Úprava a mazání záložek

Záložky můžete na liště záložek přemisťovat přetažením myší. Chcete-li změnit název záložky, adresu URL nebo složku, upravte je přímo na liště záložek. Pokud potřebujete uspořádat více záložek najednou, použijte správce záložek. 

Přístup na lištu záložek nebo do správce záložek.

 • Lišta záložek je ve výchozím nastavení ukotvena pod adresním řádkem. Pokud se nezobrazuje, můžete ji vždy najít po otevření nové karty.
 • Chcete-li otevřít správce záložek, klikněte na nabídku Chrome Chrome menu na liště prohlížeče a přejděte do části Záložky > Správce záložek.

Přesouvání záložek do jiného umístění

 • Přesunutí jedné záložky: Záložku jednoduše přetáhněte do nového umístění na liště záložek. Nezapomeňte, že se záložky mohou nacházet vždy pouze v jedné složce.
 • Přesunutí více záložek: Přejděte do správce záložek, podržte klávesu Shift a vyberte záložky, které chcete přesunout. Poté je můžete všechny najednou přesunout do nového umístění.

Úprava informací o záložkách

 1. Zobrazte záložky na liště záložek nebo ve správci záložek.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na záložku, kterou chcete upravit.
 3. Z nabídky vyberte možnost Upravit.
 4. V zobrazeném dialogovém okně Upravit záložku můžete aktualizovat název záložky, adresu URL nebo složku.

Mazání záložek

 1. Zobrazte záložky na liště záložek nebo ve správci záložek.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na záložku, kterou chcete smazat.
 3. Z nabídky vyberte možnost Smazat. Pokud smažete složku záložek, vymažete také všechny záložky v této složce.

Pokud nechcete, aby se určitá záložka zobrazovala na liště záložek, můžete ji uložit do složky Ostatní záložky. Tuto složku nelze vymazat. Pokud je ale prázdná, nezobrazuje se. Pokud se tato složka nezobrazuje, můžete do ní i nadále přidávat záložky pomocí správce záložek.

Pokud se vaše záložky synchronizují do účtu Google, všechny změny provedené v záložkách se okamžitě projeví i v ostatních zařízeních, ve kterých jste přihlášeni do Chromu. Další informace o přihlášení do Chromu