Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία σελιδοδεικτών

Επιτρέψτε στο Chrome να απομνημονεύει τους αγαπημένους σας ιστοτόπους και τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε συχνά.

Όταν δημιουργείτε ή αλλάζετε τους σελιδοδείκτες σας, θα εμφανίζονται στο Chrome σε όλες τις συσκευές σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο που θέλετε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον.
 3. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, κάντε κλικ στο Αστέρι Αστέρι.

Εύρεση σελιδοδείκτη

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
 3. Βρείτε και κάντε κλικ σε έναν σελιδοδείκτη.

Για να ανοίξετε πιο γρήγορα τους σελιδοδείκτες, χρησιμοποιήστε τη γραμμή σελιδοδεικτών. Οι σελιδοδείκτες θα εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών. Κάντε κλικ σε έναν σελιδοδείκτη, για να τον ανοίξετε. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γραμμή σελιδοδεικτών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Εμφάνιση γραμμής σελιδοδεικτών.

Επεξεργασία σελιδοδείκτη
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος και μετά Επεξεργασία.
Διαγραφή σελιδοδείκτη

Αφού διαγράψετε έναν σελιδοδείκτη, δεν μπορείτε να τον επαναφέρετε.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος και μετά Διαγραφή.

Οργάνωση σελιδοδεικτών

Αλλαγή διάταξης σελιδοδεικτών
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Σύρετε έναν σελιδοδείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή σύρετε έναν σελιδοδείκτη σε έναν φάκελο στα αριστερά. Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τους σελιδοδείκτες με τη σειρά που θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή σελιδοδεικτών, μπορείτε να σύρετε τους σελιδοδείκτες σας στη θέση που επιθυμείτε.

Τοποθετήστε τους σελιδοδείκτες σας σε φακέλους
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Προσθήκη νέου φακέλου.

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή σελιδοδεικτών, μπορείτε να προσθέσετε έναν φάκελο κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή σελιδοδεικτών. Πατήστε Προσθήκη φακέλου.

Τοποθέτηση των σελιδοδεικτών σας σε αλφαβητική σειρά
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ταξινόμηση κατά όνομα.

Εύρεση χαμένου σελιδοδείκτη

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των διαγραμμένων σελιδοδεικτών. Εάν ο σελιδοδείκτης σας λείπει για άλλο λόγο, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Chrome

Εάν έχετε συγχρονίσει τους σελιδοδείκτες σας στον Λογαριασμό σας Google, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Chrome:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο όνομα ή στο εικονίδιο Άτομα Άτομα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στο Chrome.
 4. Συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας Google, από τον οποίο αποθηκεύσατε τον σελιδοδείκτη.
Βήμα 2: Εμφάνιση της γραμμής σελιδοδεικτών

Εάν χρησιμοποιείτε συνήθως τη γραμμή σελιδοδεικτών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει απόκρυψή της:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Εμφάνιση γραμμής σελιδοδεικτών.
Βήμα 3: Ελέγξτε τους φακέλους σελιδοδεικτών

Οι νέοι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στον τελευταίο φάκελο σελιδοδεικτών όπου αποθηκεύσατε έναν σελιδοδείκτη. Ελέγξτε όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες και μετά Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 3. Στα αριστερά, ανοίξτε κάθε φάκελο και αναζητήστε τον σελιδοδείκτη σας.