Správa záložek

Webové stránky přidané do záložek můžete upravovat a mazat a také je uspořádat, abyste je snáze našli.

Záložky také můžete aktualizovat mezi zařízeními, aby se v Chromu zobrazily bez ohledu na to, kde se přihlásíte.

Správa záložek na počítači

Úprava informací o záložkách

U záložek můžete upravovat názvy a můžete k nim přidávat poznámky. Pokud názvy záložek zkrátíte, vejde se jich na lištu více.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na záložku, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na tlačítko Upravit.
 6. Upravte název nebo webovou adresu záložky.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně.

Poznámka: Jakmile záložku smažete, již ji nelze získat zpět.

Smazání jedné záložky

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Zvolte Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor nad záložku nebo složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Podržte klávesu Shift a klikejte na záložky.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.
Uspořádání záložek

Pokud používáte Chrome v počítači, můžete si záložky uspořádat a vložit je do vlastních složek.

Uspořádání záložek podle abecedy

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Přejděte do složky, ve které chcete záložky uspořádat podle abecedy.
 4. Nad záložkami klikněte na Uspořádat.
 5. Klikněte na Seřadit podle abecedy. Když nyní otevřete nabídku Chrome a kliknete na Záložky, záložky budou uspořádány v abecedním pořadí.

Vytvoření složky záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. V levé části stránky klikněte na šipku rozbalovací nabídky Složky.
 4. Klikněte na Přidat složku a poté zadejte název složky.
 5. Přetáhněte do složky libovolné záložky. Chcete-li vybrat více položek, podržte klávesu Shift a klikněte na ně.

Smazání složky záložek

Složku záložek můžete kdykoli smazat. Všechny záložky ve složce při tom budou smazány a nebudete je moci získat zpět.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. V nabídce, která se zobrazí, klikněte na Smazat. Všechny záložky ve složce budou trvale smazány.

Přejmenování složky záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na nabídku Chrome .
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky na konci řádku.
 5. V nabídce, která se zobrazí, klikněte na Přejmenovat a poté zadejte název složky.

Správa záložek na telefonu

Úprava informací o záložkách

Název a webovou adresu záložky můžete snadno upravit:

 1. Klepněte na ikonu nabídky Chrome .
 2. Klepněte na Záložky.
 3. U záložky, kterou chcete upravit, klepněte na ikonu nabídky .
 4. Klepněte na Upravit a do formuláře zadejte požadované změny.
 5. Po dokončení změny klepnutím na značku zaškrtnutí uložte.
Smazání záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek najednou:

 1. Otevřete nabídku Chrome .
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete smazat, a podržte ji.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete smazat.
 5. Klepněte na ikonu koše .

Vrácení smazání zpět

Bezprostředně po smazání záložky ve Správci záložek se v horní části stránky zobrazí zpráva „Záložka byla smazána. Vrátit zpět“. Kliknutím na odkaz Vrátit zpět záložku můžete vrátit zpět.

Jakmile tato zpráva zmizí, záložku již vrátit zpět nebude možné.

Přesunutí záložek

Můžete smazat jednu záložku nebo několik záložek současně:

 1. Otevřete nabídku Chrome .
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete přesunout.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete přesunout.
 5. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu přesunutí do složky .
 6. Klepněte na složku, do které záložky chcete přesunout.

Použití rozšíření Bookmarks Manager

Prostřednictvím nového rozšíření Bookmarks Manager můžete zobrazit záložky jako čtvercová pole, která lze aktivovat nebo třídit pouhým klepnutím nebo kliknutím. Další informace o použití rozšíření Bookmarks Manager

Další informace o záložkách