Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès per tal que sigui més fàcil trobar-les.

També podeu actualitzar les adreces d'interès en tots els dispositius per tal que es mostrin a Chrome quan inicieu la sessió.

Gestionar les adreces d'interès a l'ordinador

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar les adreces d'interès per canviar-ne els títols o afegir-hi notes. Podeu incloure més elements a la barra d'adreces d'interès si n'escurceu el nom.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Feu clic a Edita.
 6. Editeu el nom o l'adreça web de l'adreça d'interès.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora.

Nota: no es poden recuperar les adreces suprimides.

Suprimir una adreça d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès o de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic a les adreces d'interès.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Feu clic a Suprimeix.
Organitzar les adreces d'interès

Si utilitzeu Chrome en un ordinador, podeu organitzar les adreces d'interès i desar-les en carpetes personalitzades.

Organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Navegueu a la carpeta en què vulgueu organitzar les adreces d'interès per ordre alfabètic.
 4. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza.
 5. Feu clic a Torna a ordenar per títol. Ara, quan obriu el menú de Chrome i feu clic a Adreces d'interès, les adreces d'interès es mostraran en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. A la part esquerra de la pàgina, feu clic a la fletxa desplegable "Carpetes".
 4. Feu clic a Afegeix una carpeta i, a continuació, doneu-li un nom.
 5. Arrossegueu les adreces d'interès a la carpeta. Manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic per seleccionar més d'un element.

Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. D'aquesta manera, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta i no podreu recuperar-les.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Al menú que es mostra, feu clic a Suprimeix. Amb aquesta acció, se suprimiran totes les adreces d'interès de la carpeta de manera permanent.

Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic al menú de Chrome Chrome menu.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable al final de la fila.
 5. Al menú que apareix, feu clic a Canvia el nom i, a continuació, introduïu el nom nou de la carpeta.

Gestionar les adreces d'interès al telèfon

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'adreça web d'una adreça d'interès:

 1. Toqueu la icona de menú de Chrome .
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. A l'adreça que vulgueu editar, toqueu la icona de menú More.
 4. Toqueu Edita i feu els canvis al formulari.
 5. Quan hàgiu acabat, deseu els canvis tocant la marca de verificació .
Suprimir adreces d'interès

Podeu suprimir una adreça o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu el menú de Chrome More.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Toqueu la resta d'adreces que vulgueu suprimir.
 5. Toqueu la paperera .

Desfer la supressió

Just després de suprimir una adreça d'interès des del Gestor d'adreces d'interès, se us mostrarà el missatge "S'ha suprimit l'element. Desfés." a la part superior de la pàgina. Podeu fer clic a Desfés per recuperar l'adreça d'interès.

Una vegada es tanqui el missatge, no podreu recuperar l'adreça d'interès.

Moure les adreces d'interès

Podeu moure una o diverses adreces d'interès alhora:

 1. Obriu el menú de Chrome More.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu moure.
 4. A continuació, toqueu la resta d'adreces que vulgueu moure.
 5. Toqueu la icona per moure la carpeta que hi ha l'extrem superior dret de la pantalla.
 6. Toqueu la carpeta a la qual voleu moure les adreces.

Fer servir l'extensió del Gestor d'adreces d'interès

Amb la nova extensió del Gestor d'adreces d'interès, podeu veure les vostres adreces d'interès com a mosaics quadrats que podeu tocar o en què podeu fer clic per veure-les o organitzar-les. Obteniu més informació sobre com fer servir l'extensió del Gestor d'adreces d'interès.

Més informació sobre les adreces d'interès