Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès per tal que sigui més fàcil trobar-les.

També podeu actualitzar les adreces d'interès en tots els dispositius per tal que es mostrin a Chrome quan inicieu la sessió.

Gestionar les adreces d'interès a l'ordinador

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar les adreces d'interès per canviar-ne els títols o afegir-hi notes. Podeu incloure més elements a la barra d'adreces d'interès si n'escurceu el nom.

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 5. A la dreta de l'adreça d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Edita.
 7. Editeu el nom o l'adreça web de l'adreça d'interès.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora.

Nota: no es poden recuperar les adreces suprimides.

Suprimir una adreça d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 5. A la dreta de l'adreça d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Premeu Maj + feu clic a les adreces d'interès.
 5. A la dreta de l'adreça d'interès, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix.
Organitzar les adreces d'interès

Si utilitzeu Chrome en un ordinador, podeu organitzar les adreces d'interès i desar-les en carpetes personalitzades.

Organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Navegueu a la carpeta que vulgueu organitzar.
 5. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza.
 6. Feu clic a Torna a ordenar per títol. Les adreces d'interès es mostraran en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. A la part superior esquerra, al costat de "Carpetes", feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 5. Feu clic a Afegeix una carpeta i, a continuació, introduïu el nom de la carpeta.
 6. Arrossegueu les adreces d'interès a la carpeta. Premeu Maj + feu clic per seleccionar més d'un element.

Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. D'aquesta manera, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta i no podreu recuperar-les.

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 5. A la dreta de la carpeta, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Suprimeix. Amb aquesta acció, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta de manera permanent.

Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

 1. Obriu Chrome a l'ordinador.
 2. A la part superior dreta, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Adreces d'interès Després Gestor d'adreces d'interès.
 4. Passeu el cursor per sobre de la carpeta a la qual vulgueu canviar el nom.
 5. A la dreta de la carpeta, feu clic a la fletxa avall Fletxa avall.
 6. Feu clic a Canvia el nom i, a continuació, introduïu un nom nou per a la carpeta.

Gestionar les adreces d'interès al telèfon

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'adreça web d'una adreça d'interès:

 1. Obriu l'aplicació Chrome Chrome.
 2. Toqueu Més Més Després Adreces d'interès.
 3. A la dreta de les adreces d'interès que vulgueu editar, toqueu Més Més.
 4. Toqueu Edita.
 5. Editeu el nom o l'adreça web de l'adreça d'interès.
 6. En acabar, toqueu Enrere Enrere.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu l'aplicació Chrome Chrome.
 2. Toqueu Més Més Després Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu suprimir. Toqueu altres adreces d'interès que vulgueu suprimir.
 4. A la part superior, toqueu Suprimeix Suprimeix.

Desfer la supressió

Just després de suprimir una adreça d'interès des del Gestor d'adreces d'interès, es mostrarà el missatge "S'ha suprimit l'element". Per recuperar l'adreça d'interès, toqueu Desfés.

Una vegada es tanqui el missatge, no podreu recuperar l'adreça d'interès.

Moure les adreces d'interès

Podeu moure una o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu l'aplicació Chrome Chrome.
 2. Toqueu Més Més Després Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu moure. Toqueu altres adreces d'interès que vulgueu moure.
 4. A la part superior, toqueu Mou la carpeta Chrome mobile move folder icon.
 5. Toqueu la carpeta a la qual voleu moure les adreces.

Fer servir l'extensió Gestor d'adreces d'interès

Amb la nova extensió del Gestor d'adreces d'interès, podeu veure les vostres adreces d'interès com a mosaics quadrats que podeu tocar o en què podeu fer clic per veure-les o organitzar-les. Obteniu més informació sobre com fer servir l'extensió del Gestor d'adreces d'interès.

Més informació sobre les adreces d'interès