Edició o supressió de marcadors

Arrossegueu i deixeu anar els marcadors per moure'ls per la barra de marcadors. Per canviar el nom, l'URL o la carpeta d'un marcador, editeu-lo directament a la barra de marcadors. També podeu feu servir el gestor de marcadors per organitzar diversos marcadors alhora. 

Accés a la barra o al gestor de marcadors

 • La barra de marcadors està acoblada a sota de la barra d'adreces de manera predeterminada. Si no la veieu, sempre podeu obrir una pestanya nova perquè es mostri.
 • Per obrir el gestor de marcadors, feu clic al menú de Chrome Chrome menu a la barra d'eines del navegador i aneu a Marcadors > Gestor de marcadors.

Desplaçament de marcadors a una altra ubicació

 • Moure un únic marcador: només cal que l'arrossegueu a la destinació nova de la barra d'adreces. Tingueu en compte que els marcadors només poden estar en una carpeta alhora.
 • Moure diversos marcadors: feu servir el gestor de marcadors i manteniu premuda la tecla de majúscules mentre seleccioneu els elements que voleu moure. A continuació, podeu moure'ls tots alhora a la destinació nova.

Edició dels detalls dels marcadors

 1. Cerqueu els marcadors a la barra de marcadors o al gestor de marcadors.
 2. Feu clic amb el botó dret al marcador que voleu editar.
 3. Seleccioneu Edita al menú.
 4. Podeu actualitzar el nom, l'URL i la carpeta del marcador al diàleg "Edició del marcador" que es mostra.

Supressió de marcadors

 1. Cerqueu els marcadors a la barra de marcadors o al gestor de marcadors.
 2. Feu clic amb el botó dret al marcador que voleu suprimir.
 3. Seleccioneu Suprimeix al menú. Si suprimiu una carpeta de marcadors, també suprimireu tots els marcadors que conté.

Si no voleu veure un marcador a la barra de marcadors, podeu emmagatzemar-lo a la carpeta "Altres marcadors". Aquesta carpeta no es pot suprimir, però no es mostra si és buida. A més, encara que estigui amagada hi podeu continuar afegint marcadors mitjançant el gestor de marcadors.

Si els marcadors estan sincronitzats amb el compte de Google, tots els canvis que hi feu es mostraran a l'instant a la resta de dispositius en què inicieu la sessió a Chrome. Més informació sobre l'inici de sessió a Chrome