Správa záložek

Webové stránky přidané do záložek můžete upravovat a mazat a také je uspořádat, abyste je snáze našli.

Záložky také můžete aktualizovat mezi zařízeními, aby se v Chromu zobrazily bez ohledu na to, kde se přihlásíte.

Správa záložek na počítači

Úprava informací o záložkách

U záložek můžete upravovat názvy a můžete k nim přidávat poznámky. Pokud názvy záložek zkrátíte, vejde se jich na lištu více.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na záložku, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku. Pokud se namísto řádků zobrazí barevné dlaždice, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 5. Klikněte na tlačítko Upravit.
 6. Upravte název nebo webovou adresu záložky.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně.

Poznámka: Jakmile záložku smažete, již ji nelze získat zpět.

Smazání jedné záložky

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Zvolte Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na záložku nebo složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku. Pokud se namísto řádků zobrazí barevné dlaždice, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Podržte klávesu Shift a klikejte na záložky. Pokud to nefunguje, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.
Uspořádání záložek

Pokud používáte Chrome v počítači, můžete si záložky uspořádat a vložit je do vlastních složek.

Uspořádání záložek podle abecedy

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Přejděte do složky, ve které chcete záložky uspořádat podle abecedy.
 4. Nad záložkami klikněte na Uspořádat. Pokud položku Uspořádat nevidíte, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 5. Klikněte na Seřadit podle abecedy. Když nyní otevřete nabídku Chrome a kliknete na Záložky, záložky budou uspořádány v abecedním pořadí.

Vytvoření složky záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. V levé části stránky klikněte na šipku rozbalovací nabídky Složky. Pokud vidíte tlačítko Nové, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 4. Klikněte na Přidat složku a poté zadejte název složky.
 5. Přetáhněte do složky libovolné záložky. Chcete-li vybrat více položek, podržte klávesu Shift a klikněte na ně.

Smazání složky záložek

Složku záložek můžete kdykoli smazat. Všechny záložky ve složce budou smazány a nebudete je moci získat zpět.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku. Pokud se namísto řádků zobrazí barevné dlaždice, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 5. V nabídce, která se zobrazí, klikněte na Smazat. Všechny záložky ve složce budou trvale smazány.

Přejmenování složky záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku. Pokud se namísto řádků zobrazí barevné dlaždice, postupujte podle alternativních pokynů níže.
 5. V nabídce, která se zobrazí, klikněte na Přejmenovat a poté zadejte název složky.

Alternativní pokyny pro počítače

Pokud jste již vyzkoušeli některé z kroků výše, ale nebyli jste úspěšní, je možné, že používáte novější verzi Chromu.

Poznámka: Tyto alternativní pokyny fungují pouze v případě, že máte méně než 5000 záložek.

Úprava informací o záložkách

Název a webovou adresu záložky můžete snadno upravit:

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. V sekci Všechny položky najděte záložku, kterou chcete smazat.
 4. Vedle názvu záložky klikněte na ikonu nabídky Menu.
 5. Klikněte na tlačítko Upravit.
 6. Klikněte libovolný text v dlaždici a upravte jej.
Smazání záložek

Smazání jedné záložky

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Najděte dlaždici záložky, kterou chcete upravit.
 4. Vedle dlaždice záložky klikněte na ikonu nabídky Menu.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek. Pro každou záložku se zobrazí čtvercová dlaždice.
 3. Klikněte na obrazovku a tažením myši vyberte dlaždice, které chcete smazat.
 4. V pravém horním rohu stránky klikněte na Smazat.

Také můžete v pravém horním rohu stránky kliknout na Upravit a zaškrtnout jednotlivé dlaždice, které chcete smazat.

Vrácení smazání zpět

Bezprostředně po smazání záložky ve Správci záložek se v horní části stránky zobrazí zpráva „Záložka byla smazána. Vrátit zpět“. Kliknutím na odkaz Vrátit zpět záložku můžete vrátit zpět.

Jakmile tato zpráva zmizí, záložku již vrátit zpět nebude možné.

Seřazení záložek podle abecedy

Ve verzi Chromu, kterou používáte, záložky seřadit automaticky podle abecedy nelze. Záložku rychle a snadno najdete jinak:

 • Můžete použít vyhledávací lištu v horní části Správce záložek.
 • Můžete použít automatické složky, které záložky automaticky uspořádají podle témat, například „Tokio“ nebo „Fotografování“. V současné době tyto návrhy nelze upravit ani smazat.
Vytvoření složky záložek
 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Na levé straně stránky klikněte na velké tlačítko Nové.
 4. Klikněte na Nová složka.
 5. Vyplňte pole názvu.
 6. Klikněte na Vytvořit složku.
Smazání složky záložek
 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Kliknutím na šipku vedle položky Složky na levé straně stránky zobrazte své složky.
 4. Klikněte na složku, kterou chcete smazat. Pokud chcete přejmenovat podsložku, přejděte na ni.
 5. Složku smažete kliknutím na tlačítko Smazat složku v pravém horním rohu stránky.
Přejmenování složky záložek
 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Kliknutím na šipku vedle položky Složky na levé straně stránky zobrazte své složky.
 4. Klikněte na složku, kterou chcete přejmenovat. Pokud chcete přejmenovat podsložku, přejděte na ni.
 5. V horní části stránky klikněte na název složky. Do textového pole zadejte nový název složky.
 6. Stisknutím klávesy Enter název uložte.

Správa záložek na telefonu

Úprava informací o záložkách

Název a webovou adresu záložky můžete snadno upravit:

 1. Klepněte na ikonu nabídky Chrome Menu.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. U záložky, kterou chcete upravit, klepněte na ikonu nabídky Menu.
 4. Klepněte na Upravit a do formuláře zadejte požadované změny.
 5. Po dokončení změny klepnutím na značku zaškrtnutí Chrome mobile checkmark icon uložte.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek najednou:

 1. Otevřete nabídku Chrome Menu.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete smazat, a podržte ji.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete smazat.
 5. Klepněte na ikonu koše Chrome mobile trash can icon.

Vrácení smazání zpět

Bezprostředně po smazání záložky ve Správci záložek se v horní části stránky zobrazí zpráva „Záložka byla smazána. Vrátit zpět“. Kliknutím na odkaz Vrátit zpět záložku můžete vrátit zpět.

Jakmile tato zpráva zmizí, záložku již vrátit zpět nebude možné.

Přesunutí záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně:

 1. Otevřete nabídku Chrome Menu.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete přesunout.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete přesunout.
 5. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu přesunutí do složky Chrome mobile move folder icon.
 6. Klepněte na složku, do které záložky chcete přesunout.

Další informace o záložkách