Izrada, prikaz i uređivanje oznaka

Chrome možete postaviti da pamti vaše omiljene i često posjećivane web-lokacije.

Kad izradite ili promijenite oznaku, ona će se prikazivati u Chromeu na svim vašim uređajima.

Dodavanje oznake

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite web-lokaciju koju želite još posjećivati.
 3. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Zvjezdica .

Otvaranje oznake

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Oznake.
  • Ako se adresna traka nalazi pri dnu, prijeđite prstom prema gore na adresnoj traci. Dodirnite ikonu zvjezdice Zvjezdica.
 3. Pronađite i dodirnite oznaku.
Uređivanje oznake

Desno od oznake dodirnite Više Više a zatim Uredi.

Brisanje oznake

Nakon što izbrišete oznaku, više je ne možete vratiti.

Desno od oznake dodirnite Više Više a zatim Izbriši.

Premještanje oznake u drugu mapu
 1. Desno od oznake dodirnite Više Više a zatim Premjesti.
 2. Dodirnite mapu u koju želite premjestiti oznaku.

Pronalaženje izgubljene oznake

Izbrisane se oznake ne mogu vratiti. Ako oznake nema zbog nekog drugog razloga, pokušajte napraviti sljedeće.

1. korak: prijavite se u Chrome

Ako ste sinkronizirali oznake s Google računom, provjerite jeste li se prijavili u Chrome:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Prijavite se u Chrome.
 3. Dodirnite račun na koji ste spremili oznaku.
 4. Dodirnite Nastavi a zatim U redu, shvaćam.
2. korak: pregledajte mape oznaka

Nove se oznake spremaju u mapu "Mobilne oznake". Da biste provjerili sve mape oznaka:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Oznake.
  • Ako se adresna traka nalazi pri dnu, prijeđite prstom prema gore na adresnoj traci. Dodirnite ikonu zvjezdice Zvjezdica.
 3. Ako ste već otvorili neku mapu, u gornjem lijevom kutu dodirnite Natrag Natrag.
 4. Otvorite svaku mapu i potražite oznaku.