Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Správa záložek

Webové stránky přidané do záložek můžete upravovat a mazat a také je uspořádat, abyste je snáze našli.

Záložky také můžete aktualizovat mezi zařízeními, aby se v Chromu zobrazily bez ohledu na to, kde se přihlásíte.

Správa záložek na počítači

Úprava podrobností záložky

U záložek můžete upravovat názvy a můžete k nim přidávat poznámky. Pokud názvy záložek zkrátíte, vejde se jich na lištu více.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Umístěte ukazatel na záložku, kterou chcete upravit.
 5. Napravo od záložky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Upravit.
 7. Upravte název nebo webovou adresu záložky.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně.

Poznámka: Jakmile záložku smažete, již ji nelze získat zpět.

Smazání jedné záložky

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Umístěte ukazatel na záložku, kterou chcete smazat.
 5. Napravo od záložky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Stiskněte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé záložky.
 5. Napravo od záložky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Smazat.
Uspořádání záložek

Pokud používáte Chrome v počítači, můžete si záložky uspořádat a vložit je do vlastních složek.

Uspořádání záložek podle abecedy

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Přejděte do složky, kterou chcete uspořádat.
 5. Nad záložkami klikněte na Uspořádat.
 6. Klikněte na Seřadit podle abecedy. Záložky se uspořádají podle abecedy.

Vytvoření složky záložek

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Vlevo nahoře vedle položky Složky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 5. Klikněte na Přidat složku a poté zadejte název složky.
 6. Přetáhněte do složky požadované záložky. Chcete-li vybrat více položek, podržte klávesu Shift a klikněte na ně.

Smazání složky záložek

Složku se záložkami lze kdykoli smazat. Všechny záložky ve složce při tom budou smazány a nebudete je moci získat zpět.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Umístěte ukazatel na složku, kterou chcete stáhnout.
 5. Napravo od složky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Smazat. Všechny záložky ve složce budou trvale smazány.

Přejmenování složky záložek

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Umístěte ukazatel na složku, kterou chcete přejmenovat.
 5. Napravo od složky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Přejmenovat a poté zadejte nový název složky.

Správa záložek na telefonu

Úprava podrobností záložky

Název a webovou adresu záložky můžete snadno upravit:

 1. Spusťte aplikaci Chrome Chrome.
 2. Klepněte na ikonu možností Další a poté Záložky.
 3. Napravo od záložky, kterou chcete upravit, klepněte na ikonu možností Další.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. Upravte název nebo webovou adresu záložky.
 6. Až budete hotovi, klepněte na Zpět Zpět.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek najednou:

 1. Spusťte aplikaci Chrome Chrome.
 2. Klepněte na ikonu možností Další a poté Záložky.
 3. Klepněte na záložku, kterou chcete smazat, a podržte ji. Klepněte na ostatní záložky, které chcete smazat.
 4. Nahoře klepněte na Smazat Smazat.

Vrácení smazání zpět

Bezprostředně po smazání záložky ve Správci záložek se zobrazí zpráva Smazána položka. Klepnutím na Zpět záložku obnovíte.

Jakmile tato zpráva zmizí, záložku již vrátit zpět nebude možné.

Přesunutí záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně:

 1. Spusťte aplikaci Chrome Chrome.
 2. Klepněte na ikonu možností Další a poté Záložky.
 3. Klepněte na záložku, kterou chcete přesunout, a podržte ji. Klepněte na další záložky, které chcete přesunout.
 4. V horní části obrazovky klepněte na složku Přesunout Chrome mobile move folder icon.
 5. Klepněte na složku, do které chcete záložky přesunout.

Používání rozšíření Správce záložek

Prostřednictvím nového rozšíření Bookmarks Manager můžete zobrazit záložky jako čtvercová pole, která lze aktivovat nebo třídit pouhým klepnutím nebo kliknutím. Další informace o použití rozšíření Bookmarks Manager

Další informace o záložkách