Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès. Obteniu més informació sobre com s'afegeix una pàgina web a les adreces d'interès

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'URL d'una adreça d'interès. Heu de seguir els passos següents:

A l'ordinador
 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Seleccioneu Edita al menú.
 6. Editeu el nom o l'URL de l'adreça d'interès.

Consell: podreu posar més elements a la barra d'adreces d'interès si n'escurceu el nom.

Al dispositiu mòbil

Per editar una adreça d'interès, seguiu aquests passos a l'aplicació Chrome del dispositiu mòbil:

 1. Obriu el Menú de Chrome.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Toqueu Edita l'adreça d'interès.

Suprimir adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça d'interès o diverses adreces d'interès alhora. Tingueu en compte que les adreces d'interès suprimides no es poden recuperar.

A l'ordinador

Suprimir una adreça d'interès concreta

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès o la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Seleccioneu Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Feu Maj + clic a les adreces d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Seleccioneu Suprimeix.
Al dispositiu mòbil

Per suprimir una adreça d'interès, seguiu aquests passos a l'aplicació Chrome del dispositiu mòbil:

 1. Obriu el Menú de Chrome.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Toqueu Suprimeix l'adreça d'interès.

Organitzar les adreces d'interès (només a l'ordinador)

Si utilitzeu Chrome en un ordinador, els consells següents us ajudaran a reorganitzar les adreces d'interès o desar-les en carpetes personalitzades.

Adreces d'interès per ordre alfabètic

Podeu organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic. Seguiu aquest procediment:

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Opcional: al menú de l'esquerra, feu clic a la carpeta que vulgueu organitzar.
 4. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza.
 5. Seleccioneu Torna a ordenar per títol.
 6. Ara, quan aneu al Menú de Chrome Chrome menu > Adreces d'interès, es mostraran en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

Podeu organitzar les adreces d'interès en carpetes. Seguiu aquest procediment:

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Al menú de l'esquerra, feu clic a la fletxa desplegable Carpetes.
 4. Feu clic a Afegeix una carpeta.
 5. Poseu un nom a la carpeta.
 6. Arrossegueu les adreces d'interès a la carpeta. Podeu fer Maj + clic en diversos elements.
Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. Amb aquesta acció, també se suprimiran les adreces d'interès que contingui.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Al menú que es mostra, seleccioneu Suprimeix. Amb aquesta acció, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta de manera permanent.
Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

Podeu editar el nom d'una adreça d'interès en qualsevol moment. Seguiu aquest procediment:

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al Menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès.
 3. Seleccioneu Gestor d'adreces d'interès.
 4. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 5. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 6. Al menú que es mostra, seleccioneu Canvia el nom.

Altres maneres de gestionar les adreces d'interès