Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Správa záložek

Weby uložené do záložek můžete upravit, smazat a uspořádat, abyste je lépe našli.

Záložky také můžete aktualizovat ve všech zařízeních, aby se v Chromu zobrazovaly, kdykoli se přihlásíte.

Správa záložek v počítači

Úprava podrobností záložky

Úpravou záložek lze změnit jejich název nebo přidat poznámky. Když názvy záložek zkrátíte, na lištu se vám jich vejde víc.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na záložku, kterou chcete upravit.
 4. Na konci řádku klikněte na rozbalovací seznam.
 5. Klikněte na Upravit.
 6. Upravte název nebo webovou adresu záložky.
Smazání záložek

Lze smazat jednu záložku nebo několik záložek současně.

Poznámka: Smazané záložky nelze obnovit.

Smazání jedné záložky

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na záložku nebo složku, kterou chcete smazat.
 4. Na konci řádku klikněte na rozbalovací seznam.
 5. Klikněte na Smazat.

Smazání několika záložek

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Se stisknutou klávesou Shift klikejte na požadované záložky.
 4. Na konci řádku klikněte na rozbalovací seznam.
 5. Klikněte na Smazat.
Uspořádání záložek

V Chromu v počítači můžete záložky uspořádat a seskupit do složek.

Seřazení záložek podle abecedy

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Vyberte složku, ve které chcete záložky seřadit podle abecedy.
 4. Nad záložkami klikněte na Uspořádat.
 5. Klikněte na Seřadit podle abecedy. Když nyní otevřete nabídku Chromu a kliknete na Záložky, vaše záložky budou seřazené podle abecedy.

Vytvoření složky se záložkami

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Na levé straně stránky klikněte na šipku rozbalovací nabídky Složky.
 4. Klikněte na Přidat složku a zadejte název.
 5. Do složky přetáhněte požadované záložky. Když při kliknutí stisknete klávesu Shift, budete moci vybrat více záložek.

Smazání složky se záložkami

Složku se záložkami lze kdykoli smazat. Budou smazány také všechny obsažené záložky, které nebude možné obnovit.

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Na konci řádku klikněte na rozbalovací seznam.
 5. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Smazat. Všechny záložky ve složce budou trvale smazány.

Přejmenování složky se záložkami

 1. V pravém horním rohu lišty prohlížeče klikněte na ikonu nabídky Nabídka nebo možností Další.
 2. Klikněte na Záložky > Správce záložek.
 3. Umístěte kurzor na složku, kterou chcete smazat.
 4. Na konci řádku klikněte na rozbalovací seznam.
 5. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Přejmenovat. Poté zadejte nový název složky.

Správa záložek v mobilním zařízení

Úprava podrobností záložky

Název záložky a její webovou adresu lze snadno upravit:

 1. Klepněte na ikonu nabídky Chrome Nabídka Další.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. U záložky, kterou chcete upravit, klepněte na ikonu nabídky Nabídka Další.
 4. Klepněte na Upravit a zadejte požadované změny.
 5. Až budete hotovi, uložte změny klepnutím na značku zaškrtnutí Chrome mobile checkmark icon.
Smazání záložek

Lze smazat jednu záložku nebo několik záložek současně:

 1. Otevřete nabídku Chrome Nabídka Další.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete smazat, a podržte ji.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete smazat.
 5. Klepněte na ikonu koše Chrome mobile trash can icon.

Vrácení smazání zpět

Když ve Správci záložek smažete záložku, v horní části stránky se zobrazí zpráva „Položka smazána. Vrátit zpět.“. Kliknutím na Vrátit zpět záložku obnovíte.

Když uvedená zpráva zmizí, záložku již obnovit nelze.

Přesouvání záložek

Lze přesunout jednu záložku nebo několik záložek současně:

 1. Otevřete nabídku Chrome Nabídka Další.
 2. Klepněte na Záložky.
 3. Klepněte na jednu záložku, kterou chcete přesunout, a podržte ji.
 4. Klepněte na další záložky, které chcete přesunout.
 5. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu přesunutí Chrome mobile move folder icon.
 6. Klepněte na složku, do které záložky chcete přesunout.

Používání rozšíření Správce záložek

Nové rozšíření Správce záložek umožňuje zobrazit záložky jako čtvercové dlaždice, které můžete zobrazit a uspořádat klepnutím nebo kliknutím. Přečtěte si, jak rozšíření Správce záložek funguje.

Další informace o záložkách