Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès per tal que sigui més fàcil trobar-les.

També podeu actualitzar les adreces d'interès en tots els dispositius per tal que es mostrin a Chrome quan inicieu la sessió.

Gestionar les adreces d'interès a l'ordinador

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar les adreces d'interès per canviar-ne els títols o afegir-hi notes. Podeu incloure més elements a la barra d'adreces d'interès si n'escurceu el nom.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila. Si es mostren icones de colors en lloc de files, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 5. Feu clic a Edita.
 6. Editeu el nom o l'adreça web de l'adreça d'interès.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora.

Nota: no es poden recuperar les adreces suprimides.

Suprimir una adreça d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès o de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila. Si es mostren icones de colors en lloc de files, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 5. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic a les adreces d'interès. Si això no funciona, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Feu clic a Suprimeix.
Organitzar les adreces d'interès

Si utilitzeu Chrome en un ordinador, podeu organitzar les adreces d'interès i desar-les en carpetes personalitzades.

Organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Navegueu a la carpeta en què vulgueu organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic.
 4. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza. Si no veieu Organitza, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 5. Feu clic a Torna a ordenar per títol. Ara, quan obriu el Menú de Chrome i feu clic a Adreces d'interès, les adreces d'interès es mostraran en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. A la part esquerra de la pàgina, feu clic a la fletxa desplegable "Carpetes". Si veieu el botó Nova, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 4. Feu clic a Afegeix una carpeta i, a continuació, doneu-li un nom.
 5. Arrossegueu les adreces d'interès a la carpeta. Manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic per seleccionar més d'un element.

Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. D'aquesta manera, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta i no podreu recuperar-les.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila. Si es mostren icones de colors en lloc de files, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 5. Al menú que es mostra, feu clic a Suprimeix. Amb aquesta acció, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta de manera permanent.

Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila. Si es mostren icones de colors en lloc de files, seguiu les instruccions alternatives que s'indiquen més avall.
 5. Al menú que apareix, feu clic a Canvia el nom i, a continuació, introduïu el nom nou de la carpeta.

Instruccions alternatives per a ordinadors

Si heu provat alguns dels passos anteriors i no han funcionat, és possible que esteu fent servir la versió més nova de Chrome.

Nota: les instruccions alternatives només funcionen si teniu menys de 5.000 adreces d'interès.

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'adreça web d'una adreça d'interès:

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. A "Tots els elements", cerqueu l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Al costat del títol de l'adreça d'interès, feu clic a la icona de menú Menu.
 5. Feu clic a Edita.
 6. Feu clic al text de la icona per editar-lo.
Suprimir adreces d'interès

Suprimir una adreça d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Cerqueu l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Al costat del títol de l'adreça d'interès, feu clic a la icona de menú Menu.
 5. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès. Veureu que hi ha una icona quadrada per a cada adreça d'interès.
 3. Feu clic a la pantalla i arrossegueu per dibuixar un quadre al voltant de les adreces que vulgueu suprimir.
 4. A l'extrem superior dret de la pàgina, feu clic a Suprimeix.

També podeu fer clic a Edita a l'extrem superior dret de la pàgina i seleccionar cada icona de les adreces que vulgueu suprimir.

Desfer la supressió

Just després de suprimir una adreça d'interès des del Gestor d'adreces d'interès, es mostrarà el missatge "S'ha suprimit l'element. Desfés." a la part superior de la pàgina. Podeu fer clic a Desfés per recuperar l'adreça d'interès.

Una vegada es tanqui el missatge, no podreu recuperar l'adreça d'interès.

Organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic

La versió de Chrome que feu servir no admet l'organització automàtica de les adreces d'interès per ordre alfabètic. Hi ha altres maneres de cercar una adreça d'interès ràpidament i fàcilment:

 • Feu servir la barra de cerca de la part superior del Gestor d'adreces d'interès.
 • Utilitzeu les carpetes automàtiques, que organitzen automàticament les adreces d'interès per tema, com ara "Tòquio" o "Fotografia". Actualment, no es poden editar ni suprimir aquests suggeriments.
Crear una carpeta d'adreces d'interès
 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. A la part esquerra de la pàgina, feu clic al botó gran Nova.
 4. Feu clic a Carpeta nova.
 5. Empleneu el camp del nom.
 6. Feu clic a Crea carpeta.
Suprimir una carpeta d'adreces d'interès
 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Per mostrar les carpetes, feu clic a la fletxa situada al costat de Carpetes a la part esquerra de la pàgina.
 4. Feu clic a la carpeta que vulgueu suprimir. Si el nom de carpeta que voleu canviar és d'una subcarpeta, accediu-hi.
 5. Per suprimir la carpeta, feu clic al botó Suprimeix carpeta a la part superior dreta de la pàgina.
Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès
 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Per mostrar les carpetes, feu clic a la fletxa situada al costat de Carpetes a l'esquerra de la pàgina.
 4. Feu clic a la carpeta a què vulgueu canviar el nom. Si el nom de carpeta que voleu canviar és d'una subcarpeta, accediu-hi.
 5. Feu clic al nom de la carpeta a la part superior de la pàgina. Introduïu un nom nou per a la carpeta al camp de text.
 6. Premeu Retorn per desar el nom.

Gestionar les adreces d'interès al telèfon

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'adreça web d'una adreça d'interès:

 1. Toqueu la icona de menú de Chrome Menu.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. A l'adreça que vulgueu editar, toqueu la icona de menú Menu.
 4. Toqueu Edita i feu els canvis al formulari.
 5. Quan hàgiu acabat, deseu els canvis tocant la marca de verificació Chrome mobile checkmark icon.
Suprimir adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu el Menú de Chrome Menu.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Toqueu la resta d'adreces que vulgueu suprimir.
 5. Toqueu la paperera Chrome mobile trash can icon.

Desfer la supressió

Just després de suprimir una adreça d'interès des del Gestor d'adreces d'interès, es mostrarà el missatge "S'ha suprimit l'element. Desfés." a la part superior de la pàgina. Podeu fer clic a Desfés per recuperar l'adreça d'interès.

Una vegada es tanqui el missatge, no podreu recuperar l'adreça d'interès.

Moure les adreces d'interès

Podeu moure una o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu el Menú de Chrome Menu.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu moure.
 4. A continuació, toqueu la resta d'adreces que vulgueu moure.
 5. Toqueu la icona per moure la carpeta Chrome mobile move folder icon que hi ha l'extrem superior dret de la pantalla.
 6. Toqueu la carpeta a la qual voleu moure les adreces.

Més informació sobre les adreces d'interès