách

Název a adresu URL záložky můžete snadno upravit. Zde je postup:

Počítač
 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor nad záložku, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. V nabídce vyberte možnost Upravit.
 6. Upravte název nebo adresu URL záložky.

Tip: Pokud názvy záložek zkrátíte, na lištu záložek se jich vejde víc.

Mobilní zařízení

Chcete-li upravit záložku, v aplikaci Chrome v mobilním zařízení postupujte následovně:

 1. Otevřete nabídku Chrome.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Dotkněte se záložky, kterou chcete upravit, a podržte ji.
 4. Dotkněte se možnosti Upravit záložku.

Mazání záložek

Záložku můžete smazat, případně lze smazat více záložek současně. Připomínáme, že smazanou záložku nelze obnovit.

Počítač

Smazání konkrétní záložky

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor nad záložku nebo složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Se stisknutou klávesou Shift klikněte na záložky, které chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na Smazat.
Mobilní zařízení

Chcete-li některou záložku smazat, v aplikaci Chrome v mobilním zařízení postupujte následovně:

 1. Otevřete nabídku Chrome.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Dotkněte se záložky, kterou chcete smazat, a podržte ji.
 4. Dotkněte se možnosti Smazat záložku.

Uspořádání záložek (pouze v počítači)

Pokud používáte Chrome v počítači, pomocí následujících tipů můžete změnit pořadí záložek nebo je vložit do vlastních složek.

Uspořádání záložek podle abecedy

Záložky lze uspořádat v abecedním pořadí. Zde je postup:

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Volitelné: V nabídce vlevo klikněte na složku, kterou chcete uspořádat.
 4. Nad záložkami klikněte na Uspořádat.
 5. Vyberte možnost Seřadit podle abecedy.
 6. Když nyní přejdete do nabídky Chrome Chrome menu > Záložky, vaše záložky budou uspořádány v abecedním pořadí.

Vytvoření složky záložek

Záložky lze uspořádat do složek. Zde je postup:

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. V nabídce vlevo klikněte na šipku rozbalovací nabídky Složky.
 4. Klikněte na Přidat složku.
 5. Zadejte název složky.
 6. Přetáhněte do složky libovolné záložky. Když na položky budete klikat se stisknutou klávesou Shift, můžete jich vybrat několik.
Smazání složky záložek

Složku záložek můžete kdykoli smazat. Budou smazány také všechny záložky, které obsahuje.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor nad složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Smazat. Všechny záložky ve složce budou trvale smazány.
Přejmenování složky záložek

Název složky záložek můžete kdykoli změnit. Zde je postup:

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Vyberte Záložky.
 3. Vyberte Správce záložek.
 4. Umístěte kurzor nad složku, kterou chcete smazat.
 5. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 6. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Přejmenovat.

Další způsoby mazání záložek