Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Gestionar les adreces d'interès

Podeu editar, suprimir i organitzar les pàgines web que afegiu a les adreces d'interès per trobar-les més fàcilment.

També podeu modificar les adreces d'interès en tots els dispositius perquè es mostrin a Chrome en qualsevol dispositiu en què inicieu la sessió.

Gestionar les adreces d'interès a l'ordinador

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu fer modificacions a les adreces d'interès com ara canviar-ne els títols o afegir-hi notes. Utilitzeu noms curts perquè càpiguen més elements a la barra d'adreces d'interès.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha al final de la fila.
 5. Feu clic a Edita.
 6. Editeu-ne el nom o l'adreça web.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una sola adreça d'interès o diverses alhora.

Nota: una vegada suprimida una adreça d'interès, no podeu recuperar-la.

Suprimir una adreça d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Seleccioneu Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de l'adreça d'interès o de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha al final de la fila.
 5. Feu clic a Suprimeix.

Suprimir diverses adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Manteniu premuda la tecla de majúscules mentre feu clic a les adreces d'interès.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha al final de la fila.
 5. Feu clic a Suprimeix.
Organitzar les adreces d'interès

Si feu servir Chrome a l'ordinador, podeu organitzar les adreces d'interès i arxivar-les en carpetes personalitzades.

Posar les adreces d'interès en ordre alfabètic

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Cerqueu la carpeta en què vulgueu posar les adreces d'interès en ordre alfabètic.
 4. A sobre de les adreces d'interès, feu clic a Organitza.
 5. Feu clic a Torna a ordenar per títol. Ara, quan obriu el menú de Chrome i feu clic a Adreces d'interès, les veureu en una llista en ordre alfabètic.

Crear una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. A la part esquerra de la pàgina, feu clic a la fletxa desplegable Carpetes.
 4. Feu clic a Afegeix una carpeta i, a continuació, poseu un nom a la carpeta.
 5. Arrossegueu les adreces d'interès que vulgueu a la carpeta. Premeu Maj i feu clic per seleccionar-ne més d'una.

Suprimir una carpeta d'adreces d'interès

Podeu suprimir una carpeta d'adreces d'interès en qualsevol moment. Se suprimiran totes les adreces d'interès que hi hagi i no les podreu recuperar.

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha al final de la fila.
 5. Al menú que apareix, feu clic a Suprimeix. Se suprimiran definitivament totes les adreces d'interès de la carpeta.

Canviar el nom d'una carpeta d'adreces d'interès

 1. A l'extrem superior dret de la barra d'eines del navegador, feu clic a la icona que vegeu, ja sigui Menú Menú o Més Més.
 2. Feu clic a Adreces d'interès > Gestor d'adreces d'interès.
 3. Passeu el cursor per sobre de la carpeta que vulgueu suprimir.
 4. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha al final de la fila.
 5. Al menú que apareix, feu clic a Canvia el nom i, tot seguit, escriviu el nom nou de la carpeta.

Gestionar les adreces d'interès al telèfon

Editar els detalls de les adreces d'interès

Podeu editar fàcilment el nom i l'URL d'una adreça d'interès. Seguiu aquests passos:

 1. Toqueu la icona del menú de Chrome Menú Més.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu la icona de menú Menú Més a l'adreça d'interès que vulgueu editar.
 4. Toqueu Edita i introduïu els canvis al formulari.
 5. Quan acabeu, toqueu la marca de verificació Chrome mobile checkmark icon per desar els canvis.
Suprimir les adreces d'interès

Podeu suprimir una o més adreces d'interès alhora. Seguiu aquests passos:

 1. Obriu el menú de Chrome Menú Més.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda una adreça d'interès que vulgueu suprimir.
 4. Toqueu-ne d'altres que també vulgueu suprimir.
 5. Toqueu la paperera Chrome mobile trash can icon.

Desfer una supressió

Just després de suprimir un element al Gestor d'adreces d'interès, es mostra un missatge a la part superior de la pàgina que diu "L'element s'ha suprimit. Desfés". Podeu fer clic a Desfés per recuperar l'adreça d'interès.

Un cop desaparegui aquest missatge, no podeu recuperar l'adreça d'interès.

Moure adreces d'interès

Podeu moure una sola adreça d'interès o diverses alhora.

 1. Obriu el menú de Chrome Menú Més.
 2. Toqueu Adreces d'interès.
 3. Toqueu i manteniu premuda l'adreça d'interès que vulgueu moure.
 4. A continuació, toqueu totes les altres que vulgueu moure.
 5. A l'extrem superior dret de la pantalla, toqueu la icona per moure a una carpeta Chrome mobile move folder icon.
 6. Toqueu la carpeta a la qual vulgueu moure-les.

Utilitzar l'extensió Gestor d'adreces d'interès

Amb la nova extensió Gestor d'adreces d'interès, podeu veure les adreces d'interès en forma de mosaics quadrats. Podeu tocar-los o fer-hi clic per veure i organitzar les adreces d'interès. Obteniu més informació sobre com fer servir l'extensió Gestor d'adreces d'interès.

Més informació sobre les adreces d'interès