Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès per tal que sigui més fàcil trobar-les.

També podeu modificar les adreces d'interès des de qualsevol dispositiu perquè es mostrin a Chrome quan inicieu la sessió.

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar les adreces d'interès per canviar-ne els títols o afegir-hi notes. Podeu incloure més elements a la barra d'adreces d'interès si n'escurceu el nom.

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Col·loqueu el cursor a sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 5. A la dreta de l'adreça d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Edita.
 7. Editeu el nom o l'adreça web de l'adreça d'interès.

Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora.

Nota: no es poden recuperar les adreces suprimides.

Suprimir una adreça d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Col·loqueu el cursor a sobre de l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 5. A la dreta de l'adreça d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Premeu Maj i feu clic a les adreces d'interès.
 5. A la dreta d'una de les adreces d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix.

Organitzar les adreces d'interès

Si utilitzeu Chrome en un ordinador, podeu organitzar les adreces d'interès i desar-les en carpetes personalitzades.

Organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Aneu a la carpeta que vulgueu organitzar.
 5. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza.
 6. Feu clic a Torna a ordenar per títol. Les adreces d'interès es mostraran en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. A la part superior esquerra, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall, al costat de "Carpetes".
 5. Feu clic a Afegeix una carpeta i, a continuació, introduïu el nom de la carpeta.
 6. Arrossegueu les adreces d'interès a la carpeta. Premeu Maj + feu clic per seleccionar més d'un element.

Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. D'aquesta manera, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta i no podreu recuperar-les.

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Col·loqueu el cursor a sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 5. A la dreta de la carpeta, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix. Amb aquesta acció, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta de manera permanent.

Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Col·loqueu el cursor a sobre de la carpeta de la qual vulgueu canviar el nom.
 5. A la dreta de la carpeta, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Canvia el nom i, a continuació, introduïu un nom nou per a la carpeta.

Fer servir l'extensió Gestor d'adreces d'interès

Amb la nova extensió del Gestor d'adreces d'interès, podeu veure les vostres adreces d'interès com a mosaics quadrats que podeu tocar o en què podeu fer clic per veure-les o organitzar-les. Obteniu més informació sobre com fer servir l'extensió del Gestor d'adreces d'interès.

Més informació sobre les adreces d'interès